Tilbage til forsiden

 

Mit liv Slægten Munk Marius Munks Erindringer Farmors slægt (Slægten Ole Olsen Vig) Min mors slægt

Hvem er jeg?

Jeg hedder Marianne Munk og er uddannet bibliotekar og psykoterapeut. Jeg har ar-bejdet 45 år som bibliotekar men er nu gået på pension, hvilket giver mig god tid til at dyrke mine interesser: at læse, at dyrke min have, at udføre frivilligt socialt arbejde og sidst, men ikke mindst: at være sammen med mine siameserkatte. Jeg har opdræt-tet siameserkatte siden 1997 og har ialt lavet 28 kuld, men er nu på grund af alder op-hørt med at avle og udstille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haven

Min have betyder meget for mig - der tilbringer jeg det meste af min tid fra april til november. Haven er på ca. 2000 m2så der er meget praktisk arbejde, der skal gøres.

Men heldigvis elsker jeg at arbejde i haven på alle årstider, og jeg nyder at være ude i luften i (næsten) al slags vejr. Der bliver dog også tid til at nyde livet med en bog og en kop kaffe i haven eller i drivhuset - eller til at vise haven frem til gæster. Se bille-der fra haven her.

Jeg er medlem af Haveselskabet (http://www.http://haveselskabet.dk og Det Danske Rosenselskab (http://www.rosenselskabet.dk). Det giver mulighed for at deltage i spændende foredrag og haverejser samt besøg i medlemmernes åbne haver - for ikke at tale om de interessante og smukke medlemsblade.

 

Hver sommer har jeg åben have for alle interesserede og har et lille salg af planter, især roser fra Jas' Planteskole - se www.jasroser.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg bor i et stort gammelt hus på landet i en lille landsby der hedder Troldkær, som ligger tæt på hovedvej 25, midt imellem Vamdrup og Jels ca. Jels ca. 22 km. syd for Kolding. Huset er det gamle tyske toldsted, og havens nordhegn følger den gamle landegrænse, der delte Danmark og Tyskland fra 1864 til 1920. Om dette og andre toldsteder langs den gamle Kongeågrænse findes der en mængde materiale i form af tekst, billeder og genstande på Kongeåmuseet i Vamdrup (www.kongeaamuseet.dk).

 

Foruden kattene og haven har jeg mange andre interesser. Jeg læser meget, både skøn- og faglitteratur. I vinterhalvåret, når haven sover sin vintersøvn, bliver der mere tid til læsning og arbejdet ved min computer, hvor jeg bl. a opdaterer min hjemmeside og skriver lidt ned om mit liv og min slægt.

 

Derudover er jeg meget engageret i frivilligt socialt arbejde og er medstifter af og bestyrelsesmedlem i Kolding Krisecenter.Jeg er meget optaget af arbejdet for at be-kæmpe mænds vold mod kvinder og børn, fordi vold og overgreb er den groveste og mest omfattende krænkelse af menneskerettighederne, og vold mod kvin-der er hyppigere forekommende end de fleste ved eller tror. Alene i Danmark udsæt-tes ifølge statistikken ca. 28.000 kvinder årligt for partnervold. Heraf får ca. 2000 kvinder og lige så mange børn hjælp ved at bo i et kvindekrisecenter, mens det sam-me antal desværre må afvises p.g.a. pladsmangel.

Derfor har Amnesty International også gjort denne sag til et af sine indsatsområder. Man kan læse mere på www.amnesty.dk ogpå www.koldingkrisecenter.dk.

 

Jeg arbejder også som frivillig i FriviligKolding/Kolding Selvhjælp, hvor jeg er formand for bestyrelsen og hvor jeg har samtaler med mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb.

 

Jeg er medstifter af og formand for Landsorganisationen mod seksuelle overgreb og webmaster for hjemmesiden www.lmso.dk, og jeg går meget gerne ud og holder foredrag om seksuelle overgreb og incest, kærestevold og vold mod kvinder. Et foredrag koster min. 500 kr. plus transport, og honoraret doneres til Kvindehuset eller FrivilligKolding.

Sidst opdateret 2.1.2015