Tilbage til forsiden

Mit liv   Familiebilleder    Min have     Slægten Munk  Marius Munks Erindringer   Farmors slægt (Slægten Ole Olsen Vig)   Min mors slægt    Min morfar Valdemar Pedersen

Hvem er jeg?

Jeg hedder Marianne Munk og  er uddannet bibliotekar og psykoterapeut. Jeg har arbejdet 45 år som bibliotekar men er nu gået på pension, hvilket giver
mig  god  tid til at dyrke mine interesser: at læse, at dyrke min have, at udføre frivilligt socialt arbejde og sidst, men ikke mindst: at være sammen med mine siameserkatte. 
Jeg har opdrættet siameserkatte siden 1997 og har ialt lavet 28 kuld, men er nu på grund af alder ophørt med at avle og udstille. 

                         

Jeg  bor  i et stort gammelt hus på landet  i en lille landsby der hedder Troldkær,  som ligger tæt på hovedvej 25, midt imellem Vamdrup og Jels ca.  Jels
ca. 22 km. syd for Kolding. Huset er det gamle tyske toldsted, og havens nordhegn følger den gamle landegrænse, der delte Danmark og Tyskland fra 1864
til 1920. Om dette og andre toldsteder langs den gamle Kongeågrænse findes der en mængde materiale i form af tekst, billeder og genstande på Kongeåmuseet
i Vamdrup  se:  
www.kongeaamuseet.dk

Katteri.
Jeg har haft katte det meste af mit liv, men siamesere har jeg kun haft siden 1975. Jeg har altid – siden min barndom – været glad for katte og har haft mange forskellige huskatte, men siamesere har jeg kun haft siden 1975. I midten af 70’erne fik jeg foræret en siameserkilling af en veninde, og derefter var jeg helt og aldeles fortryllet af disse dejlige elegante og spændende katte. Jeg havde i mange år altid 2 eller 3 siamesere.

I de første ca. 20 år lavede jeg af og til nogle kuld  til glæde for mig selv og de venner, som gerne ville have en killing uden stamtavle, men jeg var ikke seriøs opdrætter eller medlem af en katteklub. Først i 1997 blev jeg seriøs opdrætter og fik mit stamnavn Troldkær. I 1998 fik  jeg mit første stambogsførte kuld.

Det var en helt ny verden for mig – jeg startede vidensmæssigt på bar bund og havde  meget  at lære  om siameserkatte, opdræt og udstillinger. Men det var spændende at være med og jeg  har mødt mange venlige  siameser ejere og –opdrættere, som jeg har lært en masse af. Jeg vil gerne takke de mennesker, der har hjulpet mig undervejs: solgt mig killinger og  parringer samt delt deres katteviden med mig!  

Nu har jeg efter 28 kuld lukket katteriet ned - jeg laver ikke flere kuld og udstiller ikke, men jeg har stadig 3  dejlige katte til selskab og glæde.

Haven
Min have betyder meget for mig - der tilbringer jeg det meste af min tid fra april til november. Haven  er på ca. 2000  m2 så der er meget praktisk arbejde, der skal gøres. 
Men heldigvis elsker jeg at arbejde i haven på alle årstider, og jeg nyder at være ude i luften i (næsten) al slags vejr. Jeg kan dog mærke, at kræfterne rager af med alderen, så det er godt at jeg har fået lidt hjælp til de store ting.

Der bliver dog også tid til at nyde livet med en bog og en kop kaffe i haven eller i drivhuset -  eller til at vise haven frem til gæster. Se billeder fra haven her.

Jeg er medlem af Haveselskabet (http://www.http://haveselskabet.dk  og Det Danske Rosenselskab (http://www.rosenselskabet.dk). Det giver mulighed for at deltage i spændende foredrag og haverejser samt besøg i medlemmernes åbne haver - for ikke at tale om de interessante og smukke medlemsblade.

Hver sommer har jeg åben have for alle  interesserede (efter anmodning) og har et lille salg af planter, især roser fra Jas' Planteskole - se
www.jasroser.dk.

             


Foruden kattene og haven har jeg mange andre interesser. Jeg læser meget, både skøn- og faglitteratur og er med i en læseklub sammen med mine søskende. I  vinterhalvåret, når haven sover sin vintersøvn,  bliver der mere tid til læsning og arbejdet ved min computer,  hvor jeg bl. a  opdaterer min hjemmeside  og skriver lidt ned om mit liv og min slægt.

