Til forsiden

Anders Jacobsens aner    Anne Ottilia Munks stamtavle    Min farmor Anne Ottilia Olsen      Anna Larsdatters Aner    Ole Olsens aner    Ole Olsens efterslægt     Anne Ottilia Munks børn   Marius Munks slægtsbog     Marius Munks erindringer      Bobergs slægtstavle    Slægten Munk     Kristoffer Munks efterkommere   Slægten Gesmell   Slægten Tamstrup   Slægten Rhuus   Slægten Wiirenfeld   Slægten Fædder   Slægten Leth  

 

Ane Pedersdatter (Brents) aner

Erik Steen Sallings ane nr. 31 (mormors mormor) Udarbejdet af Erik Steen Salling.

Ane Pedersdatter var min tipoldemor: mor til min oldemor Karen Marie Andersdatter 1845-1926, der var min farmor Anne Ottilia Olsens mor.

 

 

         

                 Sogne i Odsherred                                                               Odsherred ca. 1768, - før afvandingen af Lammefjorden påbegyndtes i 1873

 

 

1.Anna (Ane) Pedersdatter født  2. Juli  1817 i  Hølkerup, gift  3. Jul 1840, i Asmindrup,

    med Anders Jacobsen, født 2. Nov 1809 i  Brent,[1]  Asmindrup,

    død 13. Apr 1877 i  Brent,[2] og begravet i Asmindrup. 

    Anna døde 27 Okt 1873 i  Brent,[3] og begravet i Asmindrup.

    -                                                                            

    Stine Jensdatter i Gjeldstrup bær hende, faddere er alle fra Hølkerup        

    Jens Pedersen, Hans Madsen, Jens Jensen og pigen Else Pedersdatter.          

 

Forældre   (Aner  62 – 63) 

 

2. PEDER Pedersen født  22 Jun 1780, Hølkerup, stilling Fæstegårdmand,  gift 7-Apr-1812, i Højby, ANNA Larsdatter, født 1786, Ll.Egebjerg,  26 Mar 1786, Vig sogn,

    død  24 Aug 1862, Hølkerup, begravet 1 Sep 1862, Egebjerg. 

    PEDER døde 20 Jun 1872, Hølkerup, begravet 27 Jun 1872, Egebjerg, 

    1812-1857, Hølkerup 9.

    -                                                                            

    Fæstegårdmand Hølkerup matr.nr.9 (1812-57) Gården købt 1/1-1855.             

    Ved brylluppet tjente begge på Anneberggård                                   

    -

    FT 1845 Hølkerup, 42 en gård:                         født i

    Peder Pedersen                            65 år           gift             her i sognet                   Gårdmand

    Ane Larsdatter                             58 år           -                Vig sogn                        hans kone

    Peder Pedersen                            22 år           ug              her                                                deres børn

    Christian Pedersen                        18 år           ug              do                                -

    Karen Andersdatter     28 år           ug              do                                                 Tj.pige

    Sidse Marie Sørensdatter               27 år           ug              do                                -

    -

    Ft 1850 I Hølkerup,26 en gård:

    Peder Pedersen                            70 år           gift             her i sognet                   Gårdmand

    Ane Larsdatter                             64 år           -                Vig sogn                        hans kone

    Jens Pedersen                             31 år           ug              her                                                deres børn

    Peder Pedersen                            27 år           -                -                                 -

    Christian Pedersen                        23 år           -                -                                 -

    Anders Andersen                          34 år           ug              -                                 Hjulmand

    Niels Nielsen                                23 år           ug              Højby sogn   tj.karl for ?

    Sidse Marie Sørensdatter               33 år           ug              her                               tj.pige

    Else Jensdatter                            20 år           ug              do                                -

    -

    FT 1855 Hølkerup, 3 en gård:

    Peder Pedersen                            75 år           gift             her                               Gårdmand

    Ane Larsdatter                             69 år           -                Vig sogn      hans kone

    Christian Pedersen                        28 år           gift             her                               deres søn,gårdbestyrer

    Sidse Caroline Hansdatter              25 år           -                do                                hans kone

    Hans Peder Christiansen                   3år          ug              do                                deres barn

    Rasmus Pedersen                         28 år           ug              do                                tj.karl

    Ane Dorthea Larsdatter                 21 år           ug              do                                tj.pige

    -

                                  

   

    Død:PP,gårdaftægtsmand i Hølkerup,født ibid,søn af forlængst afdøde          

    gmd.Peder Sivertsen, enkemand, 91 år   
                                      

    --------------------------(k2,51:<317),68:<317),5:arving s.82<317>)          

 

3. ANNA Larsdatter født  1786, Ll.Egebjerg,  26 Mar 1786, Vig sogn,  død  24 Aug 1862, Hølkerup, begravet 1 Sep 1862, Egebjerg.

    Hun passer bedst af 2 mulige i Vig (den anden datter af Lars Sørensen (16689)  født 1784. Anna opkalder også 1.datter Karen efter moderen, LSø kone hedder     

    Ellen. Endvidere er forældrene døde, mens den anden bor hjemme i 1801.       

    Ft 1801 i tj. hos gmd. Jens Larsen/Bodil Nielsdatter i Hønsinge(14) 15 år    

    Tjener på Anneberggård ved bryllup,forlover Guldberg på Anneb.gd.                

    -

    Konfirmeret 1800 i Vig, Ane Larsdatter, Peder Pedersens stifdatter i Ll.Egebjerg, 14 år

    -

    Død: Gårdaftægtsmand PP hustru i Hølkerup, 76 år                             

 

Bedsteforældre            (Aner 124-125-126-127)

 

4. PEDER Sivertsen født  18 Aug 1744, Hølkerup,  23 Aug 1744, Egebjerg, stilling Fæstegårdmand,[4]

    gift  (1) 15-Oct-1769, i Egebjerg, ELSE Jensdatter, født 1743, Hølkerup,  Egebjerg,

    d. 7 Nov 1776, Hølkerup, gift  (2) 22 Dec 1776, i Egebjerg, SIDSE Pedersdatter, født  24 Jun 1746, Underud,  26 Jun 1746, Egebjerg,

    død  3 Apr 1821, Hølkerup,  Hølkerup. 

    PEDER døde 30 Dec 1830, Hølkerup, begravet 7 Jan 1831, Egebjerg, 

    1775-o.1820, Hølkerup 3.[5]

    -                                                                            

    Fæstegårdmand Hølkerup matr.nr.3. (1775-1820)                                

    -                                                                            

    Faddere: Peder Pedersen i Frodstrup.Jens Andersen i Hylcherup.

    Karen Peder Christiansens i Gieldstrup.Kirsten Rasmusd. hos Degnen.

    Karen Hansd. hos Hans Pedersen i Gieldstrup.

    -

    Faderen dør da Peder kun er 1 1/2 år gammel, og han vokser op hos moderen og dennes ny mand gmd. Anders Jensen i Hølkerup. Da han er 13 år dør også moderen.

    -

    Han forlover sig 1.gang 10/9-1769 m/ Jens Andersens datter Else fra Hølkerup, og overtager svigerfaderens gård (fæstet først protokolleret i 1775). Både hustruen og svigerfaderen dør 1 år efter overtagelsen.

    -

    FT 1787 Hølkerup 8.fam:

    Peder Sivertsen                           43 år 2.ægt.  Gårdmand

    Sidse Pedersdatter                      41 år 1.ægt.  Kone

    Bodild Pedersdatter                   19 år

    Peder Pedersen                            7 år

    Else Pedersdatter                         5 år

    Jens Pedersen                              2 år

    Jens Larsen                                25 år  ugift  Tj.karl

    Ellen Larsdatter                         27 år  -      Tj.pige

    -

    FT 1801 Hølkerup 3.fam:

    Peder Sivertsen                            56 år 2.ægt.  Bonde og gårdbeboer

    Sidse Pedersdatter                       53 år 1.ægt.  Kone

    Peder Pedersen                            21 år

    Else Pedersdatter                         18 år

    Jens Pedersen                              16 år

    Sivert Pedersen                           13 år

    -

    Skifte:

    1830,den 30/12 anmelder Gmd. Sivert Pedersen i Hølkerup, at hans fader Peder

    Sivertsen aftægtsmand hos ham, igår ved døden er afgået og efterlader sig føl-

    gende arvinger i:

    -

    A) ægteskab med førstafdøde hustru Else Jensdatter

     1) Bodil Pedersdatter 60 år gift m/Gmd Lars Jensen i Gjeldstrup

   

    B) i ægteskab med hans førstafdøde hustru Sidse Pedersdatter

     2) Peder Pedersen 50 år gmd. i Hølkerup

     3) Jens Pedersen  46 år gmd. i Hølkerup

     4) Sivert Pedersen 43 år, gmd. i Hølkerup

    -

    afdødes efterladenskaber er ikke af en sådan størrelse at der skiftes.

    se skifte efter 1. hustru                                                    

    Ref:mm/lg/tj/ik/th/sn                                                         

 

5. SIDSE Pedersdatter født  24 Jun 1746, Underud,  26 Jun 1746, Egebjerg,

    død  3 Apr 1821, Hølkerup,  Hølkerup.

    se skifte efter morbroderen Laurits Jensen                                    

 

6. Lars Jensen født  1749, Ll.Egebjerg,  10 Sep 1749, Vig, stilling Fæstegårdmand,[6]

    gift  26 Jun 1785, i Vig,  28 Mar 1785, trolovet,     Karen Madsdatter, født  1760, Stenstrup,  12 Mar 1760, Højby, død  1797,  Ll.Egebjerg, begravet 7 Sep 1797, Vig,  Ll.Egebjerg. 

