Til forsiden

Slægten Ottosens anetavle     Slægten Ottosens oprindelse    Slægten Ottosen fra Lejrskov     Ridefoged Knud Ottosen    Herredsfoged Otto Knudsen      Slægten Honnens de Lichtenberg

Lærer Knud Ottosen     Mindebog om Marius Ottosen     Marius Ottosen      Christine Jørgensens aner      Jon Ottosen


Lektor Marius Ottosen 1862-1936  og hans efterkommere 

             
1. Knud Mathias Ottosen  2. Aksel Otttosen 3. Anna Katrine Otttosen 4. Augusta Ottosen 1891-1983 5. Claus Christian O. 6. Dorthea Ottosen 7. Inger  Marg.O. 9. Johan  Ottosen
(1887-1972).g.m. Eli 1889-1971, g.m. Mary 1890-1983, g.m. Aage   g.m.Jacob Suppli  Andreassen 1884-1937 1883-1979, g.m.Molly 1905 1895-1955, g.m. Peder 1898-1984  1906-83
3 b. 1 barn: Helge Andersen, ingen børn 2 børn: Aase og Kaj: 3 børn Eriksen 1892-1965.4 børn: Ugift. U. børn g.m. Dagmar. 3 børn:
    4a.AaseAndreassen 26/8 1918-    
Bjørn O. 1916-1972 Helge Ottosen 1919- g.m. Jørgen Fosdal 1918-1988 5a.Jørgen Ottosen 1924 Kirsten Eriksen 1921- Geert O. 1932
g.m. Henny g.m. Lilly 1920- 2 børn: Lone og Bo: g.m. Edith 1930- g.m. Gustav Randskov 8. Kirstine O. g.m. Maja 1932
  2 børn: Merry & Carsten   3 børn: 1918- 2 børn 1898-1984 (Gaga) 2 børn:
    Lone Fosdal  1944, 3 børn: Bjarne Ottosen 1954- Ugift. U. børn Lars O. 1959, g.m.
Eigil O. 1918-1973 Merry Elisabeth O.   Marianne Petersen 1962 Tue 1969 Bo Ottosen 1957- Johan Eriksen 1923- Henrik O. 1962,g.m.Ane
g.m. Nora 1944- G.m. Ejvind P. Lisbeth Petersen 1966 Emil 1982 Christian Ottosen 1960- g.m. Aase 1919. 2 børn  
  2 børn Ask 1983   Bodil O. 1934
Peter Marius O. 1922-     5b.Kirsten Ottosen 1933- Ellen Eriksen 1926-1962 Chr. Hølck H.1925-2014
g.m. Tove Carsten Michael O.   Mette Ottosen 1976-   g.m. Knud Hansen  1932 g.m. Jens Carl Volt 1925 2 børn:
1948- g.m. Elin. 3 børn Michael Ottosen 198*- Bo Fosdal 1950  2 børn Jes Hølck Hansen 1960
deres børn: se nedenfor: Louise Ottosen 1980- G.m. Ingrid 2 børn: Inger Merete Hansen 1958- 6d.Inger Eriksen 1934 Annemarie H.H. 1965
Birger Fosdal 1983 Anne Birgitte H.ansen 1960 g.m. Henrik Houby 1931  
Thorsten Fosdal 1987   3 børn Knud Ottosen 1937-
    Deres børn: se nedenfor g.m. Kirsten 1938-
4b.Kaj Andreassen 1920 5c.Claus Ottosen 1937-1984 3 børn:
g.m. Karla 1922-77 g.m. Kirsten Marie, 2 børn   Karen Sofie Ottosen 1963
3 børn: Claus Henrik Ottosen 1956 Johan Ottosen 1968
Jacob Andreassen 1920- Lars Erik Ottosen  1960 Søren Ottosen 1971
Annette SuppliAndreassen 1952-2012
Finn Andreassen 1953-
Efterkommere efter Knud Mathias Ottosen (1887-1972, og Eli Høpfner
                 
1a.Bjørn Ottosen 1916-1972 1b.Eigil O. 1918-1973 1c.Peter Marius O. 1922-
g.m. Henny 1916-98 g.m. Nora 1921-96. 2  børn Lars Ottosen 1971 g.m. Tove
2 børn:     g.m. Søs Prehn 1967   Marius Prehn Ottosen 1998  
  Per Ottosen  1946- Sofus Prehn Ottosen 2001 Jørn Ottosen  1950-   Vibeke O. 1978   Freja P. 2006
Lif Ottosen 1944- g.m. Marianne Helle O. 1973 g.m. Britta Bille-Bang 1951- g.m. Søren Pedersen 1972 Rosa 2011
  2 børn: Lars og Helle g.m. Thomas Henriksen   2 børn:
Knud Johan Ottosen 1947     2 børn:   Emil Ottosen 2006  
1 søn:   Mathilde Ottosen 2006 Steen Ottosen 1953-
Bo Ottosen 1976-  
Merete(Mette) Ottosen 1951 Marie Louise Hansen
g.m. Jørgen Hansen 1947   1977-. G.m. Steen R. 
3 børn: Sørensen, 1 barn:   Agnes  2012
 
  Simon Hansen 1982
  g.m. Marie Helquist 1983
 
  Karen Elise Hansen 1987
g.m.Mads Bundg.Nielsen 1985
Efterkommere efter Dorothea (Dorrit)  Ottosen (1895-1955) og Peder Eriksen (1892-1965)
                   
