Til forsiden

  

Marius Munks slægtsbog         Min fars søskende       Marius Munks erindringer   Min farmors slægt     Slægten Munk     Slægten Tamstrup     Slægten Gesmell      Slægten Spliid                
 
Slægten Vogelius       Slægten Riber       Slægten Wiirnfeld       Slægten Foss        Slægten Brix        Herregårdsslagtere

 

 

Slægten Brønnum                                Obs: Siden er under opbygning

Christen Jensen g.m. Johanne Andersdatter 
1655-1703 1660 - 1731
4 børn:  
Else Johanne Chr.datter
Jens Christensen Langtved
Hans Christensen Brønnum
Inger Christensdatter
AndersChristensen Brønnum, 1698-1774        
Gift 1. gang med:  Gift 2. gang med:  Gift 3. gang med:
Mette Cathrine Rafn  Anne Cathrine Thodberg   Johanne M.J. Bering 
1714-1743 1757-1798 1726-1796
3 børn: 6 børn:  3 børn:
Christen Andersen B. Jens Thodberg Brønnum Johannes Chr. Brønnum
Christian Andersen B. Mette Cathrine Brønnum 1758-1823   9 børn:
Hans Andersen Brønnum Margrethe Andersdt. Brønnum Anne Cathrine Brønnum  
1741-1785   Johanne Brønnum (1760-1801). 1 barn
1 barn: Margrethe Brønnum Christen Brønnum 
Anders Peter Hansen B.  Jens Thodberg Brønnum 1762-1825  5 børn: Se resten af skemaet 
1760-1785. Barnløs nedenfor
Andrea Magd. Brønnum
Børn af Chr.Severin Brønnum: Petrine Margr. Brønnum
Christen Brønnum    Christian Severin Brønnum
Ane Elise Marie Brønnum  ‎Silius Frederik Brønnum‎
Christiane Sev. Jørg.Brønnum  Else Marie L. Brønnum
gift Abel
Mette Marie Brønnum   
Evan Breyn Brønnum Frederikke Katrine Abel
Ludvig Molke Brønnum Julie Agathe Abel
Frederikke Cecilie A.Brønnum Anna Victoria Abel
Octavia Kirstine Abel
Petrine Marie Andrea Abel
Hans Andreas Abel
Oversigtsskema fortsat:
Anne Cathrine Brønnum     Johanne Magd. Hedemark
(1760-1801). 1 barn 1800 - 1850 
Christen Brønnum   
1762-1825  5 børn: Margrethe Vadum 1815
Johannes Chr. Brønnum Claudine Chr. Vadum 1827
1758-1823   9 børn: Laurits F.H.Vadum 1829
  Henriette A. Vadum 1833
  Jensine E. Vadum 1835
 
 
Børn af Johs. Chr. Brønnum: Børn af Nicolai Brønnum:
Maria Meulengrath Brønnum Johanne Kristine Brønnum
Harboe Brønnum 1795 - 1875 Petrine Margrethe Brønnum
Nicolai Brønnum 1796 - 1858       Ferdinand Brønnum
Nicoline Jørgine Brønnum 1799-1801 Børn af Oline J. Brønnum: Oluf Chr.Fogh Brønnum
Oline Jørgine Brønnum 1799   Sixtine Marie Larsdatter  Laura Brønnum
Andreas Chr. B.1804 - 1804 Christen Jensen Larsen  Ottilia Brønnum
Severin Chr. B. 1809 - 1809  

Børn af Severin Brønnum:

Lars F. Hedemark Brønnum
Laurs Falster H. Brønnum 1812-1812  Johannes Chr. Brønnum Oluf Christian Fogh Brønnum
Jensine Brønnum  Elisabeth Marie Brønnum 
Johan Henrik Brønnum Sixtine Marie Brønnum
Conrad Eliseus Brønnum   
Hansine Christine Brønnum 
Hans Chr. Nicolay Brønnum 
Peter Henri Nicolo Brønnum 
Frederikke Brønnum

 


Slægten Brønnum stammer fra:
 

Christen Jensen [Brønnum]  Født: o. 1655. Død: 25 Juli 1703 i Vandsted. Begravet: 31 Juli 1703,  Sankt Hans Kirke, Vennebjerg Herred, "Den 31 Julii begravedes Christen Jenssøn af Vansted udi hans Alders 48 Aar og nogler Maaneder, som døde Tiirsdagen tilforn" (d.v.s. 25 Juli 1703). (Kilde: AO opslag 119 i Sct. Hans Kirkebog).