    Lars døde 1792, Ll.Egebjerg, begravet 18 Sep 1792, Vig,  (o.1785-92), Ll.Egebjerg g8.

    Fæstegårdmand  Ll.Egebjerg gård nr.8 (o.1785-92)                             

    -

    Døbt: Jens Jensens søn af Ll. Egebjerg kaldet Lars. Båret af Per Hjulmands hustru i Vig.

    F: Jens Olsen i Brent, Jens Nielsen i Kielstrup, Søren Poulsens H. i Ll.Egebjerg, Christen Olsens H. ib

    Sidse Madsdatter hos Per Hjulmands i Vig.

    -

    Trolovet : Lars Jensen ungkarl og gmd. i Ll.Egebjerg med pigen Karen Madsdatter ibid.

    Forlovere var: Ole Jensen i Ll.Egebjerg og en der selv har underskrevet (ligner: Andersen) i Wiig.

    -

    FT 1787 Ll.Egebjerg, 6 fam:

    Lars Jensen                                                  38 år           1. æ              Gårdmand

    Karen Madsdatter                                        28 år           1. æ              kone

    Anne Larsdatter                                             2 år            u                 deres barn

    Hans Madsen                                               19 år            u                 tj.folk

    Inger Pedersdatter                                        22 år            u                 -

    Ole Jensen                                                   49 år            1. æ             Aftægtsmand, mandens broder

    Karen Christensd.                                        51 år           1. æ             kone

    -

    Skifte 24/9-1792:

    Efter afdøde gmd. Lars Jensen i Ll.Egebjerg mellem hans 3 efterladte børn:

    Anna 6 år, Bodil 4 år og Jens Larsen 1 år. Formynder morbroderen Lars Madsen i Eggebjerg.

    Enken Karen Madsdatter med lavværge Niels Christensen ibid. (Lars' broders kones broder)

    27/12-1793: Ved selve skiftet var antaget formynder gmd. Jens Jensen i Skaverup (Lars' broders

    kones svoger)  og enken mødte med lavværge Peder Pedersen (hendes nye mand)

    Boets udgift : 522 Rd  5M og 38sk. og balancerer med indtægterne, således at der intet er til

    arvingerne.

    (konv.355/2-3 + 356/2)

    Begr: Lars Jensen, gmd. i Ll.Egebjerg gl. 42 år.                             

 

7. Karen Madsdatter født  1760, Stenstrup,  12.  Mar 1760, Højby,

    gift  (1) 26 Jun 1785, i Vig,  28 Mar 1785, trolovet, Lars Jensen, f. 1749, Ll.Egebjerg,  10 Sep 1749, Vig, stilling Fæstegårdmand,[7]

    død  1792, Ll.Egebjerg, begravet 18 Sep 1792, Vig,  o.1785-92, Ll.Egebjerg g8,

    gift  (2) 11 Nov 1792, i Vig,  10 Okt 1792, trolovet, Peder Pedersen, f. o.1740,  Højby ?, stilling Fæstegårdmand, død  efter 1801,  Ll.Egebjerg. 

    Karen døde 1797, Ll.Egebjerg, begravet 7 Sep 1797, Vig,  Ll.Egebjerg.

    -                                                                            

    Trolovet 1792: ungkarl Peder Pedersen af Højbye og enken Karen Madsdatter af      

    Ll.Egebjerg. Forlovere: Mads Jensen af Højby og Ole Jensen i Ll.Egebjerg.    

    Cop. 23 p T.                                                                 

    -                                                                            

    Begr: Peder Pedersens hustru Karen Madsdatter i Ll.Egebjerg, 38 år gl.       

 

Oldeforældre  (aner nr. 248 til 255)

 

 

8.SIVERT Pedersen   født  Apr 1698, Gjeldstrup,  1 Maj 1698, Egebjerg, stilling Fæstegårdmand,[8]

    gift  (1) 1718, i Egebjerg, Maren Nielsdatter, født  1692, Hølkerup,  6-Mar-1692, Egebjerg,

    død  1723, Hølkerup, begravet 15 Maj 1723, Egebjerg,

    gift  (2) 8 Aug 1723, i Egebjerg,  23 Maj 1723, trolovet, BOEL Arvesdatter, født  Jul 1699, Ledstrup, 

    5.  Juli  1699, Egebjerg,

    død  20 Feb 1757, Hølkerup, begravet 25 Feb 1757, Egebjerg,  Hølkerup. 

    SIVERT døde 5 Mar 1747, Hølkerup,  1718-47, Hølkerup 9.

    -                                                                            

    Fæstegårdmand Hølkerup matr.nr. 9. (1718-47)                                 

    ---                                                                           

    Sifvart bliver døbt 1/5-1698 i Egebjerg kirke, båret af sin farmoder Marta

    Peder Boesen af Gudmindrup.

    -

    Vornedskabet ophæves i 1702, men gælder stadig for dem født før 1699.

    Sifvart overtager en fæstegård i Hølkerup, da han gifter sig med den unge enke

    Maren Nielsdatter.

    Hølkerup:Siv.P. f.i Gjeldstrup og vorned til hans mayst.ryttergods er tilsagt

    den gård under matr.nr.14 hrtk:5 Tdr...(Kronborg Ryttergods distriks regnskab

    1/5.1717-31/12.1718)

    -

    Med hende får han 3 børn, hvoraf dog kun 1 overlever.

    -

    Forlovere ved første bryllup:Fædrene, gmd. gl.Niels Hansen i Hølkerup og gmd.

    Peder Pedersen i Gjeldstrup.

    -

    Dom SS Trin blev i kirchen trolovet Sivert Pedersen,enkemand i Hylcherop og Boel Avesdatter

    af Ledstrup F: Peder Pedersen i Gelstrup og Ave Nielsen i Ledstrup

    Domin. 11 ma p Trin var de brudefolk

    -

    Boel og Sifvart er i familie, idet Sifvart er yngre stedbroder, til Boels stedmoder.

    -

    Odsherredske gods Jordebog 1719:Hølkerup nr.14:Peder Svendsen,nu SiP:5-2-0-0

    -

    Auktion 1726:Hølkerup nr.14:28 år,1 søn,2 døtre,God jord,5-2-0-0,landgilde:

    3 Td byg, 2 Rd og 64 skilling, Rytterhus på gaden.

    -

    Død: Står nederst i året 1746, men  den efterfølgende Lars Andersen dør 18/4 og han er først gift

    16/10-1746,hans død må derfor være 1747.

    -                                                                            

    ref:mm/lg/ej/tj/ke/fl/gf/ik/th/sn                                            

 

9. BOEL Arvesdatter født  Jul 1699, Ledstrup,  5 Jul 1699, Egebjerg,

    gift  (1) 8 Aug 1723, i Egebjerg,  23 Maj 1723, trolovet,

    SIVERT Pedersen, født  Apr 1698, Gjeldstrup,  1 Maj 1698, Egebjerg, stilling Fæstegårdmand,[9]

    død  5 Mar 1747, Hølkerup,  1718-47, Hølkerup 9,

    gift  (2) 13-Aug-1747, i Egebjerg, Anders Jensen, født  1719, Egebjerg,  1 Jan 1720, stilling Fæstegårdmand,

    død  1779, Hølkerup,  1747-1779, Hølkerup 9. 

    BOEL døde 20 Feb 1757, Hølkerup, begravet 25 Feb 1757, Egebjerg,  Hølkerup.

    -                                                                            

    1699 d.5 July Allmindelig Maanets Bededag bleff døbt Ave Nielsens Daatter aff Ledstrop

    ved naftn Boel.  - Maren Madtz Madtz Rytters Hustrue stod med hende.

    Faddere: barnets farbroder Laurits Nielsen hos forældrene ibid,Laurits Jensen

    i Ledstrop,Boel Laurits pedersnes i Ledstrop,Kirsten Jonas Smeds i Egebjerg

    Inger Søffrensdatter Hvid til Laurits Pedersen i Ledstrop.

    -

    Døde Anders Jensens hustrue, Boel Avesdatter af Hylcherup, 57 år 10 maaneder. gl

    -                                                                            

    ref:mm/lg/ej/tj/ke/fl/gf/ik/th/sn                                            

 

10. PEDER Andersen født  1703, Egebjerg,  25 Mar 1703, Egebjerg, stilling Fæstegårdmand,

      gift  (1) 1729, i Egebjerg, ANNA Lauritsdatter, født  1702, Hølkerup,  Egebjerg,

      død  1739, Underud,  Underud,

      gift  (2) 8 Jan 1740, i Egebjerg,  15 Nov 1739, trolovet, KIRSTEN Nielsdatter,

      født  Jul 1713, Abildøre,  9 Jul 1713, Egebjerg,

      død  2 Okt 1791, Underud, begravet 9 Okt 1791, Egebjerg,  Underud. 

      PEDER døde 16 Dec 1751, Underud, begravet 18 Dec 1751, Egebjerg,  1726-51, Underud 1.

