Til forsiden

Hvem er jeg     Min barndom     Min fars slægt     Min mors slægt       Min Mormor    

 

Valdemar Svend Johan Pedersen (min morfar) og hans slægt

Lars Pedersen f. 1760 g.m.  Margrethe Jørgensdatter f. 1762
 
 
Jens Pedersen, f. ca. 1770 i Ølsted Peder  Mortensen, gårdmand, f.  Ll. Lyngby ca. 1785 g.m. Karen Larsdatter f.  1790 Ll. Lyngby Lars Hansen f. 1791 g.m. Margrethe Pedersdatter
   
     
Peder Jensen, født Ølsted 1813,  g.m. Ellen Margrethe Pedersdatter, f. Ll. Lyngby 27.7. 1821 Svend Jensen f. Ølstykke 1821 g.m. Bodil Larsdatter
    f. Ølstykke 4.4. 1830
Morten Pedersen, f. Ølstykke 5.3. 1840 g.m. Birthe Kirstine Svendsen , født Ølstykke 29-9-1853
 
   
Hansine Kristine Pedersen f. 1873 Valdemar Svend Johan Pedersen f. 1877 g.m. Marie Kirstine Nielsen - om hendes slægt se her
 
Jens Peder Hansen Pedersen f. 1874 Tove Pedersen f. 1905 g.m. Ove Iversen
 
Klara Bodil Margrethe Pedersen f. 1879 Christine Pedersen f. 1907 g.m. Søren Anker Munk   Birgitte Munk f. 1937
  Marianne Munk f. 1938
Morten Peder Oscar Pedersen f. 1883 Margrethe Pedersen 1909 Kirsten Munk f. 1944
g.m. Jens Nielsen, f. ca. 1880 Niels Munk f. 1945
    Søren Anker Munk f. 1946
Helle Nielsen f. 1.11.1938 Svend Nielsen, f. ca. 1939, arkæolog
g. m. arkitekt Gorm Schmidt g.m. Marjatta …, f. Helsinki ca. 1940.  Arkæolog
 
Peter Schmidt 1974-2010 Præst
Jakob Schmidt
Christian Schmidt

 

Valdemar Svend Johan Pedersen blev født  8.5. 1877 på Møllegården i Store Lyngby, Lille Lyngby sogn, Frederiksborg amt, men voksede op på Hjørnegården
i Risby, Hedstedvester sogn. Skønt hans var bondesøn valgte han at få en søfartsuddannelse og kom ud at sejle med fregatten Jylland, der fungerede som kaserneskib indtil 1908. Efter at have været matros blev han udlært son styrmand, vistnok på søfartsskolen i Marstal. Senere blev han skibsfører eller kaptajn på mindre fragtskibe.


Valdemar Pedersen ca. 1892

Han blev ca. 1900 gift med Kirstine Marie Nielsen (kaldet Marie) (min mormor), født på Stæregården i Neder Dråby 12.4.1886, Død København Bispebjerg, København, ca.1975. Hun er efter sin konfirmation 1898 blevet tjenestepige  på Hjørnegården i Risby, Herstedvester sogn, hvor hun optræder i Folketælling 1901. Konen på gården Birthe Kirstine Pedersen (født Svendsen) er  moderens kusine eller næstsøskendebarn. 

Marie og sønnen på gården, Valdemar Svend Pedersen, som var uddannet styrmand og vist allerede på dette tidspunkt skibsfører på et mindre fragtskib, forelskede sig i hinanden, og Marie blev gravid med det første barn Tove. Da hun gik og hang med næbbet og savnede sin kæreste, tog den gamle farmor på gården (Ellen Margrethe) hende til side og sagde venligt til hende: "Ja. jeg kan nok se, hvad der plager dig, min pige!"

De unge blev gift omkring år 1900 og boede først Vardegade 15, 3. sal, København Ø., hvor deres 3 døtre Tove, Christine (Stine - min mor) og Margrethe (Gete) blev født. Senere (efter 1909) købte de et hus "Kighøj" i Dråby ved Jægerspris. Når morfar kom hjem, var der fest og glade dage. Han lavede sjov med døtrene og viste dem forskellige tricks, som de så forsøgte at gøre ham efter. Bl.a. kunne han trække dugen væk under porcelæn og glas, men da Tove skulle gøre det efter, gik det ikke helt så godt.