Kirsten Eriksen 1921- Johan Eriksen 1923- Ellen Eriksen 1926-1962 Inger Eriksen 1934
g.m. Gustav Randskov g.m. Aase 1919. 2 børn: g.m. Jens Carl Volt 1925 g.m. Henrik Houby
1918- 2 børn   2 børn: 1931-  3 børn
  Søren Amtoft 1967 Jørgen Peder Volt 1952  
Hanne E. 1950, g.m.    Gabrielle V. 1979 Anne Dorrit 1946   Maria Amtoft 1970 g.m. Brian Jen- g.m. Olga 1954- 1 barn: 1.Vibeke Houby 1958
Andreas V. 1987 3 børn Katrine Amtoft 1978 Anja 1972, g.m. Søren g.m. Oluf Bommelund Hansen   Amalie B. Houby 1988
Peter Randskov 1953   Jacobsen 1963- 2 børn: Johan B-. Houby 1989
g.m. Hanne 2 børn:   Mette Marie R. 1985 Claus Eriksen 1953   Signe Eriksen 1982  
Katrine R. 1989 g.m. Marion 1953, 2 børn Emil Eriksen 1984 Bjarne Volt 1953 2. Anders Houby 1962
g.m. Susanne Joh.1960  
3 børn: 3. Helene Houby 1963   Inger Sofia Abraham 
Sara Volt 1990 Abraham Heileyesys  Hoyby 5.2.2001
Henrik Volt 1999
Julia Johansen V. 1984

 

Jeppe Marius Ottosen, kaldet Mau, f. 19.5.1862 i Hylke, død 17.8. 1936 Haderslev.  

Søn af lærer i Hylke Knud Ottosen (1821-1907). Hans far skriver, at "han som lille kun viste ringe lyst til at lære, begyndte tidlig at tage del i forskellige drengestreger og kunne navnlig aldrig forholde sig rolig. Det var med besvær vi fik ham lært at læse, og er måtte tit revselse til for nogenlunde at holde ham til orden. Men ved siden deraf var han, når det gode havde overhånd, en sjælden blid og kærlig lille dreng".

Lærereksamen fra Jelling Seminarium 1882 er 1 = Meget duelig). 1/9 1882 Huslærer på Eliseholm ved Jelling. 1/12 1882  Lærer ved Den borgerlige Realskole i Horsens. 13/5 1886 Timelærer og 22/6 1888 Adjunkt ved Horsens lærde Skole (senere Horsens Statsskole), 1906 overlærer og 1919 lektor. 
Siden 1885 tillige Lærer ved Kvindeseminariet i Horsens.

Da Horsens Folkebogsamling 1894 fik til huse i Borgerskolen i Allégade, var adjunkt Marius Ottosen samlingens første bibliotekar i årene 1894-1897 og passede udlånet sammen med latinskoledrenge. Bogsamlingen bestod dengang af 1018 bind og den ugentlige åbningstid var 2 gange  á 1 time.

Lektor ved Haderslev Katedralskole 1920-1932, boede i 1921 i L. Skaus Gade 3, Haderslev.
Ridder af Dannebrog 1921, Dannebrogsmand  1934.

Landsdirigent for Danske Læreres Sangkor 1905-1931

Formand og overdirigent for Danske Folkekors sydøstjydske Kreds 1907-1934

Landsformand og landsdirigent for Danske Folkekor 1921-1935

Sanginspektørens assistent 1920-1932 

Dirigent for Dansk Korforenings søndre jydske Kreds 1922-1932
Danske Folkekor rejste ham en mindesten på hans grav og afholdt en mindehøjtidelighed den 19. maj 1937
.

 

                                    

 

Marius Ottosen var den fødte lærer og elskede at undervise. Hans fag var foruden sang naturfagene, særlig geografi. I over en menneskealder var han tilknyttet Horsens Statsskole, men søgte 1920 til Haderslev Katedralskole for at være med i Genforeningsarbejdet. Han havde en meget stor interesse i landsbykorene, samlet i "Danske Folkekor" og har ydet en uvurdérlig indsats for den danske folkesang. Selv havde han en smuk  sangstemme, en myndig og fyldig basbaryton, som han i de yngre år ofte bidrog med som solist. Han havde kor både i Haderslev og Aabenraa, og de elskede ham begge steder, måske mest i Aabenraa. Han opførte Elverskud og Tornerose, og korene rejste rundt til de små forsamlingshuse og opførte disse store danske komponister. Han omtales i bogen "Barn og ung i Flensborg 1920-1945", side 209 som den stoute lektor Ottosen fra Haderslev, stående på talerstolen [ved de danske årsmøder i Flensborg], hvorfra han ririgerede sit sangkor.
Dertil var han sanginspektør og kom rundt til mange små skoler i Sønderjylland. Han fortalte ofte om meget morsomme oplevelser fra disse inspektionsrejser.

 

 
Lektor ved Haderslev Katedralskole 1920-1932, boede i 1921 i L. Skaus Gade 3, Haderslev.
Ridder af Dannebrog 1921, Dannebrogsmand  1934.

Landsdirigent for Danske Læreres Sangkor 1905-1931

Formand og overdirigent for Danske Folkekors sydøstjydske Kreds 1907-1934

Landsformand og landsdirigent for Danske Folkekor 1921-1935

Sanginspektørens assistent 1920-1932 

Dirigent for Dansk Korforenings søndre jydske Kreds 1922-1932
Danske Folkekor rejste ham en mindesten på hans grav og afholdt en mindehøjtidelighed den 19. maj 1937.