      -                                                                            

      Fæstegårdmand Underud gård nr.5.+ gård nr.3 :matr.nr.1 (1726-51)             

      -                                                                            

      Peder er født i Egebjerg, men efter faderens tidlige død flytter familien

      til moderens nye mand i Underud.

      -

      Han overtager fæstet på stedfaderens gård o.1725.

      -

      Auktion 1726:Underud gård nr.5: 24 år,ingen børn,god jord,hrtk.1-2-2-0,landgil-

      de(sammen med nr.3) 1Td rug,1 Td byg 1 Rd 32 skilling

      Underud by har følgende påtegning:Ingen tørveskær,men lejer årlig af de andre

      byer,lidt kratskov,intet fiskeri, skuffelig agerjord som årlig bruges og græs-

      gang i Overdrevet,samt mådelig engbund.

      -

      Trolovet: PA  af Underug med pigen KN af Abildøre.

      F: Lars Madsen af Underug og Jens Pedersen af Abildøre

      Cop: 8 jan 1740 (kan ligne et 3 tal, men nærmere eftersyn siger 8)

      -

      Hans enkes nye mand overtager gården efter ham, børnene er alle umyndige. Den nye mand bliver sognefoged, og Peder har også bevæget sig i denne kreds af betydelige slægter, idet hans morbroder var sognefoged 1711-30.

      -                                                                            

      Ref:mm/lg/kf/tj/ik/sn                                                        

 

11. KIRSTEN Nielsdatter født  Juli  1713, Abildøre,  9 Jul 1713, Egebjerg,

      gift  (1) 8 Jan 1740, i Egebjerg,  15 Nov 1739, trolovet, PEDER Andersen, født  1703, Egebjerg, 

      25 Mar 1703, Egebjerg, stilling Fæstegårdmand,

      død  16 Dec 1751, Underud, begravet 18 Dec 1751, Egebjerg,  1726-51, Underud 1,

      gift  (2) 25-Jun-1752, i Egebjerg, Anders Lauritsen, født  1724, Underud,  3 Dec 1724, Egebjerg,

      stilling Fæstegårdmand,Sognefoged,

      død  20 Jan 1789, Underud,  1752-89, Underud 1. 

      KIRSTEN døde 2 Okt 1791, Underud, begravet 9 Okt 1791, Egebjerg,  Underud.

      -                                                                            

      Dom 4ta p Trin blef og døbt Niels Jonasens datter af Abildøre ved nafn Kirsten

      F: barnets moster Johanne Niels Knudsens datter af Underug

      -

      Hun gifter sig efter Peders død  25/6-1752 i Egebjerg med sin fætter Anders

      Larsen. Kirstens moder Anne var søster til Anders' moder Maren.

      -

      Med Anders får hun sønnen Peder: født 21/2-1753, som overtager gården og også

      bliver sognefoged efter faderen.

      -

      Familien har åbenbart købt Peder fri af soldatertjeneste ved at antage en karl

      -

      Død: Anders Larsens enke i Underud, Kirsten Nielsdatter, 80 år

      -

      Ved skiftet efter Kirstens halvbroder, ser vi at kun døtrene Anne og Sidse fra

      1.ægteskab, samt sønnen Peder fra 2. ægteskab overlever af hendes børn.

      ---------------------------(k2,51:<117>,60:afdød arving s.167<2083>)         

 

12. JENS Jensen født  1701, Høve,  27 Nov 1701, Asnæs, stilling Fæstegårdmand,

      gift  (1) 28 Sep 1727, i Vig,  6 Jul 1727, trolovet, Kirsten ?,

      død  efter 1727,

      gift  (2) 17 Nov 1737, i Vig,  2 Sep 1737, trolovet, ANNA Olufsdatter, f. 1713, Siddinge,

      død  1771, Lille Egebjerg,[10] begravet 17 Feb 1771. 

      JENS døde 1783, Lille Egebjerg,[11] begravet 16 Feb 1783, Vig, 

      1727-o.1771, Lille Egebjerg g8.

      -                                                                             

      Fæstegårdmand Ll.Egebjerg gård nr.8+ 1/4 af gård nr.7 (1727-o.1771)          

      Jens Jensen står som stedfader til Mads Andersens datter ved Mads' skifte    

      -

      Dom 1 Adventus 1701: blev Jens Jensens barns dåb af Høve confirmeret, det var tilforn hjemmedøbt

      dom 26 p Tr og kaldet Jens.Karen Niels Sørensens i Cajemose bar det.

      F: Per Laursen af Skaverup, ? Jensen af Cajemose, Niels Søernsen, Søren Støber ?, Dorthe Hansis,

      Sara Per Monsens og Barbara Magrete Hansdatter af T..sløse.

      -

      1727 4 P Tr: Jens Jensen fra Høve trolovet med Kirsten Mads Andersens enke i Ll.Egebjerg

      Cop: 16 p Tr.

      -

      Fest. Mich.1737 : Jens Jensen i Ll.Egebjerg trolovet med Anne Olsdatter fra Sidinge.

      Cop: 22 p Tr.

      -

      Begr 16/2: Jens Jensen i Ll.Egebjerg, æt 80 år.                              

      -                                                                            

      Ref:kf/iv/lg/bn/gn/ma                                                        

 

 

13. ANNA Olufsdatter f. 1713, Siddinge,

      d. 1771, Lille Egebjerg,[12] begravet 17 Feb 1771.

      Ikke fundet født i Vig/Egebjerg sogn o.1713.                                 

      Begr: 17/2: Jens Jensens hustru i Ll.Egebjerg, æt 58 år.                     

      Ref:kf/iv/lg/bn/gn/ma                                                        

 

 

 

14. Mads Larsen født  1726/32, stilling Fæstegårdmand/Husmand,[13]

      gift  (1) 23 Dec 1759, i Højby, Bodil Larsdatter, født ca. 1740,

      død  1771, Stenstrup, begravet 10 Jul 1771,

      gift  (2) o.1773, Ellen Pedersdatter, født ca. 1736,

      død  1776, Stenstrup, begravet 23 Jun 1776, Højby,  Stenstrup,

      gift  (3) 27 Okt 1776, i Højby,  28 Jul 1776, trolovet, Bodil Hermandsdatter, f. o.1751,

      død  1786, Stenstrup, begravet 5 Maj 1786, Højby,

      gift  (4) 17 Jul 1786, i Højby,  29 Jun 1786, trolovet, Kirsten Pedersdatter, født  ca. 1726, død efter 1787. 

      Mads døde 1796, Stenstrup, begravet 20 Nov 1796, Højby, 

      1759-f.1787, Stenstrup.

      Fæstegårdmand Stenstrup 1759-f.1787                                           

      Husmand Stenstrup f.1787-96                                                  

      -

      Trolovet  18. nov.1759: Mads Larsen,uk og gmd. i Stenstrup skal troloves med Bodil Larsdatter, en

      pige item tjener  ham selv. Forlovere: Lars (LMS) Michelsen i Højby og Lars (LPF) Pedersen Flint ibid

      Cop. 23 dec 1759

      -

      Trolovet 8 p Tr 1776: Mads Larsen enke gårdmand i Stenstrup og pigen Bodil Hermansdatter i

      Ubberup. Forlovere: Hans Pedersen gmd. i Stenstrup og Peder Hermansen gmd. i Ubberup

     

      Trolovet 1786: enkemanden Mads Larsen i Stenstrup og enken Kirsten Niels' i Sonnerup.

      Forlovere: Niels (NMS) Mogensen i Sonnerup og Rund? (egen hånd). Cop 8 se Tr.

      -

      FT 1787 i Stenstrup h1:

      Mads Larsen                                                61 år           4æ              Daglejer

      Kirsten Pedersdatter                                    61 år           2æ              hans kone

      -

      Skifte 1/12-1796:

      Efter afdøde Mads Larsen i Stenstrup, arvinger:

      Lars Madsen, gmd. i Ll.Egebjerg

      Peder Madsen, gmd. i Hønsinge

      gmd. Peder Pedersens hustru i Ll.Egebjerg

      pigen Merthe Madsdatter

      -                                                                             

      Begr: hmd. Mads Larsen fra Stenstrup, 64 år                                  

 

15. Bodil Larsdatter født  ca. 1740,  død  1771, Stenstrup, begravet 10 Jul 1771.

                                         myndlinger       Arvekapitaler:  formynder   arven står hos

      1772 Moderen           Lars Madsen      3-1-3 7/8          Morfader    Stedfaderen

      Bodil Larsdatter        Peder Madsen    3-1-3 7/8          Gaardmand Mads Larsen

      Steenstrup                 Hans Madsen     3-1-3 7/8          Lars Pedersen            Gaardmand

                                        Karen Madsd.    1-3-9 15/16      Oggelund    Steenstrup.

                                        Marte Madsd.    1-3-9 15/16      Hønsinge.                 (red:faderen)

     

            Arvekapitaler: 1772 Moderen Bodil Larsdatter, Steenstrup

 Myndlinger 

Arvekapitaler: 

formynder

arven står hos

Lars Madsen

3-1-3 7/8

Morfader

Stedfaderen

Peder Madsen

3-1-3 7/8

Gaardmand   Mads Larsen

 

Hans Madsen         

3-1-3 7/8

Gaardmand Lars Pedersen

 

Karen Madsd.