 

                                        

                                                 Sankt Hans Kirke, Hjørring                                                                                                            Sankt Hans Kirke, Hjørring
     
Han levede - antagelig som forpagter - på Vandsted (Vandstedgård), der ligger et par km. sydvest for Hjørring i Sankt Knuds By i Sankt Hans Sogn, Vennebjerg Herred, nu Hjørring kommune.  Erik Pontoppidan skriver i Danske Atlas (fra 1769): "Vandsted ... er en liden og ucomplet Avlsgaard, som fordum har været beboet af Adel... Gaarden staar for 7 Tdr., 6 Skiepper, 3 Fjerdingkar Hartkorn." Gården er i dag hjemmeværnsgård og jorden er i store træk udlagt til beboelseshuse og rideklub.

                 
   Nordjylland år 1768 af Erik Pontoppidan.                                   

Ægteskab (1) før 1694: Inger Thomasdatter. F.1660,  død før april 1695 Vandsted, Sct. Hans, Vennebjerg). Ingen børn.
Note: Ikke fundet gift i Ulsted, Vester Hassing, Horsens, Hammer, Sulsted eller Nørresundby
Note: Ikke fundet død i Hjørring-Sct. Hans-Sct.Olai kirkebog, hvor dødsindførsler først starter sidst i 1793.

 

Ægteskab (2) 12. juni 1695 i Horsens: Johanne Andersdatter af Laden, (f. o. 1660 eller 1670 i Vesterladen  Horsens, Kær Herred, Aalborg, død 1731 på Hörbylund, begravet d: 10 Jan. 1731), datter af Anders Laursen (Lauritsen) (f.1629 I Horsens,  Ålborg, død 1703 Horsens, Ålborg) og Else Andersdatter (f. 1623 i Horsens, Ålborg, død 1695 i Horsens, Ålborg) i Vester Laden i Horsens sogn, blev 12. juni 1695 gift i Horsens sogn med kgl. bevilling, fordi hans afdøde hustru Inger Thomasdatter og Johanne Andersdatter var beslægtede i 3. led. Horsens Sogn er et sogn i Aalborg Nordre Provsti, Kær Herred, Aalborg Stift.    

                                                         

                                        
                                                        Horsens kirke i Kær Herred, Ålborg stift 

Note: AaBisp-: 67: Christen Jensen boendis udi Vandsted j Venneberg Herret, og Johanne Andersdatter af Laen? [Laden] i Kierherred, maa udi ægteskab sammenkomme, uanseet at hans forige afg. hustrue Inger Thomasdatter skal have været bemelte Johanne Andersdatter udi tredie leed beslegtet. København slot 21 Maji 1695. Aalborg Hospital 4 rdr.

Enken Johanne Andersdatter på Vandsted giftede sig igen med Hans Christensen (16??-1722). Søn af Christen NN. og Karen Pedersdatter). De blev trolovet 3. juni og gift 2. juli 1704 i Skt. Hans. Hans Christensen var først forpagter af Vandsted og senest fra 1712 af Hørbylund, hvor han døde 1722 og stedsønnen Anders Christensen Brønnum fik forpagtningen af gården, som han senere købte. Ingen registrerede børn i dette ægteskab.


Arveafkald:
Sæbygård Birk Tingbog 12. dec. 1733. Afkald begæret af Anders Christensen [Brønnum] på Hørbylund. Laurs Christensen, forpagter af Ås i Tårs sogn, Jens Christensen i Vestergård i Vrå i Torslev sogn og Anders Christensen af Sparrevogn i Astrup sogn gav på egne vegne og på mor Karen Pedersdatter i Vestergård og afdød broder Mads Christensen i Hougård deres børn: Søren Madsen, Niels Madsen, Oluf Madsen, Karen Madsdatter, Henrik Madsen og Mads Madsen, som de er værger for. Desuden afdød søster Johanne Christensdatters børn i Vange i Torslev og efter tilkendegivelse også på Jens Sørensen i Grønderup for hustru Maren Christensdatter og Søren Hansen i Brødland for hustru Gertrud Christensdatter, afkald for arv ifølge skifte 30. dec. 1722 efter afdød broder Hans Christensen, forrige forpagter af Hørbylund, hvis efterladte enke er Johanne Andersdatter.
http://www.geni.com/people/Johanne-Andersdatter-i-Vandsted/6000000015900281371


Christen Jensen  og Johanne Andersdatter havde 5 børn, som alle er døbt i Skt. Hans sogn ved Hjørring og født på Vandsted. 