Morfar sejlede med fragt på skonnerten "Frederiksvaag" af Thorshavn, en af de såkaldte islandsskonnerter, der sejlede mellem Island, Færøerne, Norge og Danmark samt England, og af og til besøgte mormor ham i forskellige havne. I øvrigt var han flink til at skrive hjem til kone og børn:
 

                                             


Den godt 28 meter lange 2-mastede skonnert ”Frederiksvaag” af Torshavn, der blev bygget i 1866 i Dunkerque, strandede ved Torshavn i 1876. Den blev genopbygget for til sidst, på en tur fra København til Torshavn, at møde sin skæbne ved Kongestranden på Læsø den 5. marts 1913, men da var min morfar afmønstret. Besætning plus dele af stykgodslasten blev dog lykkeligvis reddet. Fra sandhavbunden på 6–8 meters vanddybde stikker stadig 144 år gamle ormædte spanter op, og midt i skibet ligger der flotte gule mur- og tagsten og tønder med størknet cement. Tidligere er der fra vraget optaget nogle anslået 96 år gamle, smukke Carlsberg-ølflasker med drikkeligt indhold, som efterfølgende er blevet kvalitetsbedømt på Carlsbergs laboratorier.

http://www.visitlaesoe.dk/laesoe/natur/dykning-ved-laesoe-danmarks-bedste-sigt   

     
Skonnerten Frederiksvaag ved kaj foran Eigtveds Pakhus på Asiatisk Plads

”Islandsskonnerterne” skrevet af Kaptajn K. Mullertz, er en af artiklerne i Handels- og Søfartsmuseets årbog 1975. Her fortæller han om sin tid som letmatros i 1908-09 om bord på den færøskejede skonnert FREDERIKSVAAG. Om vinteren, fra december til februar, lå islandsskonnerterne i København, hvor de fungerede som pakhus, for den last der var bragt hjem nordfra. Den blev losset, efterhånden som den blev solgt.Lasten bestod typisk af klipfisk, saltet lammekød og tønder med saltet sild og torskelevertran. Når skibet forlod København om foråret, var det lastet med bl.a. mursten (som var et helvede at laste) og alverdens varer til købmand M.C. Restorff i Torshavn, der ejede skibet. Undervejs på årets togt gik turen først til Færøerne, herefter Sverige, Skotland, England og sidst til fiskepladserne nord for Island. Forfatteren fortæller levende om både den spændende sejlads, fiskeriet ved Island og om de mennesker, han møder på land – bl.a. om hvordan det godt kunne tage tid at købe lommetørklæder på Færøerne, fordi der stod to unge piger i butikken. Han omtaler en kaptajn V.S.Petersen på skonnerten Frederiksvaag af Thorshavn. Kaptajnen må være min morfar, Valdemar Svend Petersen. Beretningen er i sig selv ganske interressant, men giver kun et kort rids af Valdemar Petersen.  Han omtales som "vor lille kaptajn Petersen" og som en meget ærekær mand.

 

"Kaptajnen hed V. S. Petersen; han var en lille mand med fipskæg. Han lignede bestemt ikke en sømand. Han var god nok, men da han var så lille og let, blev han ikke regnet for meget værd, når der var arbejde med sejl at rebe eller hejse. Jeg har set ham med en sekstant, så han var åbenbart også med i navigationen, hvilket ikke er så let i en lille skonnert, hvor man er fire fod fra vandet, og søerne til tider står tyve fod op over ens hoved. Så er det heller ikke tid at tage fine observationer, og et omtrentligt bestik må klare sejladsen med håb om, at vejret ville bedre sig, og at solen skulle komme frem et par minutter ved middag. Da vi ikke havde kronometer ombord, må de have navigeret på gammeldags vis med at finde bredden og så sejle øst eller vest på, indtil noget land viste sig. Det var nok på den måde danske småskonnerter fandt vej til Færøerne, Island og New Foundland og tilbage igen.http://mfs.dk/sites/default/files/documents/1975Islandsskonnerterne93-133.pdf

I årene før 1913 sejlede han som ovenfor nævnt med fragt på skonnerten Frederiksvaag af Thorshavn, en af de såkaldte islandsskonnerter, der sejlede mellem Island, Færøerne, Norge og Danmark. Dette skib forliste ved Læsø 1913, men besætningen blev reddet.  Morfar var på det tidspunkt gået i land, og det var en efterfølger der "sejlede mastene ud af skibet" og forliste det på Læsø 