1-3-9 15/16     

 

 

Marte Madsd.

1-3-9 15/16     

 

 

     

      Hun er ikke fundet født i Højby eller Vig 1738-44                            

      -                                                                             

      Konfirmeret søndag efter Påske 1757: Bodild Larsdatter, Lars Pedersen Ochelund

      datter i Hønsinge.                                                           

      -                                                                             

      Begr:Mads Larsens hustru Bodil Larsdatter i Stenstrup 31 år   

 

              

 

Tipoldeforældre

 

16. PEDER Pedersen født  Sep 1674, Abildøre,  16 Sep 1674, Egebjerg, stilling Fæstegårdmand,  gift  (1) 21-Jul-1695, i Egebjerg, LUCIE Andersdatter, født  1663, d. Aug 1736, Gjeldstrup,

      begravet 12 Aug 1736, Egebjerg, gift  (2) 1736, i Egebjerg, KAREN Ungersdatter, født  1701, Hølkerup, død  Feb 1768, Gjeldstrup, begravet 18-Feb-1768, Egebjerg. 

      PEDER døde 23 Jun 1743, Gjeldstrup, begravet 26 Jun 1743, Egebjerg,  
1695-1743, Gjeldstrup.

      Fæstegårdmand Gjeldstrup gård nr.3 (matr.nr.1) (1695-1743)                   

      -                                                                            

      Peder bliver født i Egebjerg sogn, men familien flytter til Gudmindrup i

      Højby sogn mellem 1683 og 1690.

      -

      Peder flytter tilbage til Egebjerg ved sit bryllup med enken Lucie, det er

      endda sognets største bondegård han overtager se<318>.

      -

      1695 11/6 fæster Peder Pedersen af Gudmindrup 1.Sjællandske Regiment den

      gård i Gelstrup som Sivert Sørensen påboede og er fradød.(kee)

      -

      I skiftet efter Sifvart Søfrensen<318>, kan vi se hvad Peder overtager.

      -

      Odsherredske gods Jordebog 1719:Gjeldstrup nr.3: 13-7-1-1

      -

      Auktion 1726:Gjeldstrup gård nr.3:2 sønner,God jord hrtk:13-7-1-1.Landgilde:

       4 td.Rug,6 td Byg og 3 Rd 16 skilling,Rytterhus på gaden. Peder har vedlige-

      holdt gårdens position, der er ingen almindelige bønder der betaler mere skat.

      -

      Peders navneopkald med samme for-og efternavn, ses ellers kun hvor faderen er

      død før sønnens fødsel. I dette tilfælde skal vi dog mindst flytte en genera-

      tion tilbage, da Peder jo nok er opkaldt efter sin farfader.(faderen hedder

      også Peder Pedersen).

      -

      d.23 Junii døde Peder Pedersen i Gieldstrup, 70 år gl.

      se skifte efter hustruens første mand                                        

      ref:mm/lg/ej/tj/ke/fl/gf/ik/th/sn                                            

 

17. LUCIE Andersdatter født  1663, gift  (1) o.1684, i Egebjerg,

      SIVERT Sørensen, født  ca. 1646, stilling Fæstegårdmand,[14]

      død  May-1695, Gjeldstrup, begravet 14 May 1695, Egebjerg,  f.1680-1695, Gjeldstrup,

      gift  (2) 21-Jul-1695, i Egebjerg, PEDER Pedersen,

      født  Sep 1674, Abildøre,  16 Sep 1674, Egebjerg, stilling Fæstegårdmand,

      død  23 Jun 1743, Gjeldstrup, begravet 26 Jun 1743, Egebjerg,  1695-1743, Gjeldstrup. 

      LUCIE døde Aug 1736, Gjeldstrup, begravet 12 Aug 1736, Egebjerg.

     

      Gift 1.gang med sognets største gårdejer Rytterbonden Sifvart Søfrensen

      (1646-95), hvis tj.pige hun havde været (muligvis opfostret hos, i al fald

      bor hendes yngre søstre senere hos parret)

      -

      se mandens skifte                                                            

      Ref: mm/lg/al/ed/ou/kl/ej/tj/gw/aø/ke/fl/iv/jk/gf/ik/th/gn/sn/kn/gl/rn       

 

18. ARVE Nielsen født  Feb 1670, Bråde,  27 Feb 1670, Egebjerg, stilling Fæstegårdmand,[15]

      gift  (1) 1696  ?, MAREN Knudsdatter, født ca. 1670,

      død  Jun-1721, Ledstrup, begravet 15-Jun-1721, Egebjerg,

      gift  (2) 2-Nov-1721, i Egebjerg, ANNA Sivertsdatter,

      født  Jan-1693, Gjeldstrup,  15-Jan-1693, Egebjerg,

      død  2-Mar-1772, Ledstrup, begravet Egebjerg,  Ledstrup. 

      ARVE døde Maj 1736, Ledstrup, begravet 31 Maj 1736, Egebjerg, 

      1693-1736, Ledstrup.

      Fæstegårdmand Ledstrup matr.nr.1.(1693-1736)                                 

      Domin Reminscere Niels Lauritzons Søn Ave af Braade.

      -

      Der er lidt usikkerhed om Arves overtagelse af gården i Ledstrup.Han er nævnt

      i 1693, men hans ældste søn er avlet i Vig præstegård (Præstens anmærkning).

      Thuesmosegård, Ledstrup By matr.1a. Eskildstrupvej 41, 4560 Vig. (kee)

      -

      Maren er fra et andet sogn. Hun har en broder i Holt og en anden i Skovhuset

      i Egebjerg sogn. Han er en del ældre, og det er vel på grund af ham, at Maren

      kommer til sognet.

      -

      Odsherredske gods Jordebog 1719:Ledstrup nr.6:6-2-3-1.

      -

      Arvekapitaler (se kilde):

      70         1721 den 17 juli efter Ave Nielsens kone i

                 Ledstrup er falden arv til:

                 Knud Avesen6.4.11 1/2    )

                 Lars Avesen6.4.11 1/2    )

                 Jens Avesen6.4.11 1/2    )

                 Niels Avesen6.4.11 1/2    )for disse arveparter

                 Peder Avesen                 6.4.11 1/2    )er afkald.

                 Bodild Avesd.                 6.4.11 1/2    )

                 Ludzie Avesd.                 6.4.11 1/2    )

                 Maren Avesd.                 6.4.11 1/2    )

      -

      Bryllup 1721:enke- og boemand i Ledstrup Arve Nielsen gift med Anne Sivertsdatter (Peder Peder-

      sens stifdatter i Gelstrup). Forlovere: Peder Madsen og Lars Ungersen i Gelstrup.

      -

      Auktion 1726:Ledstrup gård nr.6: 7 sønner,3 døtre (sognets største levende børneflok),

      God jord,6-2-3-1, Landgilde:1Td rug,3Td byg,6Td havre og 64 skilling,

      rytterhuset er i gården.

      -

      d.31 Maj blev begravet Ave Nielsen af Ledstrup, 67 Aar Gl., blef givet til Kirchen

      1mark,de Fattige 8skilling.

      -

      Gården er den nuværende Thuemosegård i Ledstrup, som Annes 2.mand Niels sta-

      dig bor på som aftægtsmand i 1787.

      -

     

      Ref:mm/lg/al/ed/ou/ej/tj/ke/fl/iv/jk/gf/ik/th/gn/sn/go                       

 

19. MAREN Knudsdatter født  ca. 1670, død  Jun-1721, Ledstrup, begravet 15-Jun-1721, Egebjerg.

      -                                                                             

      Ved Jens dåb i 1701, får vi at vide at 2 faddere er moderens brødre, nemlig  

      Jens Knudsen i Holt(Grevinge sogn) og Niels Knudsen i Underud.               

      -                                                                             

      Begravet Maren Knudsdatter, Ave Nielsen Boemands hustrue af Ledstrup         

      51 Aar Gammel.Blev givet til Kirchen 2 Mark,til skolen og de fattige 1 mark. 

      Ref:mm/lg/ej/tj/ke/fl/jk/gf/ik/th/sn/go                                      

 

20. ANDERS Nielsen født  o.1657, stilling Fæstegårdmand,[16]

      gift  7-Dec-1679, i Egebjerg, ANNA Pedersdatter, født  Maj 1658, Abildøre,  23 Maj 1658, Egebjerg,

      død  Feb 1731, Underud, begravet 18 Feb 1731, Egebjerg. 

      ANDERS døde Feb 1715, Egebjerg, begravet 11 Feb 1715, Egebjerg, 

      1679-1715, Egebjerg.

      -                                                                            

      Fæstegårdmand Egebjerg matr.nr.5. (1679-1715)                                

      Anders er muligvis fra et andet sogn, måske Vig. Hans far er ikke død i Ege-

      bjerg sogn, og han har en farbroder der bor i Ulstrup by,Vig sogn.

      -

      Han overtager en lille gård i Egebjerg by da han bliver gift. En sammenligning

      mellem gårdene i Matr.1664 og 1688 tyder på at det Jens Lauritsens gård han

      overtager.Denne kan måske være en farbroder, han dør mellem 1671 og 1695.

