Til forsiden

Marius Munks slægtsbog   Min fars søskende  Marius Munks erindringer  Bobergs slægtstavle  Navnet Munk  Kristoffer Munks efterkommere   Slægten Gesmell   Slægten Tamstrup   Slægten Rhuus   Slægten Wiirenfeld   Slægten Fædder   Slægten Leth   Slægten Spliid  Slægten Riber  Slægten Ottosen   Slægten Brix    Herregårdsslagtere


        Familien Munks anetavle 

 

Den ældst kendte i slægten er:   Laust Nielsen Tamstrup 1599-1675, forpagter, g.m. Karen Pedersdatter Graft.

                                             deres datter:


 

 

 

 

_______________________

Johanne Sørensdatter
1643-1710
Hun var 1. gang gift med Niels Munk, Horsens, efter hvilken hun opkaldte sin søn Niels fra 2. ægteskab med
Jens Sørensen 1643-1702.

(begges forældre ukendte)

 

 

 

 

 

_______ 


Niels Sørensen 1615-1672, rådmand og købmand i Sæby.  G.m.

Margrethe Lauridsdatter Tamstrup


Margrethe Laurids-
datter Tamstrup
1625-1704


Herman Gesmell,
+ 1635. Guldsmed og rådmand i Sæby. G.m. Cathrine Frederiksdt. +1646

Søren Nielsen 1660-1730.
Købmand og byfoged i Sæby. G.m. Birgitte Ottesdatter.

 

Alle hans børn kaldte sig Wiirnfeld - det vides ikke hvorfra navnet stammer.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

........g.m…………....

Samuel Hermansen Gesmell 1615-1649, guldsmed og rådmand i Sæby. G.m. Johanne Clemmitzdt. +1649

Herman Gesmell 1639-1720. Guldsmed I Sæby.

G.m. Johanne Pedersdt.
 

 

Niels Jensen Munch
1662-1733. G.m. Margr. Cathr. Leth.

Han var den første der bar og videregav navnet Munk

 

 

 

 

 

 

 

..g.m….

Niels Sørensen Wiirnfeld 1686-1762 tolder og landfoged på Læsø

g.m. Ida Marie Gesmell

Ide Marie Gesmell 1688-1774.

G.m. Niels Sørensen Wiirnfeld
1686-1762

Søren Ancher Munch 1716-1787 sognepræst Børglum og Kornum

Birgitte Ottonia Wiirnfeld

g.m. Søren Ancher Munch 1716-1787

Niels Severin Munk
1762-1837

g.m. Johanne Elisabeth
Hansen

 

 

 

 

 

 

 

Se stamtavleskema nedenfor

Søren Anker Munk 1798-1873. G.m.Anne Marie Cathrine Christensdatter

Jens Christian Munk 1838-1913. G.m. Mette Marie Nielsen

Marius Munk 1876-1950.

g.m. Anne Ottilia Olsen -

deres efterkommere: se her

 

Slægten Munks oprindelse - se skemaet nedenfor
                                                                             
Slægtstavle i lige opadgående linie – i oversigtsform:                    

 1. Laust Nielsen Tamstrup, 1599-1675, g.m. Karen Pedersdatter Graft,  forpagter af gården Haven

 2. Niels Sørensen  1616- 1672, g.m. Margrethe  Lauridsdatter Tamstrup, datter af L.N.T. Rådmand i Sæby

 3. Søren Nielsen 1660- 1730. G.m. Birgitte Ottesdatter. Købmand og Byfoged i Sæby

 4. Niels Sørensen 1686- 1762, g.m. Ida Marie Gesmell 1688-1774. Tolder og landfoged på Læsø, ejer af Lerbæk; hans børn bærer navnet Wiirnfeld

 5. Birgitte Ottonia Wiirnfeld, g.m. sognepræst Søren Anker Munk i Børglum, Kornum og Løgstør 1716-1787, søn af købmand i Horsens Niels Jensen Munk d. 1733

 6. Niels Severin Munk 1762-1837, forpagter på Rydhave, Ejer af Vejbjerggård, sidst af Charlottenlund. G.m. Johanne Elisabeth Hansen

 7. Søren Anker Munk 1798-1873, Charlottenlund, siden Hårby. G.m. Anne Marie Cathrine Christensdatter 1808-1887

 8. Jens Christian Munk 1838-1913. Gårdmand i Sejling, g.m. Mette Marie Nielsen 1843-1883

 9. Marius Munk f. 29.6.1876, død 1950. G .m. Anne Ottilia Olsen 1880-1950. Hjælpelærer i Assing ved Kibæk 1.10.1898-forsommer 1899. Andenlærer  i Bybjerg 1899-1902. Enelærer i Grættrup 1902-1910. Førstelærer i Sjelle 1910-1917 og i Høve i Odsherred 1917-1946. Død i Asnæs 1950. Begravet på Asnæs Kirkegård.  

 10. Søren Anker Munk(min far), f. 10.1.1907 i Grættrup. Død 30.11.1961. G .m. Christine Petersen (f. 15.12.1907, død april 1980).
  Søren Anker Munk var løjtnant i flyvevåbnet, hvor han i en årrække stod i reserven. Assurandør i Hillerød, depotbestyrer for KKKK i Kolding, 1945-ca. 1960 selvstændig erhvervsdrivende, derefter salgschef i Fa. S.A.Christensen, der forhandlede Mercedes-biler. Død ved en bilulykke 30. nov. 1961. Begravet på Kolding Søndre Kirkegård. Gravstedet er nedlagt.

                 En borgerlig familie fra o. 1800 

De første 4 generationer af slægten hører hjemme i Vendsyssel og stammer fra Laust Nielsen Tamstrup (se denne), f. 1599 i Sæby, død 1675
i Sæby, Hjørring amt , g.m. Karen Pedersdatter Graft, f. 1600, Sæby, død efter 1671.

De følgende generationer stammer fra Horsens, som i 1700-tallet var en driftig handelsby med mange rige købmænd - læs mere om byens historie her

1. kendte generation der bærer navnet Munch er Niels Jensen Munch, købmand i Horsens. Hans efterkommere:
  
Niels Jensen Munch
                   
Jens Jørgen Munch Søren Ancher Munch  Søn død 1715 Elsebeth 1718-1738 Elisabeth 1721- Jens Munch
                         
Niels M. Signe Marie M. Henrik M.barnløs Anne Fædder M. Ide Cathrine M. Jacobine Severine M. Niels Severin M. Bertel Fædder M.
barnløs gift Winther     gift Schierup barnløs gift Bergh    barnløs
Søren Ancher Winther   Frederik Schierup Anker Otto Sev.Bergh Søren Ancher M.
    Lars Georg V. Schierup Jensenius Henrik B.Bergh 6 børn:
    Jens Peter Gesmell Schierup Peter Johan Georg Bergh  
    Rasmus Jørgen H. Schierup Ane Petrine G.K.B.  
    Birgitte Schierup Erik Nicolai S.B.  
    Birgitte Ottonia W.Bergh  
                       
Petronella Cornelia W. Leopoldine Ch.Winther Peter Chr. Schierup Johanne Elisabeth Munch Mette Marie Munch Jens Chr. Munk   Niels Severin Munk Erik Hansen M. Kristoffer Munk
gift Møller gift Worsøe Henriette A.Schierup. gift Nielsen gift Jensen      
Søren Ancher Møller Christiane M.Worsøe Christiane Oline Schierup Søren M.Nielsen Maren Jensen Else Marie Munch Søren Anker M. Karoline Munk Søren Anker Munk
Kristian Anker Møller Peter Franck Worsøe Frederik Johan W.Schierup Birgitte Nielsen Marius Jensen Niels Nielsen M. Anders Munk Marie Munk Marius Munk
Jens Peter Møller Ebbe Worsør Birgitte Giødvad Schierup Karen Marie Nielsen Carl Jensen Søren Anker M. Marius Munk Anne Munk Anders Nielsen M.
Cecilius Worsøe Nicoline Mariane Schierup Anton Marius Nielsen Hans Jensen Marius Munk Carl Munk Jens Chr. Munk Ejnar Munk
Hartvig Chr. Worsøe Søren Anker J. Carl Munk alle barnløse Kristoffer Munk Frederik Munk
Lambert Franck Worsøe Birgitte Jensen Birgitte Munk Marie Munk Maren Munk
Eskild Jensen    
i alt 14 børn se detailskema se detailskema
              nedenfor t.v. nedenfor t.h.
Jens Chr. Munk            
    Kristoffer Munk
Else Marie Munch Marius Munk                      
Niels Nielsen M. 13 børn: Søren Anker Munk Marius Munk Anders Nielsen M. Ejnar Munk Frederik Munk Maren Munk
Søren Anker M. Esther Munk             ingen børn
Carl Munk Gerda Munk Karen Margrethe Munk Esther Munk Anker Munk Camilla Munk Søren Anker Munk  
Birgitte Munk Søren Anker M. Agnete Munk gift Brier Ellen Munk Iver Munk Eli Munk Ole Frederik M.
Aage Munk Johanne Marie Munk Karsten Munk Anders Munk Ulla Margrethe Munk
Thorkild Munk Ebbe Munk   Niels Severin M.
Birgitte Ottonia Munk Troels Munk Lars Munk
Sigurd Munk Karsten Munk Agnete Munk
Frode Munk Aksel Munk
Vagn Munk Lise Munk
Kirsten Munk Søren Munk
Asta Munk
Gunnar Munk
Agnethe Munk


Niels Jensen
Munch
(f. 1662, død august 1733) er den første i slægten, der bærer navnet Munch, idet hans mor Johanne Sørensdatter (født 1643, død 17.1.1710) synes at have været gift 1. gang med en velstående borger i Horsens Niels Munch, og hendes søn af 2. ægteskab Niels Jensen Munk er vel opkaldt efter ham, så på den måde er navnet blevet et familienavn. Med sin første mand [Niels Munk, om hvem intet vides] havde Johanne Sørensdatter datteren Giertrud Nielsdatter Munch eller Munk, som altså er halvsøster til nedennævnte Niels Jensen Munch.