                                        
            En slettoppet 2-mastet skonnert                                                    En fuldrigger er et
 stort sejlskib med mindst tre og op til fem master, 
                                                                                                                  alle rigget med råsejl. På den agterste mast føres desuden et gaffelsejl, mesanen
                                                                                 

Før 1. verdenskrig (1914-1918) afmønstrede min morfar, men  efter krigen sejlede han atter ud efter salpeter på Chile som styrmand på en svensk fuldrigger, angiveligt fra Göteborg. Efter en lykkelig rejse, som søfolk sagde, blev der udvekslet flagsignaler ved Dover. Rederiet modtog telegram, men herefter blev alt tavshed. Skibet (navn endnu ukendt) må være forlist, enten i en svær storm, eller snarere på grund af en drivende mine i Nordsøen. Intet spor efter skibet blev fundet. 

Forældre:

Morten Pedersen, født Ølstykke  5.3.1840, søn af Peder Jensen, født Ølsted 1813, Gårdmand og kroejer i Store Lyngby

Morten arvede gård og mølle, kro og købmandshandel i Store Lyngby (Ll. Lyngby sogn, Strø Herred, Frederiksborg amt), men flyttede ca. 1880 el. 81 til Herstedvester, hvor han købte Hjørnegården i Risby.Hjørnegården i Risby, Herstedvester, ca. 1880. Gården blev nedrevet i 2012.


Birthe Kirstine Svendsen
, født Ølstykke 29-9-1853, datter af husmand  Svend Jensen og Bodil Larsdatter, Ølstykke
døbt 1853 (Ø. kbg. opslag 46). Faddere: Gmd. Anders Jensen og Hustru, Smed Jacob Nielsen og Hustru, Ind.[sidder] Peder Andersen og Hustru, alle af Ølstykke 

Folketælling 1890: Samtlige personer i husstanden København, Smørum, Herstedvester, Risby, , 104, FT-1890, C6218

Navn:     Alder: Civilstand:  Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Morten Pedersen 44 Gift Husfader Gaardejer  Ølstykke 1846

Birthe Kristine født Svendsen 36 Gift Husmoder Ølstykke 1853

Hansine Kristine Pedersen 16 Ugift Datter Ølstykke

Jens Peder Hansen Pedersen 15 Ugift Søn St. Lyngby

Klara Bodil Margrethe Pedersen10 Ugift Datter St. Lyngby

Valdemar Svend Johan Pedersen 12 Ugift Søn St. Lyngby 1877

Morten Peder Oscar Pedersen 6 Ugift Søn Risby

Martin August Olsen 27 Ugift Tyende Jylland

Peder Jørgensen 14 Ugift Tyende Risby [- han blev siden møllebestyrer i St. Lyngby]

Marie Nielsen16 Ugift Tyende Herstedøster [- hun blev siden gift med sønnen Valdemar]

 

Folketælling 1901 Samtlige personer i husstanden København, Smørum, Herstedvester, Risby, 11a, 103, FT-1901, C6219

Navn:                 Alder:         Civilstand:       Stilling i husstanden:    Erhverv:        Fødested:
Morten Pedersen 3-3-1840 Gift Husfader Gaardeier forhenværende Møller Alsted Sogn, Frederiksborg Amt (Alsted må være en skrivefejl for Store Lyngby)
Berthe Kerstine Pedersen 29-9-1853 Gift Husmoder Ølstykke Sogn, Frederiksborg Amt

Jens Peder Hansen Pedersen 24-10-1874 Ugift Barn Store Lyngby, Frederiksborg Amt

Klara Bodil Magrethe Pedersen 15-2-1879 Ugift Barn Store Lyngby, Frederiksborg Amt

Morten Peder Oskar Pedersen 23-2-1883 Ugift Barn Herstedvester Sogn, Københavns Amt

Nikolai Simon Barfod Pedersen 24-12-1891Ugift Barn Herstedvester Sogn, Københavns Amt

Marie Kristine Nielsen 12-4-1886 Ugift Slægtning Draaby Sogn, Frederiksborg Amt [- hun blev siden gift med sønnen Valdemar]

Valdemar Svend Johan Pedersen 8-5-1877 Ugift Barn Styrmand Lille Lyngby Sogn, Frederiksborg Amt

         
           Lille Lyngby kirke, Strø Herred                                        Ølstykke kirke, Ølstykke Herred                                              Ølsted kirke, Strø Herred 

 

Bedsteforældre:

 

Peder Jensen, født Ølsted 1813, Gårdmand og kroejer i Store Lyngby. Som det ses af folketællingen nedenfor har han haft en stor husstand.