      -

      Matrikelsekstrakten 1680:Egebjerg gård nr.5: 7-2-3 (under Anneberggård)

      Matr.1688:Egebjerg,gård nr.2.:gl.hrtk:7-2-3-0,ny matr:7-1-1-1

      -

      1680,Egebjerg:skat:1-2-4,1 tyende,4 heste,3 køer,10 får/svin,2 ungnød.

      1683:Egebjerg:skat:1-1-0,1 tyende,4 heste,2 køer, 9 får/svin,2 ungnød.

      1684:Egebjerg:skat:2-1-14,1 tyende,3 heste,2 køer, 5 får/svin,2 ungnød

      -

      Krigs-og portionsjordebog 1694:Egebjerg nr.2:7-1-1-1,Byg:5Td 1sk 1fj,af en øde

      jord,Byg:2Td 3sk 1fj,landgilde penge:4 skilling

      -

      Besætningen falder gennem perioden, selvom skatten stiger i 1684, men det er

      generelt for gårdene i sognet.

      -

      Anders' kone er sognefogdens søster (fra 1711), parret får 12 børn, men 4 dør

      som spæde, og 5 til inden de bliver voksne.

      -

      Datteren Marens mand Jens Madsen, overtager fæstet på gården i Egebjerg.

      -                                                                            

      Ref:mm/lg/mh/kf/tj/ik/sn                                                     

 

21. ANNA Pedersdatter født  Maj 1658, Abildøre,  23 Maj 1658, Egebjerg,

      gift  (1) 7-Dec-1679, i Egebjerg, ANDERS Nielsen, født  o.1657, stilling Fæstegårdmand,[17]

      død  Feb 1715, Egebjerg, begravet 11 Feb 1715, Egebjerg,  1679-1715, Egebjerg,

      gift  (2) 1715, i Egebjerg,  15 Sep 1715, trolovet, Peder Pedersen, født  1654, stilling Fæstegårdmand,

      død  1729, Underud,  1690-1726, Underud 1. 

      ANNA døde Feb 1731, Underud, begravet 18 Feb 1731, Egebjerg.

      Dom Exaudi dbt. Peder Avesens datter Anne af Abiløre.                        

      -                                                                             

      1715: Forloverne var:Hendes bror sognefoged Laurits Pedersen i               

      Ledstrup og Jens Madsen i Egebjerg(hendes svigersøn, der overtog gården i    

      Egebjerg)                                                                     

      -

      69         1731 den 27 Febr. efter Indsidder Anne

                 Pedersdatter i Underue er falden arv til:

                 Anders Jensen, 7 år                          0.2.2 2/3     )Arven er hos

                 Karen Jensdat.                                                  0.2.2 2/3     )Formynderen.

                 Bodild Jensdat.                                0.2.2 2/3     )

                 Formynder Peder Andersen i Underue.

                  (datteren Marens børn)

                 Ref:mm/lg/mh/kf/tj/ik/sn                                                     

 

22. NIELS Jonasen født  o.1666, stilling Fæstegårdmand,

      gift  2 Aug 1709, i Egebjerg, ANNA Nielsdatter, født  Jun 1686, Underud,  27 Jun 1686, Egebjerg,

      død  1 Okt 1770, Abildøre, begravet Egebjerg. 

      NIELS døde Jan 1719, Abildøre, begravet 17 Jan 1719, Egebjerg, 

      1709-19, Abildøre 6.

      Fæstegårdmand Abildøre gård nr.5. (matr.nr.6) 1709-19                        

      Odsherredske gods Jordebog 1719:Abildøre nr.5:NJ nu Jens Pedersen 4-4-0-2.   

      Han er ikke nævnt i skiftet efter faderen, men han er fadder til en stedbroder

      i 1695.Han har endvidere sin stedmoders 2.mand til fadder for et af sine børn

      i 1715. ---------------------------(k2,61:manglende arving s.320<1214>,79)   

      ref:mm/el/kf/tj/gw/kb/sfa/lg/cm/ik/sn                                        

 

23. ANNA Nielsdatter født  Jun 1686, Underud,  27 Jun 1686, Egebjerg,

      gift  (1) 2 Aug 1709, i Egebjerg, NIELS Jonasen, født  o.1666, stilling Fæstegårdmand,

      død  Jan 1719, Abildøre, begravet 17 Jan 1719, Egebjerg,  1709-19, Abildøre 6,

      gift  (2) 1719, i Egebjerg,  11 Feb 1719, trolovet, JENS Pedersen, f. 1696, Glostrup,  Egebjerg, stilling Fæstegårdmand,

      død  8 Aug 1774, Abildøre,  1719-1762, Abildøre 6. 

      ANNA døde 1 Okt 1770, Abildøre, begravet Egebjerg.

      Odsherreds gods skifteprotokol viser alle arvinger:                          

      Dåb 1686:Anna P  Skovriders i Ledstrup bar hende, F:Mogens Rasmussen i Ulkerup,

      Peder . Underud,Ellen NV's i Ulkerup,Anna Katrine Chr.d. i Bråde, Sidse Jensd. i Underud

      -

      Skifte i 1796: (efter Annas søn Laurits, viser alle Annas arvinger)

      1) en broder Peder Nielsen +

       a)Kirsten Pedersdatter, enke efter Gmd. Anders Pedersen i Glostrup

       !   ( Red: her mgl. b) Niels Pedersen, gmd. i Glostrup + 1796)

      2) en broder Niels Jensen, gmd. i Glostrup

      3) en broder Willum Jensen +

        a) Peder  22 år

        b) Jens  14 år

      4) en søster Kirsten Nielsdatter +

        a) Peder Andersen,gmd. i Underud (Red: Sognefogden)

        b) Ane Pedersdatter g.m. Lars Nielsen i Glostrup

        c) Sidse Pedersdatter g.m. Gmd. Peder Sivertsen i Hølkerup

      5) en søster Karen Nielsdatter, enke i Vartov i København.

      -

      Ref:mm/el/kf/tj/gw/kb/sfa/lg/hs/cm/ik/sn                                     

 

24. Jens Jensen født  før 1677, gift  7 Nov 1697, i Asnæs, Karen Lauritsdatter, født  før 1679,

      død  efter 1701,  Høve.  Jens døde efter 1738,  Høve.

      Lidt usikker, men søns alder passer næsten (1-2 års forskel) og ved   

      sønnesønnen Oles fødsel er en datter fadder.                                 

      Cop 23 post Trinitatis: blev Jens Jensen og Karen La..s datter sammenviede i 

      ægteskab.                                                                    

 

25. Karen Lauritsdatter født  før 1679, død  efter 1701,  Høve.

 

30. Laurits "Ochelund" Pedersen født  o.1698, stilling Fæstegårdmand,

      gift  (1) 15 Jan 1719, i Højby,  1 Jan 1719, trolovet, Boel Lauritsdatter, født  før 1701, død før 1730,

      gift  (2) 2 Jul 1730, i Højby,  26 Feb 1730, trolovet, Birthe Andersdatter, født  o.1712,

      d. 1775, Hønsinge, begravet 19 Nov 1775, Vig. 

      Laurits døde efter 1775,  1719-, Stenstrup/Hønsinge g10.

      -                                                                             

      Fæstegårdmand Stenstrup 1719-efter 1722/før 1757                             

      Fæstegårdmand Hønsinge gård nr.10 (efter 1722/før1757-efter 1772)            

      -

      Trolovet 1/1-1719: Lars Ouchelund og Boel Larsdatter i Stenstrup.

      Forlovere: Anders Troemand og Lars Bruun. Cop. 15/1.

      -

      Auktion 1726,Hønsinge nr.10: LP,28 år, 3 sønner og 3 døtre, hrtk: 6-1-0-1,

      rytterhus i gården og god jord. (Mads Laursen har gården i 1719)

      -

      Trolovet 26/2-1730: Lars Ouchelund og Birthe Andersdatter i Sonnerup.

      Forlovere: Lars Olsen hugger i Stenstrup og Ole Degenhardt i Sonnerup. Cop:2/7.

      (dette tyder måske på at han stadig bor i Stenstrup i 1730, og så passer auktion 1726 ikke ?)

      -

      Det nævnes ikke hvorfra Laurits kommer ved disse trolovelser. Men han benævnes Ouchelund, hvilket passer fint med Laurits Pedersen Oggelund fra Hønsinge i 1772. Samtidig hedder hans første kone Bodil, ligesom hans datter af 2.ægteskab. Datteren bliver døbt allerede 12/2, forældrene har haft travlt idet trolovelse og vielse med kun 14 dages mellemrum, kun er ca. 1 måned før fødslen. Dåb mgl. i Højby 1720-21.

      Hans søn Peder fødes i 1722 i Stenstrup, og hvis det er den samme, bliver Laurits Pedersens søn Mads født i Hønsinge i 1725.

      Ved auktionen i 1726,har han 3 sønner og 3 døtre (det er meget hvis han ikke har gift før 1719, men da var han kun ca. 21 år)

      De normale familiesammenføringer passer meget godt med, at han evt. finder sin næste kone i "sit gamle sogn". I 1757 er han i al fald i Hønsinge ved Bodils konfirmation.