Johanne Sørensdatter blev 2. gang gift med Jens Sørensen, født 1643 i Grenå, død 1702. Jens Sørensen tager borgerskab i Horsens 1671. 1682 blev hans gård i Horsens og 2 boder (en bod var en gård uden port) med hans jord til åen takseret til 266 Rdlr. og grunden til 33 ¼ Rdlr. (Byens grundtakst 24) V.A.II.145. Horsens skifteprotokol 272 Johanne Sørensdatter i Horsens. 15.3.1710, fol.394. Enke efter Jens Sørensen, købmand i Horsens, bevilling til uskiftet bo 25.8.1702 lbnr.182. B: Niels Jensen Munk 34 i Horsens, Karen Jensdatter, [skifte 23.11.1700 lbnr.156], var g.m. Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens. 2B: Gertrud 14, Erik 13. Af afdødes første ægteskab B: Gertrud Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen Flensborg.

Ud over disse oplysninger ved vi ikke noget om Johanne Sørensdatter eller Jens Sørensen og kender således ikke deres forældre eller aner i øvrigt.


Johanne Sørensdatter fik 2 børn  med Jens Sørensen, efter hvem hun sidder i uskiftet bo (Brejl  nr. 182, 25-8-1702): Karen Jensdatter og Niels Jensen Munch: 

Steffen Hofgaards ægteskab 1 (1682): Karen Espensdatter (o. 1622-1688) Hun var enke efter Christen Grenaa (f. 16??, død 1679). Hun døde: 18-8-1688, Horsens i en alder af ca. 66 år. Begravet: 24-8-1688, Horsens. Ingen børn.

Ægteskab 2 (o. 1690): Karen Jensdatter f.o 1671. Død: 6.2.1700, Horsens, i en alder af ca. 29 år. [Skifte efter hende 23.11.1700 lbnr.156],fol.289B.  Enkemand: Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens. Børn:

   • Erik Hofgaard, f. 1687, død 1737. Handelsmand i Horsens, Gift m. Anne Bredstrup (død 1754) 
     • Karen Hofgaard f. o. 1728, død 2.5.1792. Gift 18.5.1751 med Niels Mikkelsen Frimodt, (f. 1718 i Norup, død 27.10.1785 i Horsens), student fra Odense 1740, kapellan 1749 og sognepræst 1758 ved Vor Frelsers kirke i Horsens. Se mere om hans slægt på:  http://www.frimodt.com/billeder/sl%C3%A6gt.pdf
      • Sara Kirstine Frimodt døbt 6.8. 1752 i Horsens, død 7.11.1817 i Åby på Sjælland. G. 1771 m. Stephan Jacob Flensborg (6.5.1743, d. 31.10.1809, søn af borgmester i HorsensAndreas Flensborg og Anne Cathrine Stephansdatter). Sognepræst i Aarby sogn på Sjælland
      • Anna Bodil Frimodt, f. 1755, begr. 5.8.1755
      • Jesper Gustavus Frimodt, døbt 8.10.1758, begravet 28.4.1764
      • Erik Michael Frimodt, døbt 20.1 .1760, begr. 6.10.1760
   • Gertrud Hofgaard (døbt 3.6.1696, død o. 1766), gift 12.12.1713 i Horsens med Claus Dideriksen Cordsen (død o. 1740), købmand og kirkeværge i Horsens, (søn af borgmester i Horsens Diderich Cordsen og Mette Clausdatter). 2 sønner.

    Han opførte i 1718 på Søndergade 10 en stor bindingsværksgård i to etager og med et meget karakteristisk, men for sin samtid usædvanligt, karnaptårn med spåntækt løgkuppel.  Bygherren Claus Cortsens kærlighed til løgkupler gav sig også til kende ved det spir, som han i 1738 bekostede og lod opsætte på Skt. Ibs, den nuværende Vor Frelsers kirkes, tårn. Spiret holdt godt og længe, og først i 1991 måtte kobberpladerne fornyes. Den karakteristiske løgformede kuppel på den gamle købmandsgård er sandsynligvis lavet af bygmesteren N.H. Rieman.
    Se:
    http://www.youtube.com/watch?v=IylDrQB5Grs

                     
                                                          Huset er nu flyttet til Sundvej 9.
                                                         

     • Stephan Hofgaard Cordsen, f. 22.20. 1727, døbt 24.10.1747 i Horsens, død 17.1. 1800). Assessor i Højesteret, justitsråd, etatsråd, konferensråd og vicejustitiarius, senere justitiarius i Højesteret, en hidtil
      ukendt stilling, der tildeltes ham som en anerkendelse af den udmærkede duelighed, hvormed han konstant havde udført sin gerning. Ridder af Dannebrog. 1799 blev han efter eget ønske afskediget p.g.a. en stærkt udviklet tunghørhed og samtidig udnævnt til gehejmekonferensråd. Han besad megen litterær dannelse,
      ejede et betydeligt bibliotek og blev medlem af Det kongelige danske selskab for Fædrelandets historie.

      Gift 7.7.1778 på Eriksholm Gods, Vipperødmed Sophie Elisabeth Cathrine Brinck-Seidelin (f. 6.9.1752 på Hagestedgård, Tuse, Holbæk, døbt 11.9.1752, død 15.6.1820, begr. 20.6.1820 Assistens kirkegård, Kbh.). Datter af Hans Diderick Brinck-Seidelin, til Stamhusene Hagested og Eriksholm og Ingeborg Pedersdatter Bering.

      "Hans Høivelbaarenhed Conferentsraad Stephan Hofgaard Gordsen, født i Horsens Aar 1727 d. 22 Oktbr, hvor hans Forældre var Kiøbmand og Kirkeværge Claus Cordsen og Giertrud Hofgaard. Fra Horsens Skole blev han i Aaret 1745 dimitteret, og samme Aar efter udstanden Examen Artium antaget inter cives academicos. Tog derefter Examen philosophicum og Examen juridicum med Berømmelse og bedste Karakter. Aar 1754 d. 25. Januar blev han Assessor udi Hof- Retten. 1759 d. 12. Jan. Assessor udi Højeste Ret. 1762 d. 19. Novb. Virkelig justitsraad. 1769 d. 5. Mai Etatsraad. 1773 d. 4. Septb. virkelig Etatsraad. 1776 d. 10. Mai Conferentsraad. 1790 d. 17. Decbr blev til Beviis paa Kongens Velbehag over hans udviste Duelighed i de næste tre Aar, han forestod Justitiarii Embede, udnævnt til Vice-Justitiarius i Høieste Ret. 1792 d. 30. Novemb. Ridder af Dannebroge". 
    • Morten Cordsen, (døbt okt. 1724 i  Horsens, begravet 13.11. 1747 i Kattrup). Gift 25.5.1746 i Horsens med sin halvkusine Marie Kirstine Pedersdatter Bering (skrives også Biering), døbt: 24-9-1728, død 1758, datter af møller Peder Thomsen Bering og Elisabeth Cathrine Hofgaard (født 4-4-1708, døde 9-1731. Datter af Steffen Rasmussen Hofgaard og Bodil Jørgensdatter Høgsbro - se nedenfor).
     Marie Kirstine Pedersdatter Bering blev o. 1749 i Horsens  gift 2. gang med Johan Glud (f. o. 1725 i Kattrup Sogn, død 14.1.1766.). Marie blev begravet den 28.8.1758 i Kattrup Sogn.