G.m. Ellen Margrethe Pedersdatter, f. Ll. Lyngby 27.7. 182. Datter af Peder  Mortensen, gårdmand, f.  Ll. Lyngby ca. 1785, gift 16.2. 1810 med Karen Larsdatter f.  1790 Ll. Lyngby

 

Folketælling 1860. Samtlige personer i husstanden: Frederiksborg, Strø, Lille Lyngby, Store Lyngby By, En Gaard og Kro, 1, FT-1860, C8872

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Peder Jensen  47 Gift Gaardmand, Kroejer, Huusfader Ølsted Sogn

Ellen Margrethe Pedersdatter 39 Gift Hans Kone Her i Sognet

Peder Pedersen 18 Ugift Søn Her i Sognet

Morten Pedersen 16 Ugift Søn Her i Sognet

Karen Marie Pedersdatter10 Ugift Datter Her i Sognet

Ole Hansen 21 Ugift Tjenestekarl Skævinge Sogn

Bodil Kirstine Jensdatter 19 Ugift Tjenestepige Her i Sognet

Ole Pedersen 27 Ugift Bryggere Her i Sognet

Lars Pedersen 21 Ugift Bryggere Ølsted Sogn

Niels Larsen 42 Gift Kroforpagter Holbæk Amt

Nielsine Wilhelmine Johansen 44 Gift Hans Kone  [Kan ikke Læse Det]

Karen Petrea Louise Larsen 20 Ugift Datter København

Sofus Lauritz Larsen 9 Ugift Søn København

Birthe Olsdatter 26 Ugift Tjenestepige Her i Sognet

Lars Peter Jørgensen 23 Ugift Tjenestekarl Københavns Amt

 

 

Svend Jensen, f. Ølstykke 1821 (el. 1822), husmand, og Bodil Larsdatter, f. Ølstykke 4.4. 1830, døbt 23.5. 1830 (Ø. kbg. opslag 43). Faddere: Jens Poulsens Enke i Svedstrup, Lars Pedersens Hustru af Stenløse, Jens Ole Pedersen af Svedstrup, Ole Nielsen ibid., Lars Pedersen af Stenløse.

 

Bodil var datter af husmand Lars Hansen, f. 1804, død før 1845 og Margrethe Pedersdatter, f. Stenløse 1793 el. 1794. Død efter 1860. Margrethe bliver efter mandens død boende i Ølstykke med sine 2 yngste børn på 8 og 12 år og flytter senere ind som aftægtskone hos sin datter Bodil Larsdatter og dennes mand Svend Jensen i Ølstykke.  - se folketælling 1855 og 1860:

Folketælling 1855. Samtlige personer i husstanden: Frederiksborg, Ølstykke, Ølstykke, Ølstykke, Huus, 31, 18, FT-1855, b4731 
Fam.nr: 18 Matr.nr: Huus, 31 Stednavn: Ølstykke. Husstandsstilling: Huusmand med Jordlod Fødested: Her i Sognet 
 

Navn: 

Alder:  Civilstand:  Stilling i husstanden:  Erhverv:  Fødested:

Svend Jensen

34

Gift

Huusmand med Jordlod

 

Her i Sognet

Bodil Larsdatter

25

Gift

-

 

Her i Sognet

Jens Svendsen

4

Ugift

deres Barn

 

Her i Sognet

Birthe Kirstine Svendsdatter

2

Ugift

deres Barn

 

Her i Sognet

Margrethe Pedersdatter

65

Enke

Aftægtskone

 

Steenløse S.

---------------------------

Folketælling 1860: Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Ølstykke, Ølstykke, Ølstykke, Et hus, 28, FT-1860, B4732 
Fam.nr: 28 Matr.nr: Et hus med jordlod Stednavn: Ølstykke. Erhverv: Husmand Fødested: Ølstykke

Navn: 

Alder:  Civilstand:   Stilling i husstanden:  Erhverv:  Fødested:

Svend Jensen

38

Gift

 

Husmand

Ølstykke

Bodil Larsdatter

30

Gift

hans kone

 

Ølstykke

Jens Svendsen

9

Ugift

deres børn

 

Ølstykke

Lars Peter Svendsen

4

Ugift

deres børn

 

Ølstykke

Karen Margrethe Svendsdatter

2

Ugift

deres børn

 