 

Udgivelser:
Salmer og Lovsange til Brug ved Horsens lærde Skole 1. udgave 1889

12 Mandskvartetter : Det 9. nordiske Skolemøde i København 1905. Carl PoulsenM Ottosen. Wilhelm Hansen, 1905

Mandskvartetter. Ved M. Ottosen, Carl Poulsen, L. J. Hansen. Udgivet af Danske Læreres Sangkor. Wilh. Hansen, 1913. 132 sider

31 Sange til Brug for "De samvirkende Centralsangforeninger for blandet Kor i Danmark, samlede af M. Ottosen og Hindse Nielsen. 4. Samling. Wilhelm Hansen, 1913, 1 partitur, 61 sider.  

35 Sange til Brug for De samvirkende Centralsangforeninger for blandet Kor i Danmark, samlede af M. Ottosen og Hindse Nielsen. 5. Samling. Kbh., Wilhelm Hansen, 1913. - 1 partitur, 62 sider

Salmer og Lovsange. Ny udgave 1920. 29 sider.
Mathias Jørgensen: F. 10-11-31, D. 28-11-90 : Lærer ved Jelling Skole fra December 59 til 31. December 89. Af  M. Ottosen. i: Aarsskrift for Jelling-Samfundet1932. - S. 17-24,  Vejle, 1932. 8 upag. s., Portr. [om svigerfaderen Mathias Jørgensen].
 

 

Biografi:
Krak’s Blå bog 1936 -
Lektor M. Ottosen : en Mindebog. Modersmålet, 1937. 55 sider. - læs uddrag af den
her 
Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 3 (1968 - 1969) 1-2: M. Favrholdt: Haderslev Latinskoles Historie 1567-1967. Skrifter udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland nr. 36. I kommission hos Danske Boghandleres Kommissionsanstalt, København, 1966. 381 s. III.

 

Familie:

Søn af lærer i Hylke Knud Ottosen (1821-1907). Hans far skriver, at "han som lille kun viste ringe lyst til at lære, begyndte tidlig at tage del i forskellige drengestreger og kunne navnlig aldrig forholde sig rolig. Det var med besvær vi fik ham lært at læse, og der måtte tit revselse til for nogenlunde at holde ham til orden. Men ved siden deraf var han, når det gode havde overhånd, en sjælden blid og kærlig lille dreng".

 

Gift 30.10.1886 med Christine (Kirstine) Jørgensen, f. 9.6.1864, død Haderslev 27.3.1945.
Døbt 24.7.1864 i Jelling. Datter af skolelærer og kirkesanger Mathias Jørgensen og hustru Cathrine Marie Møller (1830-1910). Faddere: Moderen, Gårdmand Markus Jepsen, dennes hustru Mette Marie Jakobsen, gårdmand Niels Jakobsen, alle Jelling, møller Christensen, Skovdallunds Mølle. Hendes aner: se her
 

9 børn: Knud, Aksel, Anna Kathrine, Augusta, Christian, Dorthea, Inger, Kirstine, Johan:     se oversigtsskema

 

         
Kirstine Ottosen (i midten) og tre andre damer omkring spillebordet fra tiden i Horsens                                              Kirstine Ottosen som ældre


 

 

 

Marius og Kirstine Ottosen med deres børn ca. 1907.
Bagerste række fra venstre: Augusta (Gusse), Aksel, Christian, Knud Mathias, Anna Katrine (Søster),
forreste række: Jon, Kirstine (Gaga), Inger, Dorthea (Dorrit)

 


Kirstine og Marius Ottosen med datteren Dorrit, svigersønnen Peder Eriksen og deres børn Ellen og Johan ca. 1930

 

 

1. Knud Mathias Ottosen (1887-1971). Provst, R 1. Født 14.11. 1887 i Horsens; død 1971. Student (Horsens) 1906; cand. theol. 1912; lærer i Kbhvn. 1913-14; ordineret medhjælper i Mejrup 1915; sognepræst i Tvede-Linde 1916; på Sandø, Færøerne 1918; i Marvede-Hyllinge 1924; i Vanløse 1930; ved Sions kirke 1941-53; provst for Kbhvns Nørre Provsti 1935-53. Redaktør af Færøsk Kirketidende 1921-22. Boede: Hornemansgade 1, Kbhvn. Ø.

I modsætning til sin musikalske familie havde han ikke en tone i livet, og hans søster Dorrit hjalp ham ofte med at synge for, da han var sognepræst i Vanløse.

Gift (14/4 1915) m. Eli Høfler Simonsen,  f. 18/3 1891 i Horsens, død 1959. Datter af arrestforvarer A. P. Simonsen (død 1922) og hustru Marie f. Høfler
(død 1932). 3 Børn: Bjørn, Eigil og Peter Marius. Der er nogle vanvittige historier om de tre drenge, som fandt på mange drengestreger. 

 

          

Indsættelse af biskoppen over Københavns stift Knud Mathias Ottosen                                         Knud Mathias Ottosen 
går i anden række  (til venstre i  billedet)
                                                                       
               

2. Aksel Ottosen 1889-1971. Det var tydeligt, at han skulle have en praktisk uddannelse, så han blev udlært maler. Senere kordegn ved Slotskirken på Christiansborg i København. Han var fuld af gode historier.