  •  Karen Hofgaard. Født: Omkr 1693, Horsens. Døbt: 11-11-1693, Horsens

 • Anne Cathrine Hofgaard Født: 1694, Horsens, Døbt: 30-11-1694, Horsens, Død: 24-4-1700, Horsens, i en alder af 6 år, begravet: 30-4-1700, Horsens

Steffen Hofgaards 3. ægteskab (13.6.1701) med Bodil Jørgensdatter Høgsbro [eller Høxbro]. Død: 26.6.1716, Horsens, i en alder af 64 år. Skifte: Skifte efter Bodil Jørgensdatter Høgsbro, 11-5-1723, Horsens, Nim, Skanderborg, Danmark. 531 Bodil Jørgensdatter Høgsbro i Horsens. 11.5.1723, fol.405. Enke efter Steffen Rasmussen Hofgaard, borgmester i Horsens, skifte 27.7.1716 lbnr.404. B: Lisbeth Cathrine 14, Bodil 10. FM: [halv]bror Erik Steffensen Hofgaard 24, Claus Cortsen g.m. [halv]søster [Gertrud Steffensdatter], Niels Sørensen. Arv efter børnenes søster Maren Steffensdatter Hofgaard, skifte 16.2.1719 lbnr.441. 

                             

                  Gerhard Hansen de Lichtenberg og Bodil Steffensdatter Hofgaard 

   
Niels Jensen Munch (f. 1662, død august 1733) i Horsens. Gift med Margrethe Kathrine Leth (f. Oktober 1679, begr. 14.12.1768 i Tolstrup). Han var købmand på Søndergade i Horsens, hvor han 23.5. 1714 tog borgerskab som købmand. Han fik 30.12. 1711 en gård i Eriknaur og en gård i Båstrup foræret af svigerfaderen Rasmus Christensen Leth til Låge. Den 3.6.1720 fik han - p.g.a. en søskade han havde lidt i 1718 - eftergivet 30 rigsdaler resterende krigsudstyr for 1716. (Kgl. resolution nr. 35, RK. Århus og Ribe Stifters Kontor). http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=260872&sort=f).

Niels Jensen Munch boede til sin død på Søndergade, der fra gammel tid var Horsens fornemste gade og midtpunktet for byens liv. De anseligste  købmandsgårde og privatboliger var samlet i denne gade, og mange af dem ligger der stadig. Niels Jensen Munch døde 1733 og blev nedsat i kirken den 17/8 1733. Niels Jensen Munch var (ved folketællingen i 1711) gift med Margrethe Kathrine Leth der var datter af Rasmus Christensen Leth til Låge (1643-735) og Elsebeth [Lisbeth] Jørgensdatter (født 27.5.1715, død 1733). 

Ved hans død i 1733 var der intet skifte, da hans enke Margrethe Kathrine Leth den 6.10.1733 fik kgl. bevilling på at sidde i uskiftet bo i enlig stand med fælles umyndige børn, da hendes gifte datter  og dennes mand dermed er tilfredse. (Jy.Reg. 29.138. nr. 166).Efter faderen Rasmus Christensen Leths død 1735 blev Margrethe Catrine Leth ved lodkastning tildelt faderens gods i Tolstrup og Ousted sogne, bl.a. hele Eldrup by, samt en gård i Torp by, Underup sogn, der var også 4 gårdsavlinger på Horsens mark. -Christian Leth havde jo fået Låge, inden forældrene døde, det vides ikke, om han fik noget ved lodkastningen. Der nævnes heller intet om, hvad Regitze Sofie fik, hun ejede gårde i Ørridslev, Hansted og andre steder. Inden Margrethe Cathrine Leth døde, havde hun betemt, at datteren Johanne, der var enke efter rådmand Christian Krag i Horsens, skulle overtage hendes gods. Sønnen Søren Ancher gav afkald og underskrev den 13/10 1753.

Møbler som stammer fra Niels Jensen Munchs familie:

 

                                                 Strikkekrog af sølv

 

Midt i 1700-tallet begynder dragkister og chatoller at dukke op i skifter efter velhavende bønder og købmænd. Skrivechatol eller ”skrivecontoir” blev de benævnt i skifterne. Horsens var i 1700-tallet en driftig handelsby med mange rige købmænd, som byggede store huse, horaf en del stadig findes, især på Søndergade. Disse velhavende folk har sandsynligvis ladet fremstille fine møbler til sig selv og deres børn - møbler som er gået i arv i slægten.


I følge familietraditionen lod Niels Jensen Munch fremstille et egetræschatol uden overskab til sin søn Søren Ancher Munch, som stadig er i slægten Munks eje. Et andet chatol af malet træ med overskab ejes af efterkommerne af Niels Munch (født 1744 i Børglum - se nedenfor)'s tredje hustru  og kaldes i familien "Niels Munch's skab". Det kan muligvis have samme oprindelseshistorie.

 

Chatollet til venstre er et dansk egetræschatol uden overskab. Den enkle ornamentik i indlægningerne af mørkere træ består af  flade bånd, der danner geometriske mønstre og indrammede større eller mindre felter. Chatollet på billedet er fremstillet mellem 1700 og 1740. Tilhører efterkommere af Søren Ancher Munk, født 1716 i Horsens, præst i Børglum og Kornum.

 

Chatollet til højre er ligeledes et dansk chatol af malet træ. Det består af en underdel med skuffet, en skråklap, bag hvilken, der var mindre skuffer og rum samt en overdel med skabsdøre. en type blev meget yndet i Danmark og holdt sig i mere end 100 år. Gesimsens form her på det afbillede chatol, var typisk for senbarokkens møbler. Tilhører efterkommere af Niels Severin Munch, født 1762 i Kornum.

 

Jeg har en garnkrog eller strikkekrog af sølv, som har været i slægtens eje, formentlig siden slutningen af 1700-tallet. Den anvendes til at holde garnnøglet når man strikker, så det ikke triller på gulvet. Clipsen fastsættes i et bælte eller forklædebånd. Den kunne evt. stamme fra det velhavende præstehjem i Børglum - muligvis kiunne Birgitte Ottonia Wiiernfeld have medbragt den fra sit hjem på Lerbæk Herregård.

 

2. generation:

Børn af Niels Jensen Munch og Margrethe Kathrine Leth:

Johanne Nielsdatter Munch (f. august 1712, død 1772 i Eldrup, begr. 17.7.1772). G.m. Christian Krag, by- og rådstueskriver 1733, rådmand 1734 i Horsens. (begravet 21.5.1759). I skiftet ved hendes død var der til deling mellem børnene 6083 Rdl.,2 Mark , 11 skilling. Deres børn:

  1. Knud Christian Krag (døbt 8.5.1733, begravet 17.3.1734)
  2. Niels Munch Krag (døbt 11.7.1734, begr. 12.9.1738)
  3. Knud Christian Krag (døbt 25.10.1736 -), ridefoged ved Hanstedgård
  4. Elsebet Krag (døbt 25.9.1739, begr. 18.12.1739)
  5. Kristiane Sofie Magdalene Krag (døbt 25.9.1740-) g.m. Laurids Fogh, Horsens
  6. Anna Elise Krag (døbt Mariæ Bebudelse 1742 -) Ugift i 1772 i Horsens
  7. Niels Munch Krag (døbt 31.5. 1743- ) forvalter ved Vesterbygård på Sjælland 

+Jens Munch, f. 26.9.1713, død 11.10.1713

Jens Jørgen Munch, f. 1.3.1715

+Liden søn, begravet 24.12.1715 (?)

Elsebe[th]Munch (født før 1718). Død 1738. Margrethe Kathrine Leth fik 19.9.1738 kgl. bevilling på at hendes afdøde datter Elsebe Nielsdatter [Munch]  efter forordning af 1682 måtte begraves om aftenen eller morgenen. Dog måtte kisten med sort baj eller læder overtrækkes og på lågt med en plade zires [smykkes]. (Jy.Reg.30.459, nr.208). (http://ddd.dda.dk/nygaard/visning_billed.asp?id=260857&sort=f).

Elisabeth Munch, døbt 12.3.1721

Søren Ancher Munch (døbt 4.12.1716, begravet 13.2.1787 i Kornum i Børglum-Vejby-Furreby i Vendsyssel). Søren Anker Munk var først præst i Børglum i Vendsyssel 1741-1762, senere i Kornum og Løgstør fra 1762 til sin død 13.2.1787.  

                                    
                           Børglum klosterkirke                                                                                           Kornum Kirke                                                                   

Gift 1. gang 16.8.1741 med Anna Bertelsdatter Fædder, født 1714 i Horsens, død 7.12.1756 i Børglum. Anna var datter af Bertel Jensen Fædder og Sinne (eller Zinne) Jokumsdatter.

En stor arv
Anna Bertelsdatter Fædder - eller rettere hendes mand, da kvinder jo var umyndige - havde arvet Annas far, den hovedrige købmand i Horsens, Bertel Fædder i 1751, da han døde og efterlod sig i alt 12.520 rigsdaler.

23.5.1755 fik Søren Ancher Munch og hustru Anna Fædder kgl. bevilling på at den længstlevende trods forordning af 1682 måtte lade den først afdødes lig begrave i en egekiste med læder og baj overtrukket og ziret [smykket] med en plade på låget. Den måtte hensættes om aftenen eller om morgenen, og liget måtte "ståe inde" efter fornødenhed. (Jy.Reg. 36.90, nr. 114).