Ølstykke

Margrethe Pedersdatter  

66

         Enke(mand)           Konens Mor    aftægtskone

f. i Stenløse 1793, enke efter Lars Hansen 

Oldeforældre


Lars Hansen, f. 1804, død før 1845 og Magrete [Margrethe] Pedersdatter, f. Stenløse 20.9. 1793. Datter af gårdmand Peder Nielsen.  Døbt Stenløse 21. søndag efter Trinitatis = 20.10. 1793 (Stenløse kbg. opslag 119) Mor ikke anført. Båren af [?] Jomfru Billeskou, Faddere: Jens Nielsen, Bendt Jensen, Hans Povelsen, Peder Hansens Hustru, Karen Olsdatter.

Margrethe bliver boende i Ølstykke med sine 2 yngste børn på 8 og 12 år og flytter senere ind som aftægtskone hos sin datter Bodil Larsdatter og dennes mand Svend Jensen i Ølstykke.

Folketælling 1834. Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Ølstykke, Ølstykke, Ølstykke by, Et hus, 46, FT-1834, B4728

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Lars Hansen   30   Gift   Husmand

Margrethe Pedersdatter   41   Gift   Hans kone

Hans Larsen   12   Ugift   Deres børn

Peder Larsen   9   Ugift   Deres børn

Bodil Larsdatter   4   Ugift   Deres børn

Mads Larsen   1   Ugift   Deres børn

Inger Larsdatter   70   Enke(mand)   Aftægtskone


Tipoldeforældre:


Peder Nielsen
, f. 1764 Stenløse, g.m. Bodil Jensdatter, f. 1766 Stenløse, datter af  Jens Pedersen f. 1737 bonde og gårdbruger

 

Samtlige personer i husstanden Frederiksborg, Ølstykke, Stenløse, Steenløse Bye, , 17, FT-1787, A4505

Navn: 

Alder: 

Civilstand: 

Stilling i husstanden: 

Erhverv: 

Fødested:

Jens Pedersen

50

gift

Huusbond

Bonde og Gaardb.

 

Ane Bentsdatter

56

gift

Madmoder

 

 

Bent Jensen

22

ugift

ægte Søn af 1ste Ægteskab

National Soldat

 

Peder Jensen

8

-

ægte Søn af 1ste Ægteskab

 

 

Bodil Jensdatter

21

ugift

ægte Datter af 1ste Ægteskab

 

født 1766

Kirsten Jensdatter

15

-

ægte Datter af 1ste Ægteskab

 

 

Margrete Jensdatter

13

-

ægte Datter af 1ste Ægteskab

 

 

 

Slægtstavle for Valdemar Svend Johan Pedersen,
født  8.5. 1877 på Møllegården i Store Lyngby, Lille Lyngby sogn, Frederiksborg amt,.

Far

 

Morten Pedersen, født Ølstykke  5.3.1840,

 

Gårdejer, Kroejer i St. Lyngby, flyttede ca. 1880 til Risby, Herstedvester

Farfar

 

Peder Jensen, født Ølsted 1813

Gårdmand og kroejer i

Store Lyngby

Oldeforældre

Jens Pedersen, f. ca. 1770 i Ølsted

Tipoldeforældre

 

 

 

 

Farmor

 

Ellen Margrethe Pedersdatter, f. Ll. Lyngby 27.7. 1821

 

 

Peder  Mortensen, gårdmand, f.  Ll. Lyngby ca. 1785

gift 16.2. 1810 med:

 

 

Karen Larsdatter f.  1790 Ll. Lyngby

Lars Pedersen f. 1760.  Gaardbeboer

 

Margrethe Jørgensdatter f. 1762 el. 1763

Mor

 

Birthe Kirstine 

Svendsen,

født Ølstykke 29-9-1853

Morfar

 

Svend Jensen 

f. Ølstykke 1821 (el. 1822), husmand, død før 1880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mormor

 

Bodil Larsdatter

f. Ølstykke 4.4. 1830

 

 

Lars Hansen, f. 1788

Husmand i  Ølstykke

 

Inger Larsdatter f. 1764

 

Margrethe Pedersdatter, f. Stenløse  1794

 

Peder Nielsen, f. 1764 Stenløse

Bodil Jensdatter, f. 1766 Stenløse,

datter af  Jens Pedersen f. 1737 bonde og gårdbruger

 

 

 Oprettet 6.1.2015