      Han er i Stenstrup til 1722 og i Hønsinge senest 1757.                       

      se datteren (formynder for hendes børn i 1772)                               

      Ikke fundet i Ft 1787, ej heller fundet død 1772-87                          

 

31. Birthe Andersdatter født  o.1712, d. 1775, Hønsinge, begravet 19 Nov 1775, Vig.

      -                                                                            

      begr: Lars Oggelunds hustru i Hønsinge 63 år                                 

 

Tip-2-Oldeforældre

 

32. PEDER Pedersen Boesen født  før 1650, Egebjerg, stilling Fæstegårdmand, gift  (1) 9 Jul 1671, i Egebjerg, MARTA Lauritsdatter, født  f.1650, d. 1700, Gudmindrup, begravet Højby,

      gift  (2) 12 Dec 1700, i Højby,  31 Okt 1700, trolovet, BOEL Lauritsdatter, f. 1670-80, d. efter 1712.  PEDER døde efter 1712, ?, begravet Højby,  1671/83-e1712, Abildøre 11/Gudmindrup/Nygård.

 

      Fæstegårdmand Abildøre matr.nr.11 (1671-1683)                                

      Fæstegårdmand Gudmindrup gård nr. ?  (1683-o.1710)                           

      Flytter til Nygård o.1710, men måske på aftægt.                               

      Han dukker op i Abildøre ved børnenes dåb første gang i 1672. Men o.1686 er han flyttet til Gudmindrup by i Højby, hvilket kan ses af børnebørnenes dåb, hvor

      hans kone tit er gudmoder.

      Matrikelsekstrakten 1680:Abildøre gård nr.8:øde 6-5-0 og nr.10:6-5-0

      Matr.1688 Abildøre nr.10:Peder Boesen tilforn nu Laurits Madsen: hrtk:6-5-0-0    ny:4-4-2-0                      -

      Skat 1680,Abildøre:skat:1-5-6,1 tyende,5 heste,8 køer,14 får/grise,1 føl

      Skat 1683,Abildøre:skat:1-4-10,4 heste,6 køer,12 får/grise,2 ungnød,1 føl,1 bistade

      Skat 1684 i ? Han er flyttet fra Abildøre og er formentlig i Gudmindrup, men  her er han ikke fundet endnu.

      -

      Han er største skatteyder i Abildøre i begge årene, og hans søn gifter sig med  enken efter Egebjerg sogns største skatteyder. Begge dele tyder på en vis position i sognet. Det er derfor formentlig til en bedre gård i Gudmindrup, at han bliver flyttet. Måske er det hans fødegård han overtager efter at have giftet sig til gården i Abildøre. Navnet Boesen virker også mærkeligt, amtsforvalteren hed Morten Boesen men var ikke familie, og hustruens nevø hed også Boesen (Laurits Christensen Boesen i Hølkerup), kan det være et æresnavn ?

      Gårdene i Abildøre var alle lige store, og han kan derfor have søgt større udfordringer i Højby sogn.

      -

      Krigs-og portionsjordebog 1696: Gudmindrup, Højby sogn,gård nr.17:

      Peder Boesen,hrtk:8-1-0-1,Betaling=byg:9 t+3 fj+1 ort, 1/2 får,2 lam,2 gæs,

      havre:2 sk+3 fj+1 pot, 4 høns og 10 æg .(med Højby kirkes anpart beregnet med)

      -

      dom. post Trinit 21 i 1700 Copuleret  PP i Gudmindrup og Boel Lauritsdatter i Nygård

      Testes: Laurits Jacobsen, hendes fader og Jens Pedersen og hans hustru Maria.

      -

      Han flytter før 1712 (sønnen Laurits bliver født der) til Nygård, men er formentlig gået på aftægt hos  svigerfaderen som vel er yngre end ham. Svigerfaderen er Højby største fæster (Forpagter) af Nygaard, der skulle have været Drysselholm hovedgård, men som aldrig blev oprettet.

      -                                                                            

      ref:mm/lg/ej/tj/ke/fl/gf/ik/ja/th/sn/kn/gl/rn                                

 

33. MARTA Lauritsdatter født  f.1650, d. 1700, Gudmindrup, begravet Højby. Dør i 1700 som Peder Boesens kone i Gudmindrup.Er flere gange fadder i Egebjerg 1690'erne.Søstrene nævnes som gift m/Niels Søfrensen og C.Pedersen,Bråde

      -                                                                            

      Ref:mm/lg/ej/tj/ke/fl/gf/ik/ja/th/sn                                         

 

34. ANDERS ?  født  før   1640,  gift  før  1640, ukendt, født  før   1645.

      Ref:mm/lg/al/ed/kf/ou/kl/ej/tj/gw/aø/ke/fl/iv/jk/gf/ik/th/sn/kn/gl/om/rn      

 

35. ukendt født  før   1645.

 

36. NIELS Lauritsen født  o.1633, stilling Fæstegårdmand,  gift  før  1664, ? Arvesdatter, født  o.1640, død  o.1683. 

      NIELS døde Jul 1703, Ledstrup, begravet 5 Jul 1703, Egebjerg,  1676-1703, Bråde/Ledstrup.[18]

      Bor i Bråde 1664-72- (men har ingen gård det er NL"506")                     

      Fæstegårdmand Ledstrup matr.nr.4 ( -1676-96).                                

      Der er stor usikkerhed p.g.a. 2 med samme navn, der optræder i Bråde. Det er imidlertid lykkedes at slå fast, på bagrund af gensidige fadderskaber, at hele hans børneflok er søskende, hvorfor denne Niels, må være flyttet fra  Bråde mellem 1672-76 og til Ledstrup.

      -

      Eks: Sønnen Laurits er født i Bråde 1672. Denne Laurits er fadder for broderen Arves sønner i både 1696 og 1699, og nævnes begge gange som boende hos faderen (forældrene) i Ledstrup.

      -

      Matrikelsekstrakten 1680:Ledstrup nr.6:1-3-0-0.

      -

      Matr.1688:Ledstrup gård nr.5.gl.hrtk:1-3-0-0 ny: 3-1-0-0

      Det er åbenbart en mindre gård han flytter til.?

      -

      1680,Ledstrup:skat:0-5-0,2 heste,2 køer.

      1683,Ledstrup:skat:0-4-0,1 hoppe,1 ko.

      1684,Ledstrup:skat:1-1-0,1 hest.

      -

      Krigs-og portionsjordebog 1694:Ledstrup nr.5:3-1-0-0,Gæsteri 20 sk,4 sk grot

      Han er en af de laveste skatteydere i byen og ender som den laveste, det er  meget små besætninger han har i forhold til de større gårde, især hvad angår køer og smådyr som grise, får,kvier,føl, og gæs. Han har intet tyende, men dog en  hest. Gården benævnes flere steder som gårdsæde, dvs. en mellemting mellem gård og  husmandssted.

      -

      Begr: Niels Lauritsen i Ledstrup, 70 år gl, blev givet til Kirchen 1mark,til de Fattige 8skilling

     

      Ref:mm/lg/al/ed/ou/ej/tj/ke/fl/iv/lg/jk/gf/ik/th/gn/sn/go                    

 

37. ? Arvesdatter født  o.1640, død  o.1683.

      Hun er ikke nævnt nogen steder, men en af sønnerne hedder Arve, et navn som  

      kun findes i sognet hos den tidligere fæster af officersgården i Glostrup    

      Arve Villumsen. Det er derfor nærliggende at antage at Niels har været gift  

      med en datter af denne officersbonde. Hun må være død før kirkebogen starter 

      i 1684, og efter 1682 hvor det sidste barn fødes.                            

      Ref:mm/lg/al/ed/ou/ej/tj/ke/fl/iv/lg/jk/gf/ik/th/gn/sn/go                    

 

38. KNUD ? født  o.1600, gift  (1) før  1640, Unknown, født  før  1625,

      gift  (2) før  1670, Ukendt, født før 1652. 

      KNUD døde efter 1670.

      Niels er født 1643 og Maren 1670, så det er ikke med samme kone hvis de er   

      søskende.Men i 1701 står Niels som morbror til Marens søn Jens.Sammen med Jens

      Knudsen i Holt.                                                              

      Ref:mm/lg/el/kf/kl/ej/tj/gw/ke/fl/kb/sfa/lg/jk/gf/hs/cm/ik/th/sn/go          

 

39. Ukendt f. før 1652.

 

40. NIELS Larsen født  16/10/37,  Vig ?,

      gift  før  1657, ELLEN Andersdatter, født o. 1623, død  Maj 1699, Egebjerg,

      begravet 10 Maj 1699, Egebjerg. 

      NIELS døde før  1699.

      -                                                                            

      Sønnen hedder Nielsen og han har en broder der hedder Rasmus Larsen,         

      der er fadder for Anders' børn.                                              

      -                                                                             

      Ref:mm/lg/mh/kf/tj/ik/sn                                                     

 

41. ELLEN Andersdatter født  o. 1623, d. Maj 1699, Egebjerg, begravet 10 Maj 1699, Egebjerg.

      -                                                                            

      Hun dør hos sønnen Anders i Egebjerg, men har formentlig boet et andet sted  

      med manden, og flyttet da han døde.                                          

      -                                                                             

      Ref:mm/lg/mh/kf/tj/ik/sn                                                     

 

42. PEDER Arvesen født  o.1633, Abildøre ?, stilling Fæstegårdmand,

      gift  30 Aug 1657, i Egebjerg, BOEL Lauritsdatter, født  1633, Abildøre ?,

      død  Feb 1690, Ledstrup, begravet 26 Feb 1690, Egebjerg. 