Anna døde i barselsseng i december 1756, og den 7.1.1757 fik Søren Ancher Munch kgl. bevilling på at sidde i uskiftet bo med sine og sin afdøde hustrus fælles umyndige børn og på at skifte med samfrænder. (Jy.Reg.36,560, n4.4). Skifte ved samfrænder fandt sted efter særlig bevilling, når efterlevende ægtefælle sad i uskiftet bo med umyndige børn og ønskede at holde skifte md dem, ine de var myndige. Samfrænerne, i reglen to, skulle være nære slægtninge af arvingerne.13.6.1757 holdes samfrændeskifte efter hans afdøde kone Anna Fædder. Arven var i alt 12.520 Rdl. Enkemanden arvede halvdelen 6260 Rdl., de 3 sønner hver 1565 Rdl. og de 2 døtre hver 782 Rdl.

Det var rigtig mange penge, og det er interessant at forsøge at omregne dem til nutidskroner. Det er imidlertid ikke så let fordi der er forskellige måder at omregne rigsdaler på. Udregninger med tal fra 2002 (http://www.biblioteksvagten.dk/svar.asp?qaid=21078) giver følgende resultat:

Går vi ud fra kornprisen (kapitelstaksterne) svarer 1000 Rdlr. til 28.440 nutidskroner. Dvs. at 12.500 Rdlr svarer til 356.000.000 kr. Går vi derimod ud fra Sølvprisen, svarer 12.500 Rdl. til 252.500.000 kr. Det betyder at arven svarer til et beløb mellem 250 mio. og 350 mio. kr. i nutidskroner. Hvis vi vælger et gennemsnit på 300 millioner. kr. betød det for de enkelte arvinger, at arven blev fordelt således: Faderen: 50% = 150 milioner kr.  Hver søn 25% af resten = 37,5 millioner kr. Hver datter: 12,5% af resten = 18.750.000 kr. - altså knap 19 millioner kr. -en anselig arv!

I kirkebogen for Børglum skriver S.A.: ”22. december (1756) blev min allerkæreste og dyrebare hustru Anna Fædders lig hensat i Børglum Kirke. Hun døde hellers tirsdagen den 7. december om morgenen kl. 5 i hendes alders 42. år, da hun havde været præstekone i 15-16 år. Jeg, hendes bedrøvede mand, savner i hende en mageløs ægtefælle, hendes 5 børn en kærlig og omhyggelig moder, de fattige her en gavmild velædlere. Gud, som er al trøstes Gud, trøste og husvale os alle i vor sorrig for hende.”

Det ser ud til, at S.A. Munk har været en stejl og stridig natur. I visitatsbogen for 1741 står: ”Biskoppen ventede sig flid af ham og klagede heller ikke senere hverken over hans lærdom eller levnet.” 1761 bemærker biskoppen: ”Der er uvenskab og processer mellem kirkeejeren og sognepræsten, både om indkomster og om andre dem imellem værende hændelser, hvori de venter dommerens kendelse. Disse stridigheder var af en meget heftig natur og varede ved, efter at Munk var forflyttet til Kornum. Jeg talte vel noget med hver især om forlig, men deres tanker er endnu om deres sager vidt adskilte”. Ved visitationen 1757 blev præsten ”meget nedslaget i sindet ved hans ungdom [de unge i sognet] var meget slet imod sædvane”, hvad biskoppen var gerådet i harme over. 1761 var alt dog godt igen. 1761 skriver biskoppen: ”Der var og nogen uorden deri, at mange stakkels kvindemennesker sukker over, at de bliver afholden fra den hellige nadver, fordi de bragte følgesedler med sig på slet (d.v.s. ustemplet) papir.” Biskoppen skriver til Munk, at ”når der intet andet er til hinder end følgesedlernes urigtige form, så måtte han til videre på mine ord og ansvar admittere dem til Herrens bord. Derfor nu og disse arme kvindfolk blev annammede til nadveren med stor glæde.” (Boberg)

1741-1762. 1.4.1741 fik han kgl konfirmation på et ham af Fr. Kiærskiolds og hustrus arvinger 5.4. samme år meddelt kaldsbrev som præst for Børglum-V.-F. eft. afdøde Henrik Brunov. (Jy.Reg.31.272, nr. 82). 24.4. 1741 fik han, der var kaldet til præst i Børglum-V-F. kgl. bevilling på at nyde dette præstekald, skønt han ikke var 25 år gl., men sakramenterne skulle han lade administrere af den i kaldet værende kapellan pro pers. indtil han blev 25 år. (Jy.Reg.31.267, nr. 74). Han efterfulgtes i embedet af Kristoffer Mumme Stampe.

1.8. 1760 fik han benefice paupertatis sine clausula [fri proces] i en sag mod oberst Jens Povlsen. (Jy.Reg. 37.629).

Fra 1762 til 1786 sognepræst i Kornum og Løgstør. 8.5. 1762 af Kongen beskikket til præst for Kornum-L. after afdøde Lars Christian Tårup (Jy.Reg.38,72,nr.124).  I 1786 fik han i levende live til efterfølger Klavs Vilhelm Claudi.

                                    Børglum klosterkirke

1758 giftede Søren Ancher Munch  sig med Birgitte Ottonia Wiirnfeld (staves også Virenfeldt, Wiirenfeldt eller Würnfeldt), (Født: 11.1728, Byrum, Læsø, død 22.12.1819). Den 2.12. 1779 fik han og hans hustru kgl. bevilling på "uskiftet bo og at skifte med samfrænder", da de myndige sønner og svigersønner dermed er tilfredse. (Jy.Reg.42.382, nr. 45). Efter mandens død i 1787 boede Birgitte Ottonia Wiirnfeldt  i Kornum, hvor hun havde sit nådsensår hos efterfølgeren i embedet Klavs Vilhelm Claudi (35 år) sammen med sin datter Jakobine Severine (21 år) og sin steddatters, Signe Maries barn, Leopoldine  Charlotte  Winther (født 27.4. 1780, død 17.5.1856 i Kalundborg) samt brordatter Anna Lucie Wiirnfeldt, [Anne Lucie Thomine Eriche Wirenfeldt. Hendes navn forkortes undertiden til Antomine Wirenfeldt, datter af Jakob Severin Wirenfeldt (1723-1808)f. 1768 (19 år), der anføres som husjomfru (Folketælling 1787). Birgitte Ottonia Wiirnfeldt døde 22.12.1819 i Tornby, Kærgaard i en alder af 91 år. Birgitte Ottonia Wiirnfeldt var datter af Niels Sørensen [
Wirenfeldt], 1686-1762, og hustru Ida Marie Gesmell (1688-1773).

3. generation:

Fra 1. ægteskab mellem Søren Ancher Munch og Anna Berthelsdatter Fædder kendes følgende 5 børn: 

1. Margrete Katrine Munch, f. 1742, død 24.4. 1785. Gift 11.5.1762 i Børglum, med degn Jacob Hald (f. 12.2.1735 i Idom Sogn, Ringkøbing Amt, død 15.12.1787). (Søn af Sognepræst Peter Andersen Hald (1689 - 1749) og Birgitte Cathrine Pedersdatter Hylling (f. 1706, d. 9 feb. 1791)).  Degn i Sejerslev-Ejerslev-Jørsby i årene 1763-1787. Han var ingen fattig mand. Da konen døde blev hans ejendom vurderet til 384 Rdl.r, hvad er var mange penge dengang. Han fik af biskoppen det skudsmål at han var en god degn og en god skolemester. Ved hans død skriver præsten om ham: "Han passede sit embede vel, han var en god degn, hvis omgang har været mig behagelig, såsom han af alle blev agtet og yndet." - se artiklen "Om de gamle degne" af S.C. Sortfeld (http://www.thistedmuseum.dk/Historisk%20%C3%85rbog/%C3%85rgang%201925/Sortfeldt,%20S.%20C.%20%20Om%20de%20gamle%20degne.pdf)

    

             Se:  http://torpvestihomepage.dk/f1784.html                                                    

2. Niels Munch, f. 1744 i Børglum Sogn sogn, død 6.3.1815 i Vindum Stenhuse i Vindum Sogn i Viborg Amt amt.  Niels Munch døde barnløs. Læs mere om ham her

3. Bertel Fædder Munch, f. 1745, student i Kbh.

4. Signe Marie Munch, (1753-1821). Døbt: 15.8.1753, Børglum. Gift 24.7.1771 i Kornum med sognepræst i Gedsted Lambert Franch Winther (født 23 Sep 1735 i Assens, død 1812 i Gedsted). Signe Marie Munch død 18.3.1821 i Laastrup i en alder af 68 år. Begravet: 30.3.1821, Gedsted kirkegaard.