Gift ca. 1915 m. Mary. De boede i Stormgade  i Kbh., og fra deres lejlighed kunne man se ned i gården til Thorvaldsens Museum. Mary og hendes svigerinde Eli havde begge meget bestemte meninger, og de havde svært ved at enes. 1 adoptivbarn:  

3. Anna Katrine (Søster) Ottosen, f. 1890, d. 1983. Lærer. G. m. lærer Aage Andersen. De boede i Horsens i et hus, de byggede sammen med et andet lærerpar. Udover deres egne treværelsers lejligheder med bad var de to små lejligheder i stuen. I den ene bøede Søsters tante og onkel fra Als. Senere flyttede parret til Fredericia, hvor de fik en af Lærerforeningens lejligheder. De holdt meget af hinanden; havde ingen børn selv, men var meget glade for børnene i familien, som ofte besøgte dem..

4. Augusta (Gusse) Ottosen
(1891-1984, begr. i Greve). Lærer. Ansat som privatlærer hos præsten i Greve; her mødte hun som 28-årig sin mand, der var næsten dobbelt så gammel som hun. Hun underviste hans yngste søn, der døde o. 1918.
Gift ca. 1919 m. landmand Jacob Suppli Andreassen, f. Nr. Lyndelse1. 4. 1864, † Greve 8.12. 1937).
Jacob var søn af Møller Anders Andreassen. Bylderup Mølle, Nr. Åby (18/5 1827-18/11 1905; søn af Skrædder og boelsmand i Verninge Andreas Hansen og Anna Dorthea Sørensdatter). 
Jacob var enkemand og havde to døtre og to sønner, som stadig boede på gården, bl.a. dyrlægen Hans og hans kone Grete, og Ejner S.A., der blev gift under krigen 1814-1918 og derpå overtog gården. Gusse og Jacob flyttede til en aftægtsbolig, hvortil der hørte en postekspedition, og da han døde blev hun boende der og fik arbejde som lærerinde på den private realskole i Tåstrup. Hun har nok følt sig ensom så langt ude på landet, og om vinteren var det svært at komme de 10 km. til og fra skole, så i perioder boede hun og hendes hund hos søsteren Dorrit i Brønshøj. 2 børn:

 • Aase Andreassen (1918-2003). G.m. Jørgen Fosdal (1918-1998). 2 børn.
       
   • Lone Suppli Fosdal f. 1944. G.m. Niels Peter. 3 børn.

     • Tue Rasmussen Fosdal f. 1969. G.m. Anna Elina

     • Emil Malmberg Fosdal f. 1982

     • Ask Gismondi Fosdal, f. 1982. G.m. Camila Gismondi. En datter

   • Bo Fosdal, f. 19550. G.m. Ingrid. 2 børn.
    • Birger Fosdal, f. 1983

    • Thorsten Fosdal, f. 1987

 • Kaj Andreassen, 1920-2002. Arbejdede på et savværk ved Vallø. G.m. Karla (1922-1977). 5 børn (2 kendes ikke, kun Annette overlevede).

    • Jacob Andreassen, 1948-1966

    • Annette Andreassen f. 1952. Indehaver af en ytrikotageforretning i Herfølge.

    • Finn Andreassen (1953-1973)

5. (Claus) Christian Ottosen, f. 8.3. 1893 i Horsens. Var oprindelig uddannet som operasanger, men fik aldrig de store partier og opgav karrieren.  Det gjorde ham nok noget bitter og kold, samtidig med at han kunne være charmerende. I stedet blev han lærer i Horsens, adjunkt, senere lektor i sang og musik i Sønderborg. Han overtog faderen Marius Ottosens opgaver i forbindelse med sangkorene og efterfulgte ham som leder af Danske Folkekor. Adresse i 1914: Ole Suhrsgade 1, Horsens. Adresse i 1924: Goethegade 5, Sønderborg.
Gift 16.10.1923 i Brabrand med Alma Astrid (Molly) Andersen, f. 5.2.1905 i Tåstrup, datter af arbejdsmand Niels Andersen og Kirstine Pouline Olsen, Thorslunde. De levede noget uharmonisk sammen og fik 3 meget svingende børn:

 • Jørgen Ottosen f. 23.07.1924, døbt 19.10.1924 Sønderborg. G.m. Edith (f. 1930)
    • Bjarne Ottosen f. 1954

    • Bo Ottosen f. 1957

    • Christian Ottosen f. 1960

 • Kirsten Ottosen, f. 1933, g.m. Knud Hansen (f. 1932). Hun var et lyrisk menneske og sprogligt godt begavet, og hun sang pragtfuldt. Hun blev grebet af den religiøse bevægelse Hvide Marker (senere kaldet Kristent Fællesskab), en støttekreds for kristent missionsarbejde.
   • Inger Merete Hansen, f. 1958
   • Anne Birgitte Hansen, f. 1960

6. Dorthea (Dorrit) Ottosen, f. Horsens 30.9. 1895, † Brønshøj august 1955. Gartner. Hun trodsede sine forældre og gik i lære som gartner i hjembyen Horsens. Da hun efter 1½ år fik primulaallergi, måtte hun opgive sin læreplads, men så fandt hun en ny hos en handelsgartner i Slagelse. Som udlært fik hun arbejde i Vanløse og gik med sin grundtvigske holdning ind i det kirkelige arbejde. På den måde mødte hun sin kommende mand, Peder Eriksen. Hun var i en årrække medlem af menighedsrådet og formand for KFUK. HGun var en handlekraftig kvinde, der turde være sin egen, men samtidig en person med stor menneskelig forståelse og indsigt. Under besættelsen skjulte hun mange frihedskæmpere, flygtninge og jøder.