Navnet Brønnum:
Kun Anders førte navnet Brønnum hvorved han blev stamfader til slægten Brønnum. Hvornår og hvorfor han tillægger sig navnet Brønnum vides ikke.
Han har absolut ingen forbindelse til slægten Brønnum/ Brøndum i Skagen. Der er sikert tale om en anden stavemåde for stednavnet Brøndum, idet der ikke findes noget stednavn Brønnum, mens der er flere lokaliteter i Nordjylland med navnet Brøndum, f.eks. Brøndum sogn i Salling. Det er dog ofte tilfældigt om navnet staves med nn eller nd i gamler dokumenter - ses fx i Nygaards sedler.

Else Johanne Christensdatter, f. april 1696 i Vandsted, Sct. Hans, Vennebjerg, Død før 1786. Ugift. Fik en uægteskabelig datter med en ukendt fader:

Jens Christensen Langtved. Født: August 1697, Vennebjerg, Døbt: 10 August 1697, Sct. Olai, Vennebjerg, Død: Juli 1757, Vester Hassing, Kær, Aalborg i en alder af 59 år. Begravet: 27 Juli 1757, Vester Hassing Kirke, Vester Hassing, Kær, Aalborg.

Ægteskab 1:
G. 19.9.1723 i Ulsted Kirke m. Ingeborg Christensdatter (1702-1776) i Langtved. Note:Jens Christensen fra Hørbylund og Ingeborre Christensdatter i Langtved trolovet den 2. juli 1723. Forlovere Christen Pedersen, Anders Lauridsen i Vester Neisi. Viet den 19. september1723. Børn:

 • Christen Jensen 1728 - 1728
 • Thomas Jensen Langtved 1726 - 1794
 • Malene  Jensdatter 1729 - 1777
 • Johanne Jensdatter 1732 - 1785
 • Christen Jensen Langtved 1734 - 1811
 • Gjertrud Jensdatter Langtved 1738 - 1785

Ægteskab 2: Birgitte Lauridsdatter Smed 1707 - 1735. 1 barn:

Ægteskab 3: Kirsten Sørensdatter 1710 - 1741. 1 barn:


Inger Christensdatter. Født: Oktober 1699, Vandsted, Sct. Hans, Vennebjerg, Hjørring. Døbt: 29 Oktober 1699, Sct. Olai, Vennebjerg. Død:  Vester Neissig, Øster Hassing, Kær. begravet 18.8.1772 i Øster Hassing kirke. Gift ca, 1725 m. Anders Laursen i Vester Neissig i Østerhassing sogn. 5 børn.

 

Hans Christensen. Født: Januar 1702, Vandsted, Sct. Hans, Vennebjerg, Hjørring. Døbt: 27 Januar 1702, Sct. Olai, Vennebjerg. Hans faddere var: Madam Sophia Holm, Bodill Jensdatter, Peder R?tt??hus, Jørgen ??????, ?????? Christensen. Død: Efter 27. Januar 1702.  død 1702, begravet 28 maj 1702 i Sct. Hans, Vennebjerg. Ingen børn. 

 

Anders Christensen Brønnum  (1698 - 1774). Født aug. 1698 i Vandsted, Sct. Hans, Vennebjerg, Døbt 1698 i Hjørring Skt. Hans:  Dominica 3 p. T. Festum døbt Christen Jensens Søn Anders. Faddere vare Karen Jacobsdt. af Bistrup, Gertrud Andersdt, Rasmus Wilsbech, Laurits Jensen. (AO96-). Død 26.2. 1774 på Hørbylund i en alder af 75 år , begravet den 7 Marts 1774 i Karup Kirke, Karup, Dronninglund). se: http://www.polyjo.dk/navne_sogne/p3ce7db70.html

Han var fra 1745 Skifteforvalter - nævnes i mange skifteforretninger - og var ret velstående. Således nævnes det (Trap Danmark), at han i 1744 køber gården Skørtholm i Aasted Sogn i Horns Herred for 1200 rdl. I 1755 køber han gården Eget i Skærum Sogn - ligeledes Hornsherred. Han var forpagter på Stenshede og 1740 ejer af Hørbylund. Efter hans død i 1774 blev Hørbylund solgt på Auktion for 16.000 Rd. til Søren Bering, (g.m. Margrethe Foss Brønnum - se nedenfor) . I 1804 købtes gården af hans sønnesøn Johannes Christian Brønnum (f. 1758), der var en del af  et konsortium, som for 36.700 rigsdaler købte Hørbylund, frasolgte alt fæstegodset, så gården blev ukomplet, samt udstykkede hovedparcellen ned til 14 tønder hartkorn, hvilket resulterede i oprettelse af Øster og Vester Nyholm.