                                        Deres efterkommere: se http://tom.brondsted.dk/genextracts/?colbranch&chpt=10&ged=2&sid=I17

5. Henrik Christian Munch, f. 1756 Børglum. Død før 1787.  Konfirmeret 1672. Student. Hans mor døde ved fødslen. Han døde formentlig ugift og barnløs. Han boede i Horsens og var formentlig alvorligt syg, idet han 17.10.1785 fik kgl. konfirmation på et af ham oprettet testamente: "Jomfru Gertrud Marie Wetche i Horsens, som han har været forlovet med i nogle år uden at få noget levebrød skal, hvis han dør, være hans universalarving. Dog skal hun a)betale min gæld b)besørge min begravelse c) betale til min bror Niels Munch i Pinds Mølle 50 rdlr og d) til min søster Signe Marie Munch g.m. Provst Lambert Winter i  Gedsted, 50 rdlr. e) til min svoger Jacob Hald i Sejerslev degnebolig, hans 3 børn Peder H. i kondition hos vinhandler Barfoed i Kbh., Søren H, student på Regensen, og Anne H., hjemme, hver 50 rdlr. f)til Horsens Bys havns reparation 100 rdlr."

Han må have haft en betragtelig formue, idet han i 1756 arvede 1565 Rdl. efter sin mor. Til executor testamenti  og værge for Gertrud  Wetche indsættes rådmand Daniel Grumdal i Horsens. (Jy.Reg.44.477). Gertrud Marie Wetche (f. 1761 i Horsens) giftede sig i 1787 med prokurator i Horsens Martin Erasmus Olufsen (f. 1762).

Fra 2. ægteskab mellem Søren Ancher Munch og Birgitte Ottonia Wiirnfeldt kendes følgende børn:

1. Anne Fædder Munch,  ca. 1760-1836, g.m. sin slægtning Peder Mathias Gesmell Schierup (1747-1827) f. p. Leerbæk i Vendsyssel 27/11 47, hvor hans far prokurator Jens Schierup (o.1718-1764) var godsforvalter, senere herredsfoged i Hellum. Hans mor var Susanne Marie Gesmell. De var beslægtede i 3. led, men hvordan var de unge i familie med hinanden ???

Susannes forældre kendes ikke, men hun kunne muligvis være barnebarn af Niels Sørensen [Wirenfeldt] til Lerbæk, født 1686, død 1762 og hustru Ide Marie Hermansdatter
Gesmell. f. 1688, død 15.12. 1773 på Lerbæk). De fik 17 børn, heraf 10 efterlevende, som alle antog navnet Wiirnfeld. Men hvem var hendes forældre ? Faderen kunne muligvis være Frederik Wiirnfeld, født 11.6. 1722,  død 27.8. 1769. Frederik W. havde 10 børn, hvoraf de 8 kendes. Han var ejer af Lerbæk. Det kunne forklare Jens Schierups tilknytning til Lerbæk, hvor han var godsforvalter og muligvis har mødt Susanne.

 De var beslægtede i 3. led da Annes oldemor Ide Marie Gesmell formentlig også var stammoder til Peder Mathias Gesmell Schierup. Derfor måtte de have en kgl. Ægteskabsbevilling.

"Ægteskabsbevilling af 8. juni 1781 [www.kkermit.dk] for Herr Peter Mathias Gesmel Schierup, vielsebrev af uvedkommende præst. Bevilger og tillader, at herr Peter Mathias Gesmel Schierup, sognepræst for Elling og Tolne menigheder i Ålborg stift og Anna Fædder Munch fra Kvornum præstegård [Wiberg: Kornum født i Børglum], som næst sødskende børn [næstsøskendebørn er børn af fætre og kusiner, og således halvfætre/kusiner til hinanden i 3. led] må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 8 juni 1781."

Peder Mathias Gesmell Schierup blev student i Aalborg 17 65; Cand. theol. 1770 med karakteren n. Hanvar sognepræst i Elling 1774-96, 1796 sognepræst i Frue Kirke Aalborg, 1825 stiftsprovst og ridder.  Det ser ud til at han i en kort tid ejede hovedgården Stensbæk. [www.actual.kaj-ahlburg.dk]. Gårdens ejer fik i 1804 bevilling til at udstykke hovedgården. Solgt året efter til Stiftsprovst Peder Mathias Gesmell Schierup i Ålborg. Denne solgte straks til kammerråd Arent Hassel Rasmussen, der også straks solgte til Købmand i Hjørring Christen Thomsen Lykkegård. De var blandt de mange berygtede herregårdsslagtere i Vendsyssel.

 Ægteparret Schierup fik 12 børn, hvoraf følgende er kendt:  

2. Ide Kathrine Maria Munch, Døbt: 14.4.1764 i Kornum.

3. Jacobine Severine Munch, Født: 3.1.1767, Kornum. G.m. Jacob Jørgen Bergh, f. 1765 (søn af Godsejer, Kommerceråd Jens Jacobsen Bergh, eker af Kærsgåprd og fra 1785 Stenbæk) og Anna Jørgensdatter Kjærulf)

4. Anna Lucie Munch, født ca. 1768 [?]

5. Niels Severin Munk, født 1762 i Kornum. Død 17.1. 1837. Forpagter på Rydhave (folketælling 1787), Ejer af  Vejbjerggård, Humlum sogn, Skodborg herred, Ringkøbing amt og (før 1816) af Charlottenlund, Kragelund sogn. Boede som aftægtsmand hos sin søn Søren Ancher Munch på Charlottenlund (Folketælling 1834).

Gift i Humlum Kirke 23.2. 1798 med Johanne Elisabeth Hansen. Født Veng 1762. (Veng kirkebg. 1762 fol. 204). Datter af  Skovfoged og rytterbonde [fæstebonde under det kongelige ryttergods] i Søballe, Veng sogn Christopher Hansen og Maren Johansdatter Høvingshoff af Harlev Mølle (Harlev kirkebog 1744, fol. 85 (fol. 91): "copuleret mons. Christopher Hansen skovfoged i Søballe og Maren Johansdatter Høvingshoff af Harlev mølle".

Christopher Hansen skriver til amtmanden i Skanderborg amt 464. Fra Christopher Hansen, Søballe. Som det vel er Amtmanden bekendt, fik han for ca. 3 år siden, med stor bekostning og penges udgifter, i mangel af Huusværelse, den Gård i fæste i Søballe, som Oberstløjtnant Wenten beboede. Både med hensyn til Avlingen og Bygningernes reparation, har han ikke forringet, men kendeligt forbedret denne. Da han ikke finder det muligt, både at have opsyn med de Mennesker der skal til, for at drive Gården, og samtidig som Skovfoged, at have opsigt med de Kongelige Skove, uden at forsømme den ene del, har han, på Øvrighedens approbation, nu afstået Gården til en Proprietær Bonde Niels Nielsen fra Scharesøe [Skarresø], som er en formuende og bemidlet Mand, men forbeholdt sig, til beboelse, et Hus på Gårdens grund for 1 rdr 8 sk. Niels Nielsen har derefter henvendt sig til Regimentskriver Moldrup, om indskrivning til Gården, men blev nægtet dette, uden angivelse af årsag. Fremhæver at N N drager ind på Kongens Gods, med en del midler i varer og penge. Beder om Amtmandens hjælp. 3 Februar 1750. 
482. Fra Niels Nielsen, Søballe. Sidst afvigte Påske, antog han sig Skovfoged Christopher Hansens Gård, på efterskrevne måde: Afståelse 200 rdr, men så ville Skovfogeden have flyttet 5 fag Hus fra Gården, men hvis det blev stående, skulle han have 20 rdr mere. Christopher Hansen reserverede sig desuden 9 fag Hus, som står på Gaden, østen for hans Moders Hus, samt et stykke Engjord, kaldet Pinds Eng, desuden 2 agre kaldet Engeslund, hvor udi kan såes 12 skp Korn o s v, alt med forbehold af Øvrighedens godkendelse, skulle dette ikke ske, beder han om at få de 100 Sldr tilbage, som han allerede har betalt til Skovfogeden [se næste]. 27 Oktober 1750.
483. Fra Christopher Hansen, Skovfoged, Søballe. [Se forrige]. For ca 4 år siden antog han, med stor bekostning, på grund af manglende bopæl, en Gård i Søballe, Hartkorn 7 td 4 skp 3 fc og Skovskyld 1 fc, som Oberstløjtnant Venten beboede, hvilken han siden på alle måder har forbedret. Da han ikke længere mener sig i stand til, at forestå både Gården og stillingen som Skovfoged, har han afstået Gården med Besætningen og Kornet i Laden, til en Proprietær Bonde Niels Nielsen fra Scharresøe [Skarresø], som med lovlig Pas fra sin Hosbonde, og gode midler i varer og penge, er indkommen til Ryttergodset. Beder om Amtmandens resolution. 24 Oktober 1750.   (http://kkermit.dis-danmark.dk/amt-9de%20del.htm)