 

     
                           Dorrit Ottosen                                                                                                               Gaga, Dorrit og Inger ca. 1906                                        G. m. lærer Peder Eriksen (f. Vanløse 22.10.1893, † Kbh.15. 2.1965). Læreruddannelse 1918.

Far: H. C. Eriksen († 1912), Mor: Gjertrud ... , f. Ærø 18??, † 1918. Han havde 7 søskende: Erik 1890-1963, Kirstine (1896-1952). Anna (1897-1983), Ellen (1899-1922), Albert (1904-1998), Hans (1901-1985) og Ingeborg (1909-1944).

Som nygifte flyttede Dorrit og Peder ind i Peders barndomshjem på Hyltebjerg allé i Vanløse, hvor flere af hans søskende stadig boede. Det var ikke uden problemer, men da begge forældrene jo var døde, gjorde Peder hvad han kunne for at støtte sine yngre søskende, så de fik en uddannelse. Efter 5 år flyttede de til Kalvehave syd for Vordingborg, hvor Peder blev forstander på et børnehjem.

Senere blev han ansat ved Husum Skole, hvor han om sommeren var medansvarlig for skolehaverne sammen med sin kone. Om vinteren var han faglærer i engelsk og forstander for en afdeling under Københavns Aftenskole. Hans store lidenskab var sprog, og han kastede sig over engelsk litteratur. Som ældre drømte han om at besøge sin bror Albert i USA, men nåede ikke at komme af sted, før døden indhentede ham.  Begge ægtefæller var aktive inden for folkekirken og var optaget af den sønderjyske sag. Familien boede på Fuglsang Allé 81 i Brønshøj.
4 børn:

 • Kirsten Eriksen f. Vanløse 13.11. 1921. Død Græsted 25.6. 2012. Student 1940. Lærereksamen fra seminariet i Haderslev 1944. Hun boede hos sin mormor Kirstine Jørgensen og Moster Gaga på Jomfrustien. I 1944 blev hun lærer på Bellahøj Skole og læste til faglærer i engelsk. Det meste af tiden var hun udstationeret som lærer på en svagbørnskoloni. Skolen blev i marts 1945 taget af tyskerne, men undervisningen fortsatte i lærernes private hjem, og først i 1947 var elever og lærere tilbage på Bellahøj Skole. 
  Gift februar 1949 i Adventskirken (?) m. Gustav Viktor Randskov, f. Evetofte, Melby sogn, Strø herred. Frederiksborg amt 26.2. 918. Død Græsted 2001. Lærer, faglærer i engelsk, senere også Rejseleder.
  Han havde en bror Richard, der var præst ved Adventskirken og som vistnok stod for vielsen.  Parret flyttede ind i Gustavs lejlighed på Sallingvej omkring nr. 58 nær Adventskirken. i Vanløse. Efter et par år flyttede de til St. Heddinge og få år senere til Græsted.
  2 børn:

   • Hanne Randskov, f.  Vanløse 1950. G.m. Troels Vinding. 3 børn:   

  • Gabrielle Vinding f. 1979
  • Terese Vinding, f. 1981
  • Andreas Vinding, f. 1987

   • Peter Randskov, f. St. Heddinge 1953. G.m. Hanne. 2 børn:
     • Mette Marie Randskov, f. 1985
     • Katrine Randskov, f. 1988  

         
       Kirsten Randskov Eriksen
 • Johan Eriksen, f. 16.11.1923, † Brønshøj 9.7. 2008. Lærereksamen 1947. Gift 1947 m. Aase Jensen (f. 1919. † 2011). Johan gik aktivt ind i modstandsbevægelsen og måtte flere gange gå under jorden. Han var også aktiv i KFUM og K., hvor han mødte Aase: de tog på sommerlejr, lavede revyer, holdt kirkekoncerter og deltog i almindelige møder. Lærer på Stevsngades Skole, men havde svært ved at falde til ro efter krigen. Han var rastløs og begyndte med det samme at læse psykologi på Lærerhøjskolen. Senere underviste han på Købmandsskolen om aftenen, altså næsten to stillinger. Fra Lærerhøjskolen ville han læse på Universitetet, hvor han fik sin eksamen som cand. psyk. 
  Efter krigen gik Aase og Johan aktivt ind i udsoningen med tyskerne ved at deltage i arbejdet i den danske Sonnenbergkreds, og i 1948-49 rejste de ofte til Sonnenberg i Harzen for at komme over krigens fjendskab.
  2 børn:
   • Anne Dorrit Eriksen, d. 1948. g.m. Niels Amtoft (f. 1947).3  børn:
     • Søren Amtoft, f. 1967
     • Maria Amtoft, f. 1970. G.m. Brian Jensen (f. 1970)
      • Gry Amtoft Jensen f. 1997
     • Katrine Amtoft, f. 1978
   • Claus Eriksen, f. 1953, g.m. Marion (f. 1953). 2 børn:
     • Signe Eriksen, f. 1982
     • Emil Eriksen, f. 1984
   • Jørgen Peder Volt, f. Vojens 1952. Cand.scient.pol. Kbh. Universitet 1994. Journalist på Sidelinien. Bor i Fuglebjerg. G.m. Olga (f. 1954). Et barn:
     • Anja Volt, f. 1972, g.m. Søren Jacobsen (f. 1963). 1 barn:
       • Kristine Volt Jacobsen, f. 2003
   • Bjarne Volt, f. Vojens 1953. G.m. Susanne, f. 1960. 3 børn:
     • Sara Volt, f. 1990 (el. 1996?)

