Tilbage til forsiden

Hvem er jeg?      Slægten Munk     Marius Munks Erindringer      Farmors slægt (Slægten Ole Olsen Vig)      Min Mormor      Min morfar     Min mors slægt  

 

Familiebilleder

Mine forældre:


                                                   
                                           Mine forældres bryllup 1934                                                                       Søren Anker Munk i uniform. Han var en del år løjtnant af reserven i Flyvevåbnet

                                                  
                                         Min mor og mig 1939                                                                    Min far Søren Anker Munk ca. 1945                                                  

                      
               Min mor Christine Munk ca. 1960                                                                                                             Min far Søren Anker Munk ca. 1960, fotograferet ved Koldinghus

                                      
                            Min mor Christine Munk ca. 1976                                                                                        Min mor Christine Munk ca. 1979 

            
                        

Mine forældres pas. Far rejste meget på forretningsrejser i årene efter krigen og til sin                                                       Tegning af min mor som ung
død i 1961. Mor rejste flere gange på charterrejse til Italien.og Grækenland (herunder)

          
                                                                                                                                                              
Moster Gete (Margrethe Nielsen)                 Faster Tonne (Birgitte Ottonia Munk)

 

Mine bedsteforældre           

                        
      
                                                                    Farmor Anne Ottilia Munk og farfar Marius Munk 1943

                             

                                                                         
                                                                                    
Førstelærer Marius Munk  i Høve med 10 børn ca. 1920.
    

   

                

                                               Min Mormor Marie Thomsen og hendes 2. mand Bogtrykker Hans Thomsen 1943 

 

Mine søskende:    

   

                Mormor med datter, børnebørn og oldebørn i Kolding ved Niels Munks konfirmation oktober 1959. T.h. Marianne og Kirsten med Gittes børn Lise og Lone

   

       
Min søster Kirsten Munk (som                         Kirsten som konfirmand med Lise                                       Kirsten Munk med min datter Christine 1964                   Kirsten 2012

Kirsten med Gitte og barnebarnet Filippa
lille kaldt Tessa), f. 22.2. 1944       

                  
         
  Min ældste søster Gitte 1959 (Birgitte f.23.7.1937)                               Gitte, Niels, Søren, mig og Kirsten 23.7. 2007                 Kirsten og Gitte med Kirstens barnebarn Filippa 2007

             
          
Marianne og Andora Marie 2007                               Andora Marie (gift med Søren Munk) 2007                                   Niels og Søren 2007                                          Niels 2014   

 

 

Billeder af Marianne gennem årene:

        
                 Min mor og mig 1938                                                    Marianne, Kirsten, Birgitte og Niels 1946 eller 1947                                                       Gitte (Birgitte) og mig ca. 1942

              
Billeder af Marianne fra 1960                                                                                                                             Kørekortbillede 1960                                     På sommerlejr 1961

          
      Marianne 1960                              Bryllup med Henrik 1962                      Thea, Christine og mig i børnehaven på Nordvanggård 1968            Thea og Christine i haven i Meløse

 

         
  Ombord på et skib på Færøerne NKMV                                           Gamle  Kvindehusfrivilliges nostalgifest ca. 2010                           Studenterjubilæum 2006                 Gram Lergrav 2006

         
       Marianne 2008                                 Marianne 2010                                             Ove og Marianne 2014 ved Fredensborg Slot                        Marianne 2009    

           
             Paris Parc de Bagatelle 2010                                                         I gården 2011                                                                            I drivhuset 2008
             se flere rejsebilleder på siderne rosenrejser

        
Karin Juhl, Asta Bisgaard og Marianne ved LOKKs 25års jubilæum 2012                                                                          FrivilligKoldings bestyrelse 2014 

          
                   Sommerdag i haven med Ulla, mig og Kirsten 2008                                                            Sommerdag i haven 2014 med børnebørnene Louise og Linnea                                    

Mine børn:

      
                                                       Marianne og Christine 1964                                                                      Christine 1967

      
              Marianne og Henrik med Christine og Thea 1967

 

      
       Christine 2014                                                  Thea 2013   
                                                             Thea 2005                                                          Thea med sin hest Filur

           
                 Jakob med sin guitar 2012                                      Jakob 2014                                     Jakob med Anna og Louise 2006                                       Jakob og Andreas 2006 


Børnebørn:

                                      
                                      Andreas 2015                                                                        Louise 2014                                   Anna 2015                          Linnea 2015                                