                      
                                  Stenshede (Sæbygård)                                                   Hørbylund            

Anders var gift 3 gange med 1: Mette Cathrine Rafn (3 børn), 2: Anne Cathrine Thodberg (6 børn) og 3: Johanne Magdalene Johansdatter Bering (3 børn) (se nedenfor):

Ægteskab (1) den 21 Juni 1736 i Hørby, Dronninglund: Mette Cathrine Rafn, f. ca. 1714 i Volstrup Præstegaard, død maj 1743 på Store Stenshede, Volstrup sogn, begravet 6 Juni 1743 i Volstrup kirke, i en alder af ca. 29 år. Datter af sognepræst i Volstrup Christian Hansen Rafn og Bodil Sørensdatter Lunge. 3 børn:

Anders Christensens Ægteskab (2): den 21 Maj 1745 i Skæve Kirke, Anne Cathrine Thodberg,‎ født 16 november 1720 i Voergaard, Voer sogn. Død 22. august 1756 ‎(Alder 35)‎ Hørbylunde, begravet 5.9. 1765 i Karup kirke. I Anders Kristensen Brønnums skifte med børnene efter hustruen Anne Kathrine Thodbergs død står nævnt at hun har en datter avlet før hun kom i ægteskab med A.K.B.: Henrica Elisabeth Jensdatter Thodberg født ca. 1739. Hun kaldes senere for Henrica Elisabeth Brønnum. Gift i Aalborg 1760 med kobbersmed Severin Christian Tveden. 


Anders Christensens og Anne Cathrine Thodbergs 6 børn:  

 • Ane Catrine Sørensdatter Bering, f. 4.12. 1781 Hørbylund, død 1848. G.m. Frederik Joachim Abel, født den 14.oktober 1775 i Hillerød, søn af kgl. fiskemester ved Frederiksborg Slot, Albert Abel og dennes hustru, Anne Marie Ebbesen. Efter at være blevet cand. theol. i København rejste Frederik Joachim Abel til Vendsyssel, og det formodes at det var på grund af sin ældre gejstlige broder, Provst Gyntelberg Abel, der var residerende kapellan i Dronninglund. F. J. Abel fik plads som huslærer på Hørbylund Hovedgård, hos sin senere svigerfar cand. theol. Søren Pedersen Bering. Fr. J. Abel forelskede sig i den dengang ugifte 18-årige yndige datter på herredgården Hørbylund, Anna Cathrine Bering. Viet 22. juli 1803 i Taars sogn, (KB 1798-1814, opslag 106).

                                                                               Dronninglund Hovedgård

  Frederik Joachim Abel havde købt Dronninglund Hovedgård i de glade sorgløse dage under Napoleonskrigen, hvor alting kunde gå, men krigen fik jo en ende på en for Danmark uheldig måde, med tabet af Norge og statsbankerotten i 1813, der blev efterfulgt af den værste økonomiske krise vort land har opleve. Men inden landbrugskrisen for alvor slog igennem, måtte Abel i 1816 give op. Han endte sine dage som aftægtsmand hos sin søn Julius, der havde den lille ejendom Jørgensted i Understed. Her døde Abel den 15. januar 1850, men blev begravet på Dronninglund Kirkegård, hvor hans gravsten endnu ses uden for Kirkens indgangsdør. Deres 11 børn:

   • Albreth [Albert] Abel. Født. 18. april 1804. Boller. Tårs. Død. 11. juni 1855. Frederikshavn. Købmand cand farm. G. 19.9. 1833 m. sin slægtning (datter af Christen Brønnum - se nedenfor) Else Marie Lassen Brønnum  (1807-1888). 7 børn. Se nedenfor.

 • Eleonora Abel, f. 29.3. 1805, Boller i Tårs. Død efter 1880.

 • Christian Abel, f. august 1806 Dronninglund, død 18.6.1859 i Sæby 

 • Frederik Carl Abel, f. december 1807 Hørbylund

 • Jacobine Claudine Abel, f. 30.9. 1809 Hørbylund, døbt den 1. okt. 1809, (Hørby sogns kirkebog 1798-1814, opslag 53). Død  13.5.1899, Klemmen, Bolle, Dronninglund, begr. 20.5. 1899 Dronninglund kirke. Jacobine Claudine Abel skulle være viet til møller Lars Peter Smidt i 1832, men Lars Peter døde inden der blev lyst 2. gang, jvf. kirkebogen for Dronninglund sogn 1830-1849, opslag 520. Jacobine Claudine optræder dog som enke i FT-1834, hvor hun opføres som tjenestepige i Understed præstegård og da hun i 3.6.1836  bliver viet til Peder Christensen

 • Jensine Axelline Friderichsen Abel, f. 8.10.1810 Dronninglund

 • Niels Engelsted Abel, f. december 1810 Dronninglund, død som spæd.