      PEDER døde Feb 1690, Ledstrup, begravet 19 Feb 1690, Egebjerg,  1657/1674-90, Abildøre/Ledstrup.[19]

      -                                                                            

      Fæstegårdmand Abildøre gård nr. ? (1657-o.1674)                               

      Fæstegårdmand Ledstrup matr.nr.3  (1674-90)                                  

      -                                                                            

      Peder bor i Abildøre i tiden efter sit bryllup (1657-74),

      I matr.1664 kan han ikke helt læses, men det må være ham på gård nr.1 (Peder Ard..bsen)

      fordi han sidder på den 1.gård  i jordebog over Dragholm len 1661

      -

      Han fæster en større gård i Ledstrup og her finder vi ham.

      -

      Matrikelsekstrakten 1680:Ledstrup gård nr.4:7-4-0-0

      -

      1680,Ledstrup:Skat:2-2-8, 2 tyende,5 heste,8 køer,20 får/svin,8ungnød,1 bistade

      -

      1683,Ledstrup:Skat:2-0-3 ,2 tyende,4 heste,6 køer,14 får/svin,6 ungnød og

                                                                         2 bistader

      1684,Ledstrup:Skat:2-10-8, 2 børn,4 heste,6 køer,2 får/svin,6 ungnød,1 føl

      -                                                               og 1 bistade

      Når undtages godsejeren,præsten og kapellanen er han en af de største skatte-

      betalere i sognet i alle årene. 1680:nr.4.,1683:nr.6, 1684:delt nr.3.

      -

      Matr.1688:Ledstrup,gård nr.3.:gl.hrtk:7-4-0-0,ny: 8-1-0-2.

      Vi kan i markbogen til denne matrikel se, at Ledstrups vange hed:

      Lundevang, Graftebiergvang og Rye vænget.

      -

      Han er uden tvivl i bøndernes klasse 1, og hans søn bliver da også sognefoged

      og sønnens datter gift med degnens søn, der bliver den næste sognefoged.

      -

      BEGR:Egebjerg 1690 d.19 Febr.blef begaftvet Peder Avesen Boemand i Ledstrup.

      Var 57 Aar.Bleft Giftvet til Kirchen 2M,til de Fattige 1M 8Sk.

      -                                                                             

      Ref:mm/lg/hb/mh/nk/kf/ou/om/ej/tj/aø/ke/fl/iv/lg/gf/bn/ik/gs/th/gn/ma/sn/go/cl

 

43. BOEL Lauritsdatter  født  1633, Abildøre ?, død  Feb 1690, Ledstrup, begravet 26 Feb 1690, Egebjerg.

      1657: fra Abildøre                                                           

      BEGR:Egebjerg 1690 d.26 Febr.Boel Lauritzdatter,  Sl. Peder Avesen             

      efterleftven Hustrue i Ledstrop,leftde 8de Dage efter sin Mands død.         

      Var 57 Aar.Bleft Giftvet til Kirchen 2M,til de Fattige 1M 8Sk.               

      -                                                                            

      Ref:mm/hb/mh/nk/kf/ou/om/ej/tj/aø/ke/fl/iv/lg/gf/bn/ik/gs/th/gn/ma/sn/go/cl  

 

44. JONAS Andersen Beyer født  o.1632, stilling Fæstegårdmand,[20]

      gift  (1) 1668, i Egebjerg, KIRSTEN Madsdatter, født  o.1631,

      død  1691, Ledstrup, begravet 7 Sep 1691, Egebjerg,

      gift  (2) 15-Nov-1691, i Egebjerg, Kirsten Christensdatter, født  før  1685, død  efter 1700. 

      JONAS døde 9 Maj 1700, Ledstrup, begravet Egebjerg,  f.1676-87-1700, Bråde/Ledstrup.[21]

      Fæstegårdmand Ledstrup matr.nr.2.(1686-1700) Stuelænge 9 fag,Sydlænge 9 fag  

      Fæstehusmand Bråde           (f.1676-87)                                     

      ---                                                                          

      Matrikelsekstrakten 1680:Bråde,hus uden avl

      -

      Han er husmand til efter 1686 og er ikke nævnt i matr.1688.

      -

      1680,Bråde,skat:0-4-12,3 køer,1 svin,1 ungnød.

      -

      1683,Bråde,skat:0-4-4,2 køer,1 svin.

      -

      1684,Bråde,skat:1-1-2,1 ko,1 svin.

     

      Han fæster herefter en gård i Ledstrup.

      Krigs-og portionsjordebog1694:Ledstrup nr.7:1-2-0-1,Byg 1Td 5sk 3fj,gæsteri

      4 skilling.

      -

      Skifte i 1700:enke Kirsten Chr.datter m/lavværge Laurits Pedersen i Ledstrup.

      Enkens stedbørn:Anders 18 år,Bente 21 år,Fællesbarn Maren 2 år.Formynder:

      Laurits Christensen, Hølkerup.

     

      ref:mm/el/kf/tj/gw/kb/sfa/lg/cm/ik/sn                                        

 

45. KIRSTEN Madsdatter født  o.1631, død  1691, Ledstrup, begravet 7 Sep 1691, Egebjerg.

      ref:mm/el/kf/tj/gw/kb/sfa/lg/cm/ik/sn                                         

 

46. NIELS Knudsen født  o.1643, stilling Fæstegårdmand,[22]

      gift  (1) før 1680, Ukendt, født  før 1645, død  før 1683,

      gift  (2) 1683, i Egebjerg, SIDSE Pedersdatter, født  Maj 1664, Abildøre,  8 Maj 1664, Egebjerg,

       død  20 Jul 1738, Underud, begravet Egebjerg. 

      NIELS døde Okt 1727, Underud, begravet 26 Okt 1727, Egebjerg, 

      1673/1683-1718, Ulkerup/Underud 2.

      -                                                                            

      Fæstehusmand Ulkerup (Skovhuset) o.1673-o.1683                               

      Fæstegårdmand Underud gård nr.2. (matr.nr.2)(o.1683-1718)                    

      Bor i skovhuset i Ulkerup, men flytter samtidig med sit bryllup til en fæs-

      tegård i Underud.

      -

      1680,Ulkerup:Skat:0-2-14,1 tyende,2 heste,2 køer,8 får.

      1683,Ulkerup:Skat:0-5-5,4 heste og køer og 5 får.

      -

      Matr.1688:Ulkerup by,skovhuset ,gl.hrtk: 0(hus oprettet siden) ny hrtk:0-0-0-2

      -

      Han er ikke fundet i skat 1684, hverken i Ulkerup eller Underud.

      -

      Krigs-og portionsjordebog1694:Underud nr.2: 2-7-3-2,Byg 4T 1sk,Gæsteri 10 skill

      -

      Odsherredske gods Jordebog 1719:Underud nr.2:NK nu Laurs Madsen 2-7-3 2/3.

      -

      Alle hans børn er født i Underud, og vi kan se hvilken gård, i jordebogen i 1719

      hvor der står Niels Knudsen, nu Laurs Madsen (datteren Marens mand).

      -

      I 1726 kan vi se, at det Underuds største gård, og her dør Niels som aftægts-

      mand året efter.

     

      Formynder for svogeren Peder Pedersens børn i 1695 og stedsønnen Olufs børn  

      i 1700.                                                                      

      Ref:mm/el/kf/kl/tj/gw/fl/kb/sfa/lg/hs/cm/ik/sn                               

 

47. SIDSE Pedersdatter født  Maj 1664, Abildøre,  8 Maj 1664, Egebjerg,

      død  20 Jul 1738, Underud, begravet Egebjerg.

      Ref: jl/el/kf/kl/tj/gw/kb/sfa/hs/cm/ik/sn                                    

 

Tip-3-Oldeforældre

 

64. PEDER født  før  1620.

      ref:mm/lg/ej/tj/ke/fl/gf/ik/ja/th/sn/kn/gl/rn                                

 

66. Laurits  ?? født  før  1625, død  e.1640.

      -                                                                            

      Eneste vidnesbyrd om ham er at Marta har en søster (ved dåb står moster Chris-

      ten Pedersens hustru), og at de hedder Lauritsdatter.                        

      -                                                                             

      ref:mm/lg/ej/tj/ke/fl/gf/ik/ja/th/sn                                         

 

74. ARVE Villumsen født  før  1610, stilling Fæstegårdmand,

      gift  før.1633, ANNA ?, født  før 1615, død  o.1658 ?. 

      ARVE døde o.1646, Glostrup,  1633/36/46,

      Abildøre/Glostrup 1.[23]

      Fæstegårdmand Abildøre gård nr.   (1633-36) og Fæstegårdmand Bråde (1633-37) 

      Fæstegårdmand Glostrup (Officersgården) 1636-46)                             

      Faderskabet til Peder mv. er ikke endeligt fastslået. Men hans navn passer   

      fint med deres børn,han ses endvidere 1.gang samtidig med Peders fødsel.     