Hans børn (og Johannes søskende):

 • Johan Hansen, f. Veng 1747, (Veng kirkebg. 1747 fol. 134).
 • Charlotte Amalie Hansen. f. Veng 1749 (Veng kirkebg. 1747 fol. 140).Død ugift (?)  22.9. 1817 (66 år) på Charlottenlund. Boede 1801 ugift i Torning præstegård hos sin bror Christen Gundorph. (Nygårds Sedler). 
 • Mette Hansen, f. 1751 (Veng kirkebg. 1751 fol. 148), død efter 1834. Ugift. Ved folketællingen i 1801 for Humlum sogn (Ringkøbing amt) boede Mette Hansen hos dem. Hun døde ugift på Charlottenlund, men levede endnu som 83-årig ved folketællingen 1834 i Kragelund sogn. Hun (eller en anden søster) var i mange år kammerpige hos grevinde Voyda på Sofiendal i Veng sogn. Hun ses dog ikke i folketællingerne 1787 og 1801 for Veng sogn. Død ugift på Charlottenlund.
 • Christen [Hansen] Gundorph, f. Veng 12/11 52. Student Århus 1773. Cand. theol. 11.11.1777. Død † 20/6 1819. Sognepræst 1787 i Thorning, (Blichers forgænger). Gift 26/9 90 Dorothea Marie Bøgh (1768-1834). 3 sønner, 3 døtre. Det vides ikke, hvorfor han antog navnet Gundorph.
 • Jens Hansen, f. Veng 1758 (Veng kirkebg. 1758 fol. 183)
 • Johanne Elisabeth Hansen. Født Veng 1762. (Veng kirkebg. 1762 fol. 204). Gift Humlum 23.2. 1798  med Niels Severin Munk


Niels Severin Munk, præstesønnen fra Børglum, må vist have været meget forskellig fra sine forfædre, noget i retning af en vovehals, nærmest et særsyn i en familie, hvis mest gennemgribende særkende er og har været forsigtighed, især hvor det gælder penge og gods. Jens Christian Munk [1838-1913] har fortalt, at NSM ofte sagde til sin søn Søren Anker: ”Dig bliver der aldrig noget af, du tør jo intet vove.”

Niels Severin Munk har tydeligt nok stilet efter at blive herremand. En tid (man ved ikke hvor længe) var han forpagter på Rydhave, en gård i Ryde sogn mellem Skive og Lemvig (41 tdr. hartkorn). Han boede ikke på selve slottet - det gjorde ejeren stiftamtmand i Viborg Niels Sehested og hans hustru Birgitte Sofie Sehested - men i en forpagterbolig på stedet.
Ide Marie Wiirnfeld (1756, død 27.5.1820, 64 år gl. ) var ved folketællingen i Ryde 1787 husholderske hos Niels Severin Munk på Rydhave, alder 31 år, altså født 1756, ugift. Hun optræder i Nygaards sedler - hun var formentlig datter af Jakob Severin Wirenfeldt (1723-1808) og Mette Thodberg. Hun blev 1791 gift med Niels Calmer (1748-6.2.1831). Han var ved folketællingen i Elling 1787 ugift informator på Ellinggård, 36 år, - skulle altså være født i 1751. Degn i Bindslev nord for Sindal. Degn i Mosbjerg og Hørmested i 41 år. 

                         
Billeder af Rydhave slot før og nu


Senere købte han gården Vejbjerggård i Humlum sogn, ca. 2 mil øst for Lemvig, en gård på 9 ¾ tdr. hartkorn. Her giftede han sig. I kirkebogen for Humlum sogn skriver præsten: ”1798 d. 23. Februar copuleret på Wejbjerggård med kgl. bevilling Hr. Niels Severin Munk med jomfru Johanne Elisabeth Hansen.” Hvor længe de boede på Vejbjerggård vides ikke, men da sønnen Søren Anker blev konfirmeret i Holstebro, kunne det tyde på, at de har boet der; tænkes kan det naturligvis også, at sønnen har gået i skole i Holstebro og derfor er blevet konfirmeret her.

                      

    En borgerkone ca. 1750                                Vejbjerggård                                                      En bondekvinde fra 1700-tallet
                       
(de to kvindebilleder er fra
http://bnp.adr.dk/kleder/volbkld.html)

Imidlertid købte Niels Severin Munk siden gården Charlottenlund i Kragelund sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Man antager det er sket engang i tiden mellem 1814 og 1820. Her oplevede han pengekrisen med statsbankerotten. Dette ramte også NSM. Han skyldte - efter hvad hans sønnesøn Erik Hansen Munk (se nedenfor) skriver - 20.000 Rigsdaler i gården og var ved at gå fallit, da hans svoger Erik Hansen fra Overgårds Mølle på Randersegnen kom ham til hjælp, idet han i 1824 købte Charlottenlund for 800 Rigsdaler (velsagtens i sølv) på den betingelse, at Niels Severins søn Søren Anker blev taget fra sin plads som handelslærling i Ålborg. Han skulle så overtage Charlottenlund, forsørge sine forældre og afdrage gælden, hvilket nok også lykkedes for ham. På den måde blev Søren Anker landmand og ikke forretningsmand. Man kan forestille sig, at Niels Severin har haft en trist alderdom som aftægtsmand. Efter sit bevægede liv som herremand og handelsmand sad han nu her på Charlottenlund, tilmed var han nok blind de sidste år af sit liv. En kyndig og anset handelsmand skal han have været. Det fortælles, at han engang blev betroet at købe et par køreheste til den daværende amtmand i Randers.

En anden søster blev gift med ovennævnte Erik Hansen på Overgårds Mølle, der ejede flere ejendomme. Han var født i 1765, skovrider på Overgård 1801, fra 1812 ejer af Overgårds Mølle, 1824 ejer af Charlottenlund. Død 28/6 1831 (Udbyneder kirkebog). Det må have været hans 2. ægteskab idet han ifølge Nygårds sedler blev gift i Udbyneder 26.2.1805 med Marie Elisabet Friis, vistnok født på  Overgårds Mølle.

Den 24 juni 1825 solgte Erik Hansen en ejendom til  Peder Jensen Ravnsvad. Her er skødet:


Jeg underskrevne Erik Hansen boende på Overgårds Mølle og ejer af Charlottenlund i Hids herred, tilstår hermed at have solgt, ligesom jeg hermed sælger, skøder og afhænder til Peder Jensen Ravnsvad en gård, forhen tilhørende ejendom beliggende i Lysgård, af hartkorn 4 skp.alt i overenstemmelse med den mellem os oprettede købekontrakt af 5. marts 1824.Og da bemeldte køber Peder Jensen nu har betalt den accorderede købspris 100 rdl. sedler skriver et hundrede rigsbankdaler sedler , så tilstår jeg køberen den fulde ejendomsret til bemeldte ejendom og køberens arvinger til uigenkaldelig køb og retmæssig Ejendom. Til bekræftelse under min hånd og segl. Overgård Mølle den 24 Juni 1855E. Hansen. Til vitterlighed Christen Larsen Morten Sørensen. Læst ved Lysgård og Hids herreds ret den 27. Juni 1825

De havde ingen børn (men store rigdomme) og tog Niels Severins søn og datter til sig. Sønnen Kristoffer fik møllen, og søsteren blev gift med en Kjeldsen på gården Kragelund. En bror til Niels Severins hustru blev præst i Thorning, Blichers formand [forgænger]. Han antog navnet Gundorph; hvorfra dette navn har sin oprindelse vides ikke. Kristoffer Hansen på Overgårds Mølle slettede navnet Munk. Hans to sønner, den ene landmand, den anden dyrlæge, antog siden Munkenavnet. De  levede sammen ugifte i største nøjsomhed trods deres rigdom, vist omkring 600.000 kr. Desværre døde dyrlægen først, og det førte til, at en stor del af den efterladte formue blev skænket til forskellige legater, så da den længstlevende døde 1933, var der kun tilbage til deling mellem familien ca. 240.000 kr.                                                                               

            

Hvordan så de ud?


Kjol
En kjol var overtøj. Den var dyr at anskaffe, og det var ikke alle der efterlod sig en sådan. For det meste var den syet af blåt, gråt eller ufarvet vadmel. Bedrestillede folk havde en kjol af uldent klæde. Den var ofte sort eller indsprængt, det man nu til dags kalder meleret. De mange knapper var meget tit af metal, tin eller messing, men kunne også være af sølv. Kamelhårsknapper kendes også. De kunne være med metaltråde, og som det fine håndarbejde de var, kunne de være temmelig dyre. 