 • Severine Petrine Margrethe Abel, f. januar 1813 Dronninglund, død 1815

 • Niels Engelsted Abel, f. 16.3.1814 Dronninglund

 • Leonhard Abel, f. 2.10.1815 Dronninglund, død ca, 1893 i Kbh. Købmand. G.m. Nicoline Gormine Christiane Zedeler, f. o. 1823 i Ålborg, død o. 1899 i Kbh.) Hun var datter af toldinspektør Zedeler og Louise Augusta Ingversen. 1 datter.

 • Julius Abel, f. 18.2.1817 Dronninglund, døbt 21.2. 1817 Elling. Død 15.5. 1894, begravet 20.4. 1894 Sæby. Husmand på ejendommen Jørgensted i Understed,
  gift. 12.9. 1845 Understed kirke m. Ane Cathrine Jensdatter (f. o. 1825 i Understed).

 • Christiane Sørensdatter Bering, f. 1788 Hørbylund, død ??
 • Johanne Malene Sørensdatter Bering, f. 1792 Hørbylund,  død ??
 • Anders Christensen Brønnums Ægteskab (3) den 25 November 1757 i Romdrup Kirke, Romdrup, Fleskum, Aalborg : Johanne Magdalene Johansdatter Bering (1726-1796), (datter af Johannes Bering, præst i Romdrup, og Anne Kirstine Broersen), født: August 1726, Romdrup, døbt: 8 August 1726, Romdrup Kirke,  Romdrup. Hun blev gift 2. gang med Henric Henrichsen 11.10. 1775 i Nibe kirke. I dette  ægteskab fik hun ingen børn. Johanne M. J. Bering døde i Juli 1798, Høgholt, Hørmested, Horns, Hjørring i en alder af 71 år. Begravet: 16 Juli 1798, Høgholt Kirke, Hørmested, Horns, Hjørring. 
  Anders C. Brønnum og Johanne Magdalene Johansdatter Bering havde 3 Børn:  Johannes Chr.Brønnum (1758-1823), Anne Cathrine Brønnum (1760-1801) og Christen Brønnum (1762-1825): 

  • Johannes Christian Brønnum+
  • Elisabeth Marie Brønnum

  Hendes børn:

      • Oline Georgine Brønnum f. 1799

      • Severin Christian Brønnum f. 1809

      • Jensine Brønnum f.1813

  Navn:

  Alder:

  Civilstand:

  Stilling i husstanden:

  Erhverv:

  Fødested:

  Christiane Mulvad

  74

  Enke

   

  Lever af sin Formue

   

  Hans Mulvad

  41

  Gift

   

  hendes Søn, Classe-Lotterie- Collecteur

   

  Trine Christophersen

  25

  Ugift

   

  deres Tjenestepige

   

  Andreas Brønnum

  36

  Gift

   

  Urtekræmmer

   

  Catharine Brønnum

  30

  Gift

   

  hans Kone

   

  Rudolph Brønnum

  9

  Ugift

   

  Deres Børn

   

  Andreas Brønnum

  8

  Ugift

   

  Deres Børn

   

  Laura Maria Brønnum

  6

  Ugift

   

  Deres Børn

   

  Wilhelmine Brønnum

  4

  Ugift

   

  Deres Børn

   

  William Brønnum

  3

  Ugift

   

  Deres Børn

   

  Valdemar Brønnum

  1

  Ugift

   

  Deres Børn

   

  Lovise Amalie Møller

  28

  Ugift

   

  Tjenestefolk, hans Huusjomfrue

   

  Peter Iver Dau

  24

  Ugift

   

  Tjenestefolk, hans Svend

   

  Peter Jensen

  18

  Ugift

   

  Tjenestefolk, hans Dreng

   

  Hans Christensen

  25

  Ugift

   

  Tjenestefolk, hans Karl

   

  Ana Davidsdatter

  23

  Ugift

   

  Tjenestefolk, hans Pige

   

  *******************************************

  • Rudolph Brønnum, f. 1831
  • Andreas Brønnum, f. 1832
  • Laura Maria Brønnum, f. 1834