      Peder starter desuden også sin karriere i Abildøre                           

      Ref:mm/al/ed/hb/mh/nk/kf/ou/om/ej/tj/aø/ke/fl/iv/lg/jk/jh/gf/hs/bn/ik/gs/    

      th/gn/ma/sn/go/cl                                                            

 

75. ANNA ?  født  før 1615,

      gift  (1) før.1633, ARVE Villumsen, født  før  1610, stilling Fæstegårdmand,

      død  o.1646, Glostrup,  1633/36/46, Abildøre/Glostrup 1,[24]

      gift  (2) o.1647 ?, OLUF Rasmussen, født  o.1622, stilling Fæstegårdmand,

      død  1689, Glostrup, begravet 9-Dec-1689, Egebjerg,  1648-1689, Glostrup gård 1. 

      ANNA døde o.1658 ?.

      Navnet er sandsynligt eftersom begge sønner giver deres 1.datter navnet Anna.

      Hun gifter sig efter Arves død sandsynligvis med hans eftermand Oluf Rasmussen

      Oluf får børn med den næste kone o 1658, hvor Anna må være død ??            

      Ref: jl/al/ed/hb/mh/nk/kf/ou/om/ej/tj/aø/ke/iv/lg/jh                         

      /gf/hs/bn/ik/gs/th/gn/ma/go/cl                                               

 

80. LARS født  før 1600, gift  før 1630, Unknown, født  før 1600.

      -                                                                             

      Ref:mm/lg/mh/kf/tj/ik/sn                                                     

 

81.Ukendt født  før 1600.

 

84. ARVE Villumsen (se samme person ovenfor i generation 7) født  før  1610, stilling Fæstegårdmand,

      gift  før.1633, ANNA ?, født  før 1615, død  o.1658 ?. 

      ARVE døde o.1646, Glostrup, 

      1633/36/46, Abildøre/Glostrup 1.[25]

 

85. ANNA ?(se samme person ovenfor i generation 7) født  før 1615,

      gift  (1) før.1633, ARVE Villumsen, født  før  1610, stilling Fæstegårdmand,

      død  o.1646, Glostrup,  1633/36/46, Abildøre/Glostrup 1,[26]

      gift  (2) o.1647 ?, OLUF Rasmussen, født  o.1622, stilling Fæstegårdmand,

      død  1689, Glostrup, begravet 9-Dec-1689, Egebjerg, 

      1648-1689, Glostrup gård 1. 

      ANNA døde o.1658 ?.

 

92. KNUD ? (se samme person ovenfor i generation 6) født  o.1600,

      gift  (1) før 1640, Unknown, født  før  1625,

      gift  (2) før  1670, Ukendt, født  før 1652. 

      KNUD døde efter 1670.

 

93. Ukendt   født  før   1625.

 

94. PEDER Jensen Krag   født  o.1605, Abildøre, stilling Fæstegårdmand,

      g. (1) ukendt, født  før 1616,  d. før 1658,

      g. (2) før  1658, SIDSE Pedersdatter, født  o.1628, død 1702, Frostrup, begravet 1 Mar 1702, Egebjerg. 

      PEDER døde o.1675, Abildøre, begravet Egebjerg, 

      1628-o.1672, Abildøre 2.[27]

      Fæstegårdmand Abildøre gård nr.9 (matr.nr.2) 1628-72                         

      -                                                                            

      Nævnt i lensjordebøger fra 1628.                                             

      Matr.1664:Abildøre gård nr.9: 6½-2-0                                         

      Ref:mm/el/fa/mh/kf/kl/tj/gw/fl/iv/kb/nh/ke/sfa/lg/hs/cm                      

      /bn/ik/gs/th/gn/ma/sn/go/cl                                                   

 

95. SIDSE Pedersdatter   født  o.1628, død  1702, Frostrup, begravet 1 Mar 1702, Egebjerg.

      -                                                                            

      Død: Sidse Pedersdatter Krage i Frostrup, Lars P. mor 74 år.                 

      -                                                                            

      Ref:mm/mh/kf/fl/iv/el/kl/tj/gw/kb/sfa/lg/hs/cm/bn/ik/th/gn/go/cl             

 

Tip-4-Oldeforældre

 

148. VILLUM Arvesen født  før 1580, stilling Fæstegårdmand,

       gift  før 1610, ??,  født  før 1590, død  efter 1610. 

       VILLUM døde efter 1617,[28]  -1602-1617, Gjeldstrup.

       -                                                                            

       -                                                                            

       Fæstegårdmand Gjeldstrup gård nr.1 (matr.nr.3) før 1602-1617                 

       -                                                                             

       Ref:mm/al/ed/hb/mh/nk/kf/ou/om/ej/tj/aø/ke/fl/lg/jk                          

       /jh/gf/bn/ik/gs/th/ma/sn/go/cl                                               

 

149.? f. før 1590, d. efter 1610.

 

188. JENS Pedersen Krag født  før  1580, stilling Fæstegårdmand,

       gift  unknown, født  før  1590, død  efter  1620. 

       JENS døde efter  1626, Abildøre,  -

       1602-26, Abildøre 2.

       -                                                                             

       Fæstegårdmand Abildøre gård nr.9 (matr.nr.2)  før 1602-26                    

       Jordebogen starter først 1602.                                               

       ef:mm/el/fa/mh/kf/kl/tj/gw/fl/iv/kb/nh/ke/sfa/lg/hs/cm                       

       /bn/ik/gs/th/gn/ma/sn/go/cl                                                  

 

189.unknown  født før   1590, død  efter   1620.

 

Tip-5-Oldeforældre

 

376.PEDER Krag født  før  1560, stilling Fæstegårdmand, gift unknown. 

       PEDER døde o.1606, Ledstrup,  -

       1602-1606, Ledstrup.

       Nævnes i Dragsholms lens jordebøger i Ledstrup fra starten i 1602 og til 1606

       på gård nr.1, med det navn er han sandsynlig fader til Jens.                 

       -                                                                            

       ef:mm/el/fa/mh/kf/kl/tj/gw/fl/iv/kb/nh/ke/sfa/lg/hs/cm                       

       /bn/ik/gs/th/gn/ma/sn/go/cl                                                   

 

377.Ukendt 

 

 

      [1]  Steen Salling : salling@os.dk

[2]  Steen Salling : salling@os.dk

[3]  Steen Salling : salling@os.dk

[4]  Skifteprotokol for Odsherredske gods 1827-31(Egebjerg/Rørvig)  Jørgen S. Larsen s.82

[5]  Dragsholm birks fæsteprotocol 1766-1806 s.298

[6]  Skifteprotokol Odsherreds amtstue (Asmindrup/Vig) 1790-1828 60+70+88

[7]  Skifteprotokol Odsherreds amtstue (Asmindrup/Vig) 1790-1828 60+70+88

[8]  Kronborg Rytterdistrikts regnskab 1/5.1717-31/12.1718 (Rigsarkivet) Fra Gunnar Olsens slægtsbog

[9]  Kronborg Rytterdistrikts regnskab 1/5.1717-31/12.1718 (Rigsarkivet) Fra Gunnar Olsens slægtsbog

[10]  Gunhild Larsens slægtsbog Jørgen S. Larsen

[11]  Gunhild Larsens slægtsbog Jørgen S. Larsen

[12]  Gunhild Larsens slægtsbog Jørgen S. Larsen

[13]  Skifteprotokol Odsherreds amtstue (Højby/Odden) 1790-1828

[14]  Skifte for Brigadier Rantzows regiment 1694-1704 s.85

[15]  Odsherredske gods arvekapitaler 1736 (kee) Mogens Kildehøjs afskrifter på Dragsholm lokalarkiv

[16]  Matrikulsekstrakt 1680, ekstraskatter, Matr. 1688 i Dragsholm amt Krigs-og portionsjordebog for Brigadier Rantzow 1694.

[17]  Matrikulsekstrakt 1680, ekstraskatter, Matr. 1688 i Dragsholm amt Krigs-og portionsjordebog for Brigadier Rantzow 1694.

[18]  Odsherredske gods: Matrikel 1664 og 1688, skattemandtal 1680-83-84, matrikuls- ekstrakt 1680, krigs- og portionsjordebog 1694. Jørgen S. Larsen

[19]  Odsherredske gods: Matrikel 1688, skattemandtal 1680-83-84, matrikuls- ekstrakt 1680. Jørgen S. Larsen

[20]  Skifte for Brigadier Rantzows regiment 1694-1704 s.320

[21]  Matrikulsekstrakt 1680, ekstraskatter, Dragsholm amt Krigs-og portionsjordebog for Brigadier Rantzow 1694.

[22]  Matrikulsekstrakt 1680, ekstraskatter, Matr. 1688 i Dragsholm amt Krigs-og portionsjordebog for Brigadier Rantzow 1694, samt odsherredske god jordebog 1719

[23]  Dragsholm lens jordebøger 1602-48 og ekstraskattemandtaller 1610-30 Jørgen S. Larsen

[24]  Dragsholm lens jordebøger 1602-48 og ekstraskattemandtaller 1610-30 Jørgen S. Larsen

[25]  Dragsholm lens jordebøger 1602-48 og ekstraskattemandtaller 1610-30 Jørgen S. Larsen

[26]  Dragsholm lens jordebøger 1602-48 og ekstraskattemandtaller 1610-30 Jørgen S. Larsen

[27]  Dragshom amts jordebøger og ekstraskattemandtal + matrikel 1664 + Egebjerg kirkebog

[28]  Dragshom lens jordebøger Nævnt fra starten i 1602 og indtil 1617 Jørgen S. Larsen