     • Henrik Volt, f. 1999

     • Julia Johansen, f. 1984 (???)

 • Inger Eriksen, f. 5. 2. 1934. Konfirmeret af sin morbror Knud Ottosen i Sionskirken på Østerbro 1949. Student 1951 fra Rysensteen Gymnasium. Læreruddannet.

  Gift 13. 10. 1957 m. lærer Henrik Houby (f. Skive 27.12 1931, død Præstø 8. 7 2008). Forældrene var Mariane  ..., (f. i Skive, 18??, † Skive 1991) og Johannes Olsen (f. i Haslev som søn af Hans og Sofie Olsen i Skuderløse) og døbt Henrik Houby Olsen, men han, hans far og hans bror Ib tog ved bevilling den 17.9. 1957 navnet Houby. Faderen Johannes Houby var smed på Skive Jernstøberi. Moderen Mariane havde fået amputeret det ene ben som barn, og på grund af sit handicap blev hun tilknyttet Hjemmet for Vanføre i København, hvor hun blev uddannet på kontor. Hun blev sekretær for Jeppe Åkjær på Jenle, som var en lidt besværlig mand. Trods handicappet fødte hun 3 børn: Henrik, Ib og en 10 år yngre efternøler. De flyttede nogle gange, men fik tilsidst en praktisk lejlighed i Égeris uden for Skive. I 1982 flyttede Mariane til Vesløs og boede hos Henrik og Inger til  hun i 1990 ville på plejehjem. Et år senere døde hun.

  Henrik forlod skolen efter 7. klasse og kom i lære som møbelpolstrer. Han havde ingen planer om at tage en mere boglig uddannelse. Tanken blev modnet hos ham i takt med at han blev aktiv i Socialdemokratiet. Han tog et år på Krabbesholm Højskole og fortsatte derfra på seminariet - ikke i Skive, det var karaktererne ikke til, men i Kolding på Kolding Eftermiddagsseminarium, men det skiftede status og blev dagseminarium, så hvis han ville arbejde ved siden af, måtte han flytte til København. Lærermanglen gjorde, at det var let at få job ved siden af studiet, men i 1959-60 måtte han koncentrere sig om at blive færdig med sin eksamen.

  Det nygifte par boede i 1957 i en lejlighed på Vinkelager, en sidevej til Ålekistevej i Vanløse. Den flyttede de fra, fordi de ikke havde råd til at bo der, da den kostede 485 kr. om måneden. I stedet flyttede til et pensionat ved Damhussøen, hvor de kunne bo og spise for 400 kr. pr. måned. Om sommeren 1958 blev Inger ansat som lærer i Stenløse med embedsbolig, mens Henrik havde et vikarjob i Glostrup. Sammen rejste de i 1961 til Grønland som lærere i 5 år, først i Sukkertoppen og 1963 blev Henrik skoleleder i Christianshåb.

  I 1965 kom de hjem til 10 måneders orlov og boede midlertidigt i Bjørnkær ved Holstebro. 1966 blev de ansat som lærere ved Vesløs Realskole i Thy. Henrik var tillige skolevejleder. Han var fra sin ungdom aktiv i Socialdemokratiet og blev formand for partiforeningen i Vesløs- Arup, og formand for fællesledelsen i Viborg amt samt bestyrelsemedlem i Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs. Boede på Kragholmvej i Vesløs, men flyttede ca. 2000 til Præstø, hvor han døde i 2008. Inger bor stadig (2014) i Præstø. 3 børn.  se: http://www.houbysiden.dk/

  Se billede på: http://www.thisted.visbilleder.dk/(A(JbnA3mgezwEkAAAAYWVlOWUwMGMtM2VmNy00YWExLTlkYjUtYWQ3ODBlOTI1ZmI5N9oyocnNrIpcafFn0U7sWSyxNkA1))/Default.aspx?pr=101&n=1048&img=33286&AspxAutoDetectCookieSupport=1).  
    • Vibeke Houby, f. Stenløse (?) 11.11.1958. Bachelor Blågårds Statsseminarium 1982-1987 i dansk og musik.G.m. Oluf Bommelund Hansen (f. 1957). Ægteskabet opløst. 2 børn:
      • Amalie Bommelund Houby, f. 8.5.1988
      • Johan Bommelund Houby, f. 26.9.1989
    • Anders Houby, f. Sukkertoppen i Grønland 11.10.1961. Gift m. NN; ægteskabet opløst. Ingen børn.
    • Helene Houby, f. Christianshåb i Grønland 31.10.1963. Har en datter med Abraham Heileyesus, f. i Eritrea, kom til Danmark ca. 1976.
      • Inger Sofia Abraham Houby, f. 5.2.2001.

7. Inger Margrethe (kaldet Inger) Ottosen, f. 2.5. 1897 i Horsens, død 25.4.2000 (102 år gammel) på Frederik IX' plejehjem  i Haderslev. Begravet 29.4. 2000 på Assistens Kirkegård i Haderslev. Hun forblev åndsfrisk og sprudlende til sin død.