Spiritualitet
Jeg er og har altid været kristen og var i mange år aktiv i den katolske kirke. Jeg er meget optaget af det meditative klosterliv, og jeg har altid interesseret mig for fremmede religioner og forskellige livssyn, så jeg blev efterhånden meget inspireret af Buddha og den buddhistiske lære, som på mange måder har meget til fælles med kristendommen. Jeg har læst meget om New Age og alternative tanker, så mit livssyn er nok en blanding af alle disse tanker, og jeg er meget på linie med Bob Moore og Jes Bertelsen. Bl. a. finder jeg ikke tanken om reinkarnation uforenelig med kristendommen, idet det forekommer mig som den ultimative forståelse af nåden at få nye chancer for at udvikle sig efter et mislykket liv, ligesom jeg synes det giver en god forståelse af troen på de dødes opstandelse.

Gennem Kvindebevægelsen i 1980'erne og især på Kvindehøjskolen, som nu desværre er lukket, kom jeg i kontakt med det terapeutiske og spirituelle miljø, som kom til at optage mig meget. Jeg deltog i mange kortere terapeutiske kurser og i kurser i astronomi, pendulering, krystaller, kanalisering, bøn, meditation og healing, og jeg har arbejdet med meditation, bøn og healing i mange år. I begyndelsen af 1990'erne tog jeg en terapeutisk basisuddannelse  hos Niels Hoffmeyer (Jysk Krop- og Gestaltkursus i Bjødstrup). 

Frivilligt arbejde
Derudover har jeg i mange år været meget engageret i frivilligt socialt arbejde og er medstifter af og bestyrelsesmedlem i Kolding Krisecenter. Jeg er meget optaget af arbejdet for at bekæmpe mænds vold mod kvinder og børn, fordi vold og overgreb er den groveste og mest omfattende krænkelse af menneskerettighederne, og vold mod kvinder er hyppigere forekommende end de fleste ved eller tror. Alene i Danmark udsættes ifølge statistikken ca. 28.000 kvinder årligt for partnervold. Heraf får ca. 2000 kvinder og lige så mange børn hjælp ved at bo i et kvindekrisecenter, mens det samme antal desværre må afvises p.g.a. pladsmangel. Derfor har Amnesty International også gjort denne sag til et af sine indsatsområder. Man kan læse mere på www.amnesty.dk og på www.koldingkrisecenter.dk.

Jeg arbejder også som frivillig i FriviligKolding/Kolding Selvhjælp, hvor jeg siden 2004 har haft samtaler med mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb i foreningens Støttecenter mod seksuelle overgreb. Siden 2014 er jeg formand for foreningens bestyrelse og havde den store ære samme år at blive udnævnt til "Årets frivillige 2014".

Seksuelle overgreb og deres senfølger er en overset folkesygdom. Mere end 10 % af Danmarks befolkning lider af senfølger efter seksuelle overgreb. Det ved vi fra http://www.si-folkesundhed.dk/upload/unges_trivsel_2008_samlet_1.pdf  - undersøgelsen "Unges trivsel" fra 2008, som kan læses eller downloades på internettet. Der er kun få behandlingsmuligheder. Myndighederne gør i dag en stor indsats på børneområdet, men de voksne svigtes på grund af ukendskab til området. Senfølgerne består ofte i manglende uddannelse og arbejde, misbrug, psykiatriske lidelser, problemer med parforhold og seksualitet og generelt dårlig livskvalitet. Rigtig mange er på livsvarig offentlig forsørgelse.

Jeg er medstifter af og formand for Landsorganisationen mod seksuelle overgreb og webmaster for hjemmesiden www.lmso.dk Jeg går meget gerne ud og  holder foredrag om seksuelle overgreb og Jeg går meget gerne ud og  holder foredrag om seksuelle overgreb og incest, kærestevold og vold mod kvinder. Et foredrag koster min. 500 kr. plus transport, og honoraret doneres til Kolding Krisecenter eller FrivilligKolding.

Jeg har som ung beskæftiget mig meget med tegning og maleri. og det er noget, jeg gerne vil genoptage. En stor inspiration for mig er Franck Staubs billeder, som jeg lige viser nogle smagsprøver på med venlig tilladelse fra Franck - se mere på hans spændende hjemmeside http://galleri-staub.dk/ 

   

 

 Sidst opdateret 18.1. 2015