Selvom bonden her står med en rive, så var den slags klæder ikke arbejdstøj. Billedet er et udsnit fra et skillingstryk, en lovprisning af den lyksalige bondemand, der beder og arbejder. Trykket er fra sidste halvdel af 1700-tallet og påklædningen fra omkring midten af samme århundrede.
Byernes borgere var klædt på samme måde, dog kunne en velhavende borgers kjol være forsynet med flere læg på ryggen, eller med såkaldte vinger, som var læg i siderne, så det stod ud til siden.
Læs mere om klæder i gamle dage på
http://bnp.adr.dk/kleder/volbkld.html

 


Efterkommere af Niels Severin Munch:

1. Birgitte Marie Munch, hjemmedøbt 12.4.1800

2. Kristoffer Hansen Munch, hjemmedøbt 18.1. 1804

3. Søren Ancher Munch, hjemmedøbt 12.8. 1798 på Vejbjerggård (d. 1873). Ejer af Charlottenlund til 1843. Derefter gårdejer i Hårby. Søren Anker Munk var oprindelig i handelslære i Ålborg men blev afbrudt heri for at overtage Charlottenlund.  Vistnok i 1843 solgte han Charlottenlund og købte en gård i Hårby, Venge sogn i Skanderborgegnen. Hvorfor denne handel skete, vides ikke, og det menes, at han bagefter skal have fortrudt, at han solgte Charlottenlund. Dette hang antagelig sammen med, at han havde et tungt sind, ængstelig for udkommet, skønt han var en velstillet mand, der kunne give hvert af sine børn en arv på 2800 rigsdaler, mange penge dengang. [Det er næsten umuligt at omregne værdien af den tids rigsdaler til vor tids mønt - til sammenligning kan nævnes at i 1868 havde et viskestykke en værdi af 2 rigsdaler]. 

 

Han skal have været en særpræget og begavet mand. Det fortælles om ham, at da hans søn Erik (kaldet Jerrik) Hansen Munk (f. 1836) var vendt hjem fra seminariet, samlede han folkene på gårdspladsen og kommanderede sønnen: "Syng så". Da sønnen havde sunget en sang udbrød faderen: "Ja der kan I se, det er en rigtig skolelærer!". Sønnen Erik skriver:  ”At Fader var en betydelig mand kan du forlade dig på. Skønt han aldrig kom  til at sætte synderlig pris på østboerne [østjyderne] så nød han almindelig agtelse [respekt].

Dette blev også bevidnet ved hans begravelse. Præsten sagde: ”Jeg har været her så kort og kom ikke til at kende meget til ham, men man behøvede ikke at tale ret længe med ham, inden man kom til at forstå, at han ikke var noget almindeligt menneske.” Om hans død fortælles (vist af hans datter Marie), at en dag i sommeren 1873 skulle alle børnene samles i hjemmet i Hårby, vist for at gøre deling. Da sønnen Kristoffer så nærmede sig hjemmet, sagde Søren Anker til sin kone: ”Lad os gå Kristoffer i møde, han er den bedste af alle vore børn”. Da de så nærmede sig ham, blev han så overvældet af sindsbevægelse (glæde), at han sank sammen, ramt af et slagtilfælde, hvoraf han døde 10 dage senere. To gange skal han have haft sit mæle; den første gang talte han til sine nærmeste om praktiske ting (vel om bodelingen); den sidste gang til bøn.

 

Gift 16.11.1831  m. Anne Marie Cathrine Christensdatter (født i Funder 17.5. 1805 som datter af gårdmand i Funder Christen Nielsen, død 17.4.1887). Hendes daglige navn må have våret Marie, da de mange af børnene, der bærer navnet Marie eller Marius, er opkaldt efter hende. I daglig tale  blev hun slet og ret kaldt "Madam Munk".  Hun skal have været en særdeles dygtig husmor, men som personlighed i åndelig henseende  kunne hun ikke måle sig med  sin mand. Hun var vist noget snobbet da hun ikke havde glemt sin og mandens fordums storhed som proprietærfolk. Bl. a. var hun imod datteren Mette Maries ægteskab med gårdmandssønnen Jens Jensen.

Hendes sidste år var – som det ofte er tilfældet – ret triste. Sit ophold skulle hun have som aftægtskone hos sin ældste søn,  Niels Munk i Hårby. Men så skete der det, at hun under et besøg hos sin søn  Jens Christian  i Sejling engang i 1884 blev ramt af apopleksi, der berøvede hende førligheden, idet hun var lammet i hele den ene side. Hun kunne f.eks. ikke bevæge sig ved egen hjælp, men måtte ledes af en anden som et barn, der skal lære at gå. På den måde kom hun til at tilbringe de sidste tre år af sit liv i Sejling. Den ældste søn NielsSeverin Munk i Hårby betalte så for hendes ophold, lønnede bl.a. en ældre enke fra Balle (gamle Mariane, som hun blev kaldt) til at passe hende. Daglig blev hun klædt på og ledet ind i stuen, hvor hun, siddende i en gammel lænestol for enden af det lange bord, tilbragte dagen og aftenen, til hun blev lagt i seng.

 

For at korte tiden for hende i de lange vinteraftener måtte husets børn skiftes til at spille kort med hende, noget de ikke altid var så glade for. Den yngste pige Gitte tilbød sig ofte, idet hun  sagde: ”I aften er min tid [tur]”; men hun var for lille – kun 3-4 år, så hendes tilbud blev aldrig antaget. Kunne der blive fire spillere, gik det løs med det gamle jyske spil Rakker, også kaldet Chervence, det var noget hun kunne lide. (Læs mere om spillet på http://www.kalifatet.dk/rakker.htm eller på http://mcilquham.dk/schmidt_family_folder/rakker.html

 

At tiden ofte faldt hende lang, og at humøret tit sank dybt ned, er jo naturligt. Når tålmodigheden næsten helt slap op, mente hun altid, at nu døde hun; men gamle Mariane sagde: ”Nej, I dør såmænd ikke, man dør ikke fordi man bliver vred.” Hun levede til d. 17. april 1887 og blev ført til Venge Kirkegård, hvor hun ligger begravet ved siden af sin mand, der var død 14 år i forvejen.

 

Søren Anker og Marie fik 8 børn, heraf kendes:

1.   Niels Severin Munk, f. 1832,  gårdmand i Hårby, tidlig enkemand [Boberg  51]
2.   Johanne Elisabeth (kaldet Lise) Munk, f. 1835,  g.m. gårdmand Niels Hansen , Sejling [Boberg 56]
3.   Erik Hansen Munk, f. 1836, lærer i Hinge pr. Kjellerup [Boberg 61]
4.   Jens Christian Munk (1838-1913), gårdmand i Sejling [Boberg 66]
5.   Kristoffer Munk, f. 7.12.1840. Lærer først i Sinding pr. Silkeborg, siden i Ringe, død i Vordingborg 1915. Gift 19.5.1864 med Petrea Kristiane Andersen, f. 12.1.1840, datter af 
     Anders Nielsen Munk (1794-1874), gårdejer i Stilling [Boberg 73]
6.  Marie Munk, f. 1844, g .m. gårdmand Jens Jensen i Velling pr. Bryrup [Boberg 74]

  1. Niels Severin Munk (1832-1900), gårdmand i Hårby, tidlig enkemand. 4 børn:

  2. Johanne Elisabeth Munk (1835-1911) kaldet Lise,  g.m. Niels Hansen, gårdmand i Sejling. Ejede gården Bakkjær i Velling ved Bryrup, som han 1872 solgte til sin svoger Jens Jensen, der var gift med Johannes søster Marie

  1. Søren Munk Nielsen Hansen, husmand i Balle sogn ved Silkeborg, gift 2 gange
  2. Birgitte Munk Hansen, g.m. Laurs Peter Sørensen Hansen, gårdmand i Tem, senere kromand i Brædstrup
  3. Karen Marie Munk Hansen, g.m. Christian Jensen Hansen, gårdmand, senere købmand flere steder
  4. Anton Marius Nielsen Hansen, f. 1871, død 1937. Sognepræst og provst i Ensted ved Haderslev (se Blå Bog 1937). Gift m. Eli Margrethe Monrad, f. 28.3.1879, d. 1937), datter af Jørgen Herman Monrad (1848-1903), sognepræst ved Marmorkirken, og Louise Ester Brandt (1847-1917). 4 børn:
   1. Kirsten Munk Nielsen (8.7.1901 i Tønning, d.16.12.1984 i Lundtofte sogn), 1901-84, skolekøkkeninspektør.
   2. Aase Nielsen, f. 1903, død ??
   3. Elsebet Munk Nielsen, født 30.4.1907 i Hvejsel. G. 9.8.1931 m. Niels Banke (29.9.1907- 4.8.1983), nationaløkonom og medlem af Danmarks Frihedsråd, søn af bibliotekskonsulent Jørgen Banke og hustru Regine f. Bruun.
   4. Hans Monrad Nielsen, f. 1911, d. 19??