Lærereksamen ved Ribe Seminarium 1919. Ansat som lærer ved forskolen til Katedralskolen  i  Haderslev i 5 år. Faglærereksamen i engelsk. er et studieophold i England ansat som lærer ved Duborg-Skolen i Flensborg fra 15.4.1927 til 1964, hvor hun blev pensioneret. Hun og søsteren blev dog boende i Flensborg til 1983, hvor de flyttede til Haderslev.. 

Duborg-Skolen er dansk fællesskole med gymnasial overbygning i Flensborg. Den blev grundlagt som realskole i 1920, året hvor de nationale afstemninger fandt sted i Nord- og Mellemslesvi, og blev taget i brug i 1923. Siden 1958 har skolen været dansk gymnasium, hvis eksaminer er anerkendt både i Danmark og i Tyskland. Skolen hører til Dansk Skoleforening for Tyskland. På Duborg-Skolen undervises elever fra 7. klasse og op til 13. klasse. For tiden (2014) går her cirka 520 elever, der bliver undervist af omkring 70 lærere. Eleverne undervises på dansk i næsten alle fag. I tysk undervises derimod på modersmålsniveau parallelt med dansk. Skolen ligger på tomten af det forhenværende Duborg slot på Duborg Banke. Bygningen er med sin beliggenhed meget synlig i Flensborgs bybilledet. Fra skolen er der udsigt over den indre by, havnen og Flensborg Fjord. 


                       
Duborg-Skolen i Flensborg                                                                                                              Inger Margrethe Ottosen.

Årene under 2. verdenskrig var som for alle i Tyskland en svær tid for lærere og elever på Duborgskolen, der forsøgte at forberede sig på de værste sider af krigen. Der blev lagt sandsække foran vinduerne til kældrene. Kælderrummene blev forstærket med støttende bjælker, så rummene kunne anvendes som beskyttelsesrum. Eleverne har forberedt sig på at anvende overlevelsesudstyr som gasmasker. Der blev i knaphedsperioder arrangeret ekstra måltider til eleverne. I Skolehistorisk samling findes den mælkejunge der blev anvendt, når der blev uddelt drikkelse til eleverne.

Inger Margrethe Ottosen  giver et indtryk af, hvordan det måtte have været på Duborg-Skolen under krigen i sin fortælling om de allieredes bombetogt mod Flensborgs værft: “Vi oplevede den 19. maj 1943 sammen. Hvordan mon I husker den? Jeg tror at min beskrivelse af dagen ligger tæt op ad virkeligheden, fordi jeg ligesom min gode ven Helmuth Leckband erindrer i billeder.
Midt på formiddagen lød sirenen. Vi skyndte os ned i beskyttelsesrummet. Nogle af os blev i kælderen. Andre gik ind i gymnastiksalen, hvor der var stillet bænke op, og hvor Bernhard Hansen læste noget højt i håb om at berolige. Pludselig blev det bælgmørkt. Vi tumlede rundt mellem hinanden for at kommet hurtigt hen til trappen og op til lyset. Straks efter kom afblæsningen, og vi kunne gå hjem. Min bedste ven i Flensborg, skolens fransklærer Eli Jessen, gift med redaktør Tage Jessen, Flensborg Avis, blev dræbt af en bombe, der gik skråt ned gennem hendes hjem.”

Inger Ottosen var en populær lærer, og i bogen "Barn og ung i Flensborg" omtales hun flere gange; bl.a. skriver tidligere elever: "I 1927 fik vi endelig - syntes vi selv - en ung lærerinde. Hun betog os helt, og er var ikke det, Inger Margrethe Ottosen ikke kunne få os til, hvad enten det var i gymnastik, engelsk eller sang. Sangen blev nummer ét. Vi lærte mange nye og friske melodier, og det gør nu engang lykke blandt unge" (side 126). "Min klasselærerinde i Ia blev Inger Margrethe Ottosen. Hun kom direkte fra England og havde et pust af den store verden med sig. Det smittede. Der var fart over feltet, når hun i sin cremefarvede nederdel, der havde store perlemorsknapper fra øverst til nederst på begge sider, og i sin vinrøde bluse med spændstige skridt gik mellem bordene og fortalte levende og indtrængende om det stof, som vi skulle igennem næste dag. Når det så for de fleste af os drenge engang imellem kneb lidt med at "holde sig til sagen", så var årsagen såmænd den elegante måde, hun stak hænderne ind i nederdelen på mellem øverste og næstøverste knap. Som om hun havde bukselommer. Vi var helt fascinerede." (side 212). UUn varille bleg for at tage på skitur med eleverne eller at spille amatørteater.

Inger Margrethe Ottosen var meget afholdt i Flensborg. Der er skrevet en del om hende i Flensborg Avis, hvis arkiv man kan få gratis adgang til via http://www.fla.de/search.
En gammel elev fortæller om det fantastiske sammenhold, der var på Duborg-Skolen under krigen, og om Ingers hjælpsomhed og moderlighed over for elever, som havde vanskeligheder eller trængte til at tale med en forstående voksen. Han røbede, at drengene var småforelskede i Frk. Ottosen, og de mandlige lærere syntes også at være det. Med vid og slagfærdig replik holdt hun hof på lærerværelse som ved fester. En kollega beskriver hende som "en fremragende pædagog, en festlig og fornem kvinde, som mange generationer af elever og kolleger mindes med taknemmelighed.