  • Wilhelmine Brønnum, f. 1836

  • William Brønnum, f. 1837

  • Valdemar Emil Brønnum, født 12-8-1839 , København, død 15-11-1921 København. Konditor. Grundlægger af Brønnums Café. Valdemar Brønnum, Konditori og Kafé grundlagdes 11. april 1865 af Emil Valdemar Brønnum, som fra 5. september 1871 drev virksomheden fra Tordenskjoldsgade 1, København K. , hvor han boede. I kælderetagen lå den engang så berømte Café Brønnum. Kvaliteten må have været god, idet man havde store leverancer af kager til kongehuset. ). Cafeen  Brønnum lå meget strategisk placeret lige ved siden af Det Kongelige Teater ved Kongens  Nytorv og var et meget søgt sted for skuespillere, kunstmalere m.v. I 1954 omdannede Valdemar Brønnums sønnesøn foretagendet til en restaurant, som endnu eksisterede i 1990'erne. I dag er "Brønnum" ombygget til billetkontor for Det Kongelige Teater.
   Valdemar Brønnum og hans familie boede pr. 1.5. 1892: Tordenskjoldsgade 1, stuen, og pr. 1.5. 1899: Holbergsgade 7, 3.

   Folketælling  København (Staden), Tordenskjoldsgade (Ulige numre), Kjøbenhavn Øster Kvarter, Tordenskjoldsgade 1, Matr.300 Stuen, 1, FT-1885, C9648. Samtlige personer i husstanden

  Navn:

  Alder:

  Civilstand:

  Stilling i husstanden:

  Erhverv:

  Fødested:

  Valdemar Emil Brønnum

  45

  Gift

  Husfader

  Conditor

  Kiøbenhavn

  Anna Johanne Brønnum

  37

  Gift

  Husmoder

   

  Kiøbenhavn

  Andreas Martin Brønnum

  17

  Ugift

  Søn

  Lærling

  Kiøbenhavn

  Knud Harald Brønnum

  6

  Ugift

  Barn

   

  Kiøbenhavn

  Christian Martin Jacobsen

  23

  Ugift

  Tienestetyende

  Svend

  Kiøbenhavn

  Claudia Mathilde Wissing

  31

  Ugift

  Tienestetyende

  Jomfru

  Kiøbenhavn

  Jacobine Christine Rasmussen

  24

  Ugift

  Tienestetyende

  Jomfru

  Kiøbenhavn

  Christian Larsen

  24

  Ugift

  Tienestetyende

  Karl

  Kiøng

  Gerhardt Hans August Damm

  15

  Ugift

  Tienestetyende

  Lærling

  Kiøbenhavn

  Victor Carl Anton Damm

  17

  Ugift

  Tienestetyende

  Lærling

  Kiøbenhavn

  Christian Kolvig Lauritz Jacobsen

  21

  Ugift

  Tienestetyende

  Svend

  Kiøbenhavn

  Ernestine Frederike Henriette Hansen

  21

  Ugift

  Tienestetyende

  Pige

  Odense

  Anna Margrethe Jensen

  27

  Ugift

  Tienestetyende

  Pige

  Ondløse

  Mathilde Sophie Nielsen

  21

  Ugift

  Tienestetyende

  Pige

  Sverrig


  Gift med Johanne Anne Tormine Marie Brønnum , f. 3-10-1842 [eller 1847] i København, død 3-3-1922. 2 børn:

    • Andreas Martin Brønnum, født 9.9.1867. Konditor. G.m. Olga Steen, født 27.4.1878, død 1965. Ægteskabet opløst. 6 børn.
     Adresser: 1.5. 1892: Tordenskjoldsgade 1, stuen (hos faderen konditor Valdemar Brønnum); 1.11.1908: Sankt Annæ Plads 22, 2.; 1.11. 1913: Tordenskjoldsgade 3,3. (
     Politiets registerblade)
     • Axel Steen Brønnum, f. 7.2.1901. Konditor. Han arbejdede formentlig i familiefirmaet Brønnums Café.
     • Svend Steen Brønnum, f. 28.8.1903. Død 5.7. 1997. Soldat i 1925. Direktør. Gennem et langt liv engageret i "Vandrer mod Lyset". G.m. kunstmaler Ingrid Hansen , f. 27.10.1910 i Nyborg, død 2004. Forældre: konditor Johannes H. (1883-1949) og Zita Rasmussen (1883-1969). Ægteskabet opløst 1950.
     • Elsa Steen Brønnum, f. 20.10.1907
     • Elisabeth Steen Brønnum, f. 31.12.1914
     • Børge Brønnum, f. 24.2.1917, død 2007 som 90-årig.
    • Knud Harald Brønnum, født 7.12. 1878, København, død januar 1953. Begravet i De ukendtes grav uden gravsten. Arkitekt. Stærkt engageret i "Vandrer mod Lyset". Knud Brønnum skriver selv:

     ”Fra min tidligste ungdom har jeg kun interesseret mig for mit architektoniske Studium og senere for min Virksomhed som Architekt, indtil jeg fik det etisk-religiøse Værk ”Vandrer mod Lyset” i Hænde; thi dette Værk viste mig ikke alene Livets Maal og Livets Mening, men det besvarede de store Spørgsmaal, der endnu aldrig var blevet løst for os Mennesker i en saa klar, logisk og levende Form, at jeg forstod, at dette Værk maatte være af langt større Betydning for os Mennesker end et hvilket som helst andet interessant kunstnerisk, historisk, religiøst eller filosofisk Værk, og jeg blev en af ”Vandrer mod Lyset”s Talsmænd; thi jeg turde ikke tage Ansvaret for at lade dette Værk ligge upaaagtet hen, men jeg har med inderlig Glæde taget Ansvaret for at føre det frem. Og nu er mit Arbejde delt mellem min Virksomhed som Architekt og min Opgave som ”Vandrer mod Lyset”s Talsmand”. Knud Brønnum i registreringsskemaet til Ph. Weilbachs Kunstnerlexikon, 3. udgave. (Opbevaret i Danmarks Kunstbibliotek). http://www.vandrermotlyset.net/Hvem%20var%20Knud%20Bronnum.html


     Gift første gang 31.01.1905 med Marie Kristine Andresen, født 20.04.1878, død 20.07.1921, og 2. gang 19.07.1926 med sin svigerinde Olga Steen Brønnum, født 1878, død 1965. I første ægteskab fik Brønnum og hans kone datteren, Vera Louise Brønnum. I 2. ægteskab ingen børn.

     Knud Harald Brønnum boede fra 1926 på Jagtvej 87 i København. Her boede i 1925 Olga Steen Brønnum sammen med sine 6 børn. Registreringen viser at Olga var skilt, og på den tid da registreringen skete, var hun indlagt på Sct. Josefs Hospital.

     • Vera Louise Brønnum, født 05.02.1908, død 21.03. 2002. 

  • Severin Christian Brønnum Født: 27 Februar 1809, Tidemandsholm, Døbt: 12 Juli 1809, Hjemme på Tidemandsholm. Udvandrede til USA
  • Laurs Falster Hedemarch Brønnum Født: 22 Februar 1812, Tidemandsholm, Døbt: 2 Juli 1812, hjemme på Tidemandsholm. Udvandrede til USA
  • Jensine Brønnum Født: 11 September 1812, Tidemandsholm, Døbt: 20 November 1813 hjemme på Tidemandsholm. G.m. Carl Frederik Rehfeldt Bang, ejer af Tidemandsholm
  • Johan Henrik Brønnum, f. 1814

  • Anne Cathrine Brønnum (1760-1801).  Født:marts 1760 Hørbylund, Hørby, Dronninglund, Hjørring, døbt 23,3. 1760 iflg. Kirkebog for Volstrup-Hørby sogne 1725-1784 Hørby 1760 den 23 marti Sr. Brønnums og Madame Johanne Malene Berings pige barn på Hørbylund - Ane Cathrine - faddere Madame Thodberg paa Eeget, jomfru Elisabeth Sophie Brorholt på Heiselt, Sr. Iversen på Heiselt, Sr. Todberg på Eeget, Mons. Hornemann på Ormholt. Introduceret den 20. april. Død:før 1 februar 1801 ‎(Alder 40)‎, Fladstrand, Frederikshavn.
   G.m. Lars Falster Hedemark (1756-1810), Lodsoldermand, Strandingskommissær i Fladstrand (søn af Peder H. og Ingeborg Larsdatter). En datter:
   • Johanne Magdalene Hedemark, 1800 - 1850. G.2.4. 1823 på Stensbæk m. snedkermester Jørgen Gleerup Vadum født omk. 1795 i Kbh. deres 5 Børn :
     • Margrethe Vadum f. o. 1825 i København
     • Claudine Christine Vadum f. o. 1827 i København
     • Laurits Falster Hedemark Vadum f.o. 1829 i København
     • Henriette Amalie Vadum f.o. 1833 i København
     • Jensine Elisabeth Vadum f.o. 1835 i København
  • Christen (skrives også Kristjan) Brønnum (1762-1825), f. 10.10. 1762, Døbt 6 oktober 1762 Hørby Kirke, Kirkebog for Volstrup-Hørby sogne1725-1784:  Sr. Brønnums og madame Malene Berings drengebarn på Hørbylund - Christen Brønnum - faddere Madame Brorsen i Understed Præstegaard, jomfru Glerup i Torslev Præstegaard, ???? ærværdige Herr. Brorson i Understed.
   Ejer af Hals Ladegaard og Kornumgård (1791-1803). Død 31.5. 1825 (alder 62 år) .