  3. Erik Hansen Munk , f. 1836 i Kragelund, lærer i Hinge ved Silkeborg,  Skolen i Hinge er i øvrigt den landsbyskole, der nu står som en del af Jerl Hedes museum - se http://www.hjerlhede.dk/da/content/skolen-0. Gift med Andersmine Caroline Mortensen, f. 1840 eller 1841 i Gjødvad.(se Folketælling 1880 Viborg, Lysgaard, Hinge, Hinge By, Hinge Sogn, Hinge Skole, 77, FT-1880, C8812. 4 børn:    

    1. Karoline Munk, f. 1865 i Hinge, g.m. Anton Petersen, gårdmand i Døssing, Levring Sogn
    2. Marie Munk, f. 30.12. 1866 i Hinge, gift i Hinge 20.9. 1889 med Jens Peter Andersen, f. Floulev, Hvidbjerg sogn, 19.1. 1858, lærer og kirkesanger i Vorbasse. Medlem af Menighedsrådet, leder af Søndagsskolen i Vorbasse Kirke. (Folketælling Vorbasse 1901). 2 børn i 1901 - flere??:
     • Erik Hansen Munch Andersen, f. 7. nov. 1892,
     • Karoline Andersen, f.  4. sep. 1897
    3. Anne [Ane] Munk f. 16.4. 1869 i Hinge. G. 18.3.1894 m.Mads Jacob Madsen, født 17. 12. 1867 i Hinge, søn af Husmand Peder Madsen og hustru Mette Kristine Jakobsen. Student Viborg 1888, lærer ved Horne Højskole, kandidat 23-.6-.1897, præst i Garnisons sogn og i Esbjerg, sognepræst i Engesvang 23. 1. 1897, entlediget 1.4.1910,  forfatter til flere teologiske skrifter. Død 26.04.1933 i Horsens.
    4. Søren Anker Munk, f. 30.7. 1882 i Hinge, postmester i Grindsted (senere måske i Korsør). Gift med Emma ... 2 børn i Grindsted (flere?):
      • Ester Munch, f. 20/01/1907
      • Henning Munch, f. 20.1. 1907
       Kilde: Folketælling Grindsted 1921. Posthuset 50. Søren Anker Munch, m, 30/07/1882, g, Hinge, Viborg amt, Husfader, Postmester. Emma Munch, k, 25/04/1885, g, Herning, Husmoder, Ester Munch, k, 20/01/1907, u,Herning, Barn. (http://www.horsboel.dk/fkt/FKT_Grindsted_1921.pdf )


   4. Jens Christian Munk f. Kragelund 1838, død Seiling 1913. Gårdmand i Sejling, g.m. Mette Marie Nielsen f. 1843, d. 17. juli 1883. Hun var eneste barn af smed og  gårdmand Niels Nielsen (f. 12.4.1807,  søn af gårdmand i Balle Niels Andersen og Mette Sørensdatter) og Else Marie Jensdatter (f. 5. marts 1820, datter af Jens Hansen Bak, f. 1774, Ebstrup og Kirsten Cecilie Nielsdatter (kaldet Zidsel),  f. 12.11.1796, død 1881. (se http://familienbach.com/stamtra/person/1/i_I50/jens-hansen-bak). Jens Baks forældre var Hans Jensen Bak (Sinding 1753-1835) og Birgitte Sørensdatter (Sinding 1762-1812), datter af  Søren Sørensen og Karen Larsdatter.

  Jens Chr Munk, var åbenbart i en periode i 1893 svagelig, for hans bror Kristoffers søn Frederik Munk (f. 1877 i Sinding) bestyrede som 16-årig (!) gården i Sejling for ham. Det skete for ham, at hestene løb løbsk med ajlevognen, men Frederik fik med kløgt og kræfter tøjlet dem. 7 børn:

  5. Kristoffer Munk (1840-1915), lærer i Sinding, senere i Ringe, død i Vordingborg. G.m. Petrea Kristiane Andersen (1840-193?) Deres efterkommere: se her

  6. Mette Marie Dorthea Charlotte Munk (kaldet Marie) f. 24.2.1843 på  proprietærgården Charlottenlund i Kragelund, død 7.3.1916 på Bakkjær i Velling. Gift 23.9.1865 m. Jens Jensen (f. 11.11. 1835 i Hårby, Veng sogn ca. 7 km. nord for Skanderborg), gårdejer i Velling, Bryrup sogn. Han var ældste søn af  Jens Jensen Rohde og  Maren Hansdatter, som var flyttet til Hårby fra Viby ved Århus 28.5.1835, hvor Jens Jensen Rohdes far havde en gård. De købte imidlertid en anden gård, hvorefter faderen købte et hus ved siden af. De to unge var således vokset op sammen som gårdmandsbørn i Hårby, men det ser ud som om bekendtskabet ikke var umiddelbart accepteret af hendes forældre, som endnu ikke havde glemt deres fordums storhed som proprietærer, men det var dog accepteret af hendes bror Christoffer. 

  Marie var rejst fra egnen i 1862 og har sandsynligvis været i huset hos sin bror Jens Christian i Sinding (min oldefar). Jens Jensen deltog ligesom sin svoger Jens Christian Munk i krigen 1864, og efter at de var blevet gift i 1865 overtog de Jens's fødegård i Hårby. Her boede de til 1872, hvorefter de købte gården Bakkjær i Velling ved Bryrup af  Niels Hansen, der var gift med Maries søster Johanne Elisabeth Munk, måske for at slippe væk fra forældre og svigerforældre, da Marie havde meget svært ved at leve op til sin mors og svigermors forventninger. I Hårby fik de 6 børn, hvoraf kun 2 overlevede, men i Velling, hvor de åbenbart trivedes betydeligt bedre, fødtes yderligere 8 børn, som næsten alle overlevede.

  1. Maren Jensen, f. 17.8. 1866 i Hårby, død 3.3. 1943.Gift med Peter Sørensen (1863-1938)
  2. Jens Jensen, f. 3.11.1868 i Hårby, død 1964. G.m. Inger Marie Laursen (f. 12.12.1871 i Sejet)
  3. Søren Anker Jensen, f. 22.5.1870 i Hårby, død 23.5. s.å.
  4. Søren Anker Munk Jensen, f. 12.4.1871 i Hårby, hjemmedøbt af faderen, død inden fremstillingen i kirken
  5. Ane Marie Jensen, f. 12.4. 1871 i Hårby, hjemmedøbt af faderen, død inden fremstillingen i kirken
  6. Marie Jensen, f. 24.5. 1872 i Hårby, hjemmedøbt af faderen, død samme dag
  7. Søren Anker Munk Jensen, f. 3.9.1873 på Bakkjær, Bryrup sogn, død ca. 4 mdr. gammel
  8. Anker Munk Jensen, f. 5.12.1874 på Bakkjær, Bryrup sogn, død  12.4.1903, købmand i Horsens. G.m. Anna Dorthea Jensen (f. 1874)
  9. Marius Jensen, f. 30.1.1877 på Bakkjær, Bryrup sogn. Død 17.8.1961. Uddeler i Bryrup, gift m. Anne Christensen (f. 30.10.1870, død 17.8.1961)
  10. Anton Johannes Jensen, f. 28.6. 1878 på Bakkjær, Bryrup sogn. Hjemmedøbt af lærer Hansen, død 29.6. 1878
  11. Hans Ingemann Jensen, f. 11.9. 1879 på Bakkjær, Bryrup sogn. Gårdmand i Hår, Haldum sogn (ved Hadsten), G.m. Ane Marie Christensen.
  12. Birgitte Jensen, f. 19.12 1880 på Bakkjær, Bryrup sogn. Død ? Gift med Rasmus Laursen Møller (f. 31.1. 1875 i Tøjstrup, Vejlby sogn) boende i Velling, Bryrup sogn
  13. Carl Jensen, f. 24.8.1882 (eller 27.8.1882 ?) på Bakkjær, Bryrup sogn, død ? G. 1910 m. Emma Kristine Sørensen (f. 22.6.1889 eller 1890) på Vorret Nedergård, datter af Søren Jensen (18.8.1852 Them -8.2.1939 i Galtrup, Mors) og hustru Karen Marie Jensen (25.2. 1844 Them - 4.11.1933 Lykkensro, Vinding). Carl Jensen død 1944 i Vinding.
  14. Eskild Jensen, f. 12.7. 1884 på Bakkjær, Bryrup sogn, gårdmand i Velling, gift med Kirstine Marie Hansen (f. 24.7.1888 i Gjestedlund, Gjesten sogn, død 1978)

  Om disse og deres efterkommere er der udgivet en rigt illustreret bog, der er ajourført frem til ca. 1994 "Slægten fra Bakkjær, Velling. Beretning i ord og billeder om Mette Marie  Dorthea Charlotte Munk og Jens Jensen's efterkommere" fortalt af Jens Erik Pedersen. Eget forlag - kontaktadresse se http://www.gallerimidtjylland.dk/35-slaegtsforskning_munk_lystlund_silkeborg_horsens_slaegtsforskning_munk_lystlund_silkeborg_horsens.htm

   

   

  Sidst opdateret 7.11.2014