Fakta om mit liv:
1938: Født i Hillerød 6.2. 1938, døbt i Frederiksborg Slotskirke 20.3. 1938 af Pastor Carl Rald. Faddere var min mor, min farfar Marius Munk, min mormors mand Bogtrykker Hans Thomsen, Jægerspris, min moster Tove Pedersen, Brønshøj og min faster Esthers mand gårdejer Ejner Peter Jensen, Høve (Kirkebog side 98 nr. 10(digitalt opslag 102)).
1941-1957:Opvokset i Kolding 1941-1957. Maria Mikkelsens Børnehave.
1945-1956: Kolding Døtreskole 1.-5. klasse 1945-1949. Kolding Gymnasium 1950-1956 (nysproglig studentereksamen)
1955. Optaget i Den Katolske Kirke juni 1955. Startede en katolsk ungdomsklub i Kolding
1954-1956: Deltog i katolske ungdomslejre på Ømborgen og i Kristelig Gymnasiastforenings lejre i gymnasieårene
1956: Studentereksamen juni 1956. I efteråret 1956 lærervikar på Realskolen i Kolding
1957: Medhjælper og Elev Odense Centralbibliotek 1957. Deltog i det katolske ungdomsarbejde. Ledede en sommerlejr for katolske børn
1958. Grundskolen Statens Biblioteksskole i Kbh. januar-juni 1958. Boede på et værelse på Bernstorffsvej i Gentofte og kom hos dominikanerne i Ordrup
Mens jeg boede i Kbh. kom jeg meget i klostret på Åsebakken og hos nonnerne i den franske skole på Bernstorffsvej
Afbrød uddannelsen for at gå i kloster i St. Birgittas Kloster Vadstena 1958. Forlod klostret 1958.
Blev lærervikar på den katolske skole i Roskilde efteråret 1958. Boede i et værelse på skolen
1959-60. Uddannet som biblioteksassistent på Universitetsbiblioteket Afd. 2 1959-1960. 
1960-1970. Samtidig deltidsansættelse som bibliotekar på Astronomisk Observatorium 1960-1970
1959. Boede på et værelse i Charlottenlund ½ år og flyttede til Farum og boede hos Familien Truelsen til november 1962.
1961. Fik kørekort og købte motorcykel med sidevogn 1960.
1960-1970. Deltidsansættelse som bibliotekar på Astronomisk Observatorium 1960-1970
1961. Købte min første bil, en Renault Dauphine, i 1961.
1962-1970. Bibliotekar Guldsmedefagets bibliotek 1962-1970.
1962; Gift 13.10.1962 med Henrik Nederlund og købte hus i Meløse. 3 børn: Christine, Thea og Jakob. Børnene var i dagpleje de første år, derefter i katolsk børnehave på Nordvanggård i 
          Birkerød
1866-1970. Sygekassekasserer i Ll. Lyngby Sygekasse 1966 til 1970. Deltog i lokalpolitik m.h.p. at få oprettet en børnehave. Blev socialdemokrat, siden kommunist
1970-1972. Bibliotekar Allerød Bibliotek 1970-1972 (leder af indkøbsafdelingen)
1972-2004. Afdelingsbibliotekar Kolding Bibliotek 1.7. 1972-1.9. 2004 (leder af katalog- og indkøbsafdelingen, katalogchef). Deltog i mange kurser. Merkonomkurser.
1972. Købte en landejendom på 20 tdr. land i Brakker i Egtved kommune, Henrik blev landmand og jeg og børnene fik rideheste 
1979. Flyttede til Skovbogade i Kolding 1979.
1979-1980. Christine, Henrik og Jakob tog med Tvind til Zimbabwe. Thea på efterskole i Nr. Åby. Jakob på efterskole i Nyborg
1980-81. Blev skilt og flyttede til en lejlighed i Grønnegården på Fynsvej i Kolding 198 Pigerne var flyttet til Kbh. og Jakob boede hos sin far
1981. Blev en del af Kvindebevægelsen og lesbisk bevægelse 1981ff. Var på kvindelejr på Femø 1982 og 1983 og på korte kurser på Kvindehøjskolen 1981ff.
1981. Var med til at starte Kvindehuset hvor jeg har været frivillig siden. 2001-2007 som forkvinde. Der lagde jeg rigtig mange timer og meget arbejde. 
1983. Healeruddannelse 1983-1985 hos Vibeke Folkmar, Århus, (elev af Bob Moore). Hun kom regelmæssigt og gav healing i min lejlighed på Fynsvej i et par år.
1985. Flyttede til et rækkehus Oktobervænget 109 i Bramdrupdam 1985
1982. Havde kolonihave i Munkeparken på Tøndervej 1982-1997
1992. Psykoterapeut (2-årig basisuddannelse) Jysk Krop- & Gestaltinstitut i Bjødstrup 1992-1993
1994. Deltog i en gruppe med trancekanalisering hos Frank Stausholm og deltog i februar 1994 i en spirituel rejse til Glastonbury med bl.a. meditation på Stonehenge om natten
1997. Siden 1997 bosat i Troldkær, Rødding (nu Vejen) kommune, fordi jeg gerne ville have en stor have med plads til mange roser. Har holdt åben have mange gange og deltaget i flere have-   
          og rosenrejser. Jeg arbejdede  med meditationsgrupper og lidt healing i nogle år.
2002ff. Deltog i rosenrejser med Rosenselskabet til Tyskland, England, (2005 og 2014) og Holland, og med et par rosenveninder til Paris og Toscana
2004. Fik en ny hofte i 2004 og blev pensioneret

Frivilligt arbejde:
1979-1981 med i UFF, bl.a. genbrugsbutik
1981ff. Medstifter af og frivillig i Kvindehuset Kolding Krisecenter, forkvinde 2000-2007, bestyrelsesmedlem 2007ff.
2004-2010  frivillig, ulønnet Bibliotekar på Koldinghus
2004ff. Frivillig i FrivilligKolding/Kolding Selvhjælp (samtaler med seksuelt misbrugte, formand for bestyrelsen)
2010 medstifter af LMSO, Landsorganisationen mod seksuelle overgreb (bestyrelsesmedlem, formand)
2010ff. Medlem af arrangørgruppen for 8. marts i Kolding
2013-2014. Frivillig afskriver af 1/3 af  sognene i Wibergs præstehistorie online
2014 kåret som Årets Frivillig i Kolding

Medlem af Haveselskabet
Medlem af Det Danske Rosenselskab
Medlem ad DIS Danmark (Data i Slægtsforskning)

 

                                                                                                                           Oprettet 25.2. 2015