                                                                   
                                                                                 Hals Ladegård og kirke 1910    
    
  G. 15.3. 1793 m. Hedevig Frederikke Lassen, f. 9.5. 1771, datter af Peder Thøgersen Lassen (f. ca.1728-22.11. 1781 i Høstmark, Mou, Fleskum) og Margrethe Grotum Werchmester (Født 13 august 1732 Budoli, Aalborg). Hedevig død 9. februar 1804 ‎(Alder 71)‎ Høstmark, Mou, Fleskum, Aalborg).
  6 børn:

    • Andrea Magdalene Brønnum, Født 12. november 1794. Død 2. maj 1869 ‎(Alder 74)‎. Ugift.
    • Petrine Margrethe Brønnum. Født 16. november 1796. Død 1. november 1865 ‎(Alder 68)‎. Ugift.
    • Christian Severin Brønnum. Født 13. januar 1798 Kornumgaard, Vester Brønderslev, Børglum. Død27 juni 1879 ‎(Alder 81). G.m. Christine Jørgine Christensdatter Schaarup, f. 11.2. 1803 på Boller Hovedgård, Taars. Død 26.1. 1881 i Sæby. Datter af Christian J. Schaarup og Anne Cathrine Biering. Deres børn:

       • Christen Brønnum 
       • Ane Elise Marie Brønnum 
       • Christiane Severine Jørgine Brønnum 
       • Mette Marie Brønnum
       • Evan Breyn Brønnum
       • Ludvig Molke Brønnum
       • Frederikke Cicilie Andrea Brønnum

    • ‎Silius Frederik Brønnum, ‎Født omkring f. 1800. Død efter 1820 ‎(Alder 20)‎ i Norge
    • Else Marie Lassen Brønnum Født  5. maj 1807 Hals Ladegaard, Hals, Kær, Aalborg. Død 9. september 1888 ‎(Alder 81)‎ Sæby,. G. 25 Jun 1834 m. Albert Abel, f. 4.5.1807 på Boller, død 11 Jun 1855 i Frederikshavn, (søn af Friederich Joachim Abel til Dronninglund, Boller, Hørbygaard og lille Rævdal). 6 børn:

       • Frederikke Katrine Abel 25 Jun 1834 -
       • Julie Agathe Abel 23 Jul 1836 -  
       • Anna Victoria Abel10 Dec 1837 -
       • Octavia Kirstine Abel 17 Oct 1840 -
       • Petrine Marie Andrea Abel 22 Aug 1841 -
       • Hans Andreas Abel  24 Apr 1845, Død: 17 feb 1909 i Ålborg. Grosserer. G.m. Fanny Polly Juliette Bentine Zimmermann (1853-1915). 3 børn:

        • Hermann Zimmermann Abel, Født: 14 maj 1875 - Død: 30 apr 1876
        • Albert Abel,  25.7.1878-26.3.1961, købmand, konsul. Født i Ålborg (Vor Frue), død i Ålborg, urne sst. (Ålb. almenkgd.). Som 15-årig blev A. ansat hos faderen der handlede med kul og salt. 1895 kom han til Newcastle for at lære kulhandel for to år senere at vende tilbage til Ålborg. Efter endnu et uddannelsesår i et skibsmæglerfirma i Hamborg, 1898, og endt militærtjeneste indtrådte han i faderens firma som han i 1907 overtog som eneindehaver.
         Gift 26.5.1903 i Ålborg (Budolfi) med Antonie Gezette Holm, født 6.12.1882 i Ålborg (Budolfi), død 17.12.1960 sst., d. af ejer af "Rørdal", tysk konsul, senere admin. dir. for Aalborg Portland cementfabrik, etatsråd Hans Susannes H. (1838–1903) og Henriette Marie Cathrine Lassen (1842–1934). Se mere på:
         http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/K%C3%B8bmand/Albert_Abel

        • Dagny Abel,Født: 26 jan 1883. G.m. Overdyrlæge iÅlborg Axel Bernhard Astrup, Født: 7 jan 1874 - Død: 12 jul 1939. 

    • Andreas Møller Brønnum, f. 21.3. 1809, død 5.6. 1873. Toldassistent, først i Rørvig, siden i Frederiksværk. G.m. Marie Katrine Hansen (f. 6.11.1820 i Silkeborg, død 28.2.1872).

   
  Senest opdateret 14.1. 2014