Inger Ottosen var som sin far stærkt optaget af korsang og var i Flensborg leder af Margretekoret. (Se bogen "50 år korsang på Duborg-skolen. Margrethe-koret"), og virkede i mange år som musik- og sanglærer samt sprogpædagog. Hun har udgivet flere sangbøger. Se billede på:  http://www.dsfs.dk/~john_laesoe/DuborgSamfund/DuborgSamfundet-2007.pdf 

Hendes lejlighed lå over Flensborg Avis på Nørretorv, og her boede hun siden 1945 sammen med sin søster Kirstine (Gaga), der var bibliotekar ved Det danske Bibliotek i Flensborg. Det var et yderst gæstfrit hjem, hvor venner og kolleger ofte samledes efter arbejdstid, og altid på valgaftenerne.

De to søstre købte senere sommerhus ved Rinkenæs. Ugift. Ingen børn.  Inger beskrives som "lidt af en verdensdame, mens Gaga var mere varm, men de var et par festaber og lidt af en institution i familien". Hun bidrog til bogen "Duborg skoleelever under krigens år", hvor hun slutter sin artikel med ordene "Herre, giv os sans for humor; giv os den nåde at forstå en spøg; Giv lykken rimelig plads i livet".

8. Kirsten [Kirstine] (af alle kaldet Gaga) Ottosen, f. Horsens 11.10.1898, død 14.6.1989. Begravet 17.6. 1989 Assistens Kirkegård i Haderslev. Ugift. Ingen børn. 

Uddannet som bibliotekar på Statens Biblioteksskole 1920 og fra 1925 bibliotekar i Haderslev. Hun boede sammen med forældrene i Haderslev til deres død. I 1946 blev blev hun ansat som bibliotekar ved Flensborghus Bogsamling og Dansk Centralbibliotek i Flensborg og blev leder af Børnebiblioteket. Hun flyttede sammen med sin søster Inger i i dennes lejlighed over Flensborg Avis på Nørretorv.

De to søstre købte senere sommerhus ved Rinkenæs, hvor de gæstfrit modtog familie og venner. De elskede naturen og gik lange ture i vandrestøvler og med stok.

Gaga var et varmt menneske og en kyndig. humoristisk, grænselandsvidende og slagfærdig kammerat, der altid var hjælpsom og god for  en elegant replik, og hendes store viden om bøger og mennesker kom andre til gode. Humør og livsglæde var et kendetegn for Gaga i samtale og samvær.

Hun var en institution i Sydslesvig. Som sin søster deltog hun aktivt i kulturlivet i Flensborg. De levede med i alt dansk og var levende optaget af teater, musikliv og foredragsvirksomhed.Det var et stort savn for mange, da søstrene forlod Flensborg for at flytte til deres hjemby Haderslev, hvor de slog sig ned i Borgervænget.


 Kirstine Ottosen (Gaga)

9. Jon Ottosen [Johan Ottosen], f. 08.03.1906 i Horsens, død 17.05.1983 i Hoptrup. Praktiserende læge i Hoptrup 1930-33, i Hellevad fra 1933;  Læge i Hoptrup, visiterende læge 1945; skolelæge 1947, reservelæge i Hæren.

Der er skrevet en
artikel om ham i Hoptrup Lokalhistoriske Forenings Årsskrift 2010  "Fra læge Ottesen's praksis i Hoptrup" af Jørgen Hasberg og sønnen Knud Ottosen. Han var som dreng og ung aktiv spejder og senere Medlem af Sct. Georgsgildet i Haderslev. Han beskrives som en venlig mand, der "også kunne være opfarende og afvisende".

Jon Ottosen stillede 1943 op til Folketinget i Haderslev amtskreds for Dansk Samling, et politisk parti, der tog afstand fra diktaturerne i Italien og Tyskland og foragtede racelære og antisemitisme. Ved valget til Folketinget i marts 1943 anbefalede digterpræsten Kaj Munk at stemme på partiet. Senere i 1943 gik Dansk Samlings netværk af unge og ældre lærere, præster og landmænd ind i den aktive modstandskampunder den tyske besættelse. Også Jon Ottosen var aktivt engageret i frihedskampen og blev 15.6.1944 arresteret af tyskerne. Han overførtes fra Kolding til Horserød, hvor han var interneret til 5.8. 1944. Efter sin løsladelse tog han ind hos sin søster Dorrit i Brønshøj. Da han ringede på og hun lukkede op, slog hun hænderne ammen og udbrød: "Jamen Jon, du har fået  overskæg!" Det viste sig, at lægerne , der var interneret i Horserød, var blevet enige om at de alle ville anlægge et Hitler-skæg, og selv om det var ment som en provokation, kunne tyskerne ikke rigtigt gøre noget. Efter at de var ude af landet efterlod tyskerne et hold italienske krigsfanger på Hoptrup Skole. De lokale tog sig af dem ved at lade dem komme rundt og arbejde mod at få maden. Jon og Høne havde to: Mario Bottacini og Federico Zambon.

Jon Ottosen har skrevet en beretning om sine oplevelser under sin fængsling - læs den her -  og hans søn Knud O. har skrevet om hans hjemkomst fra Horserød i "Hoptrup Lokalhistoriske Forenings Årsskrift 1995".

Gift 30/7 1931 m. Dagmar Regitze Honnens de Lichtenberg (kaldet Høne), f. Kbh. 15.07.1906, død 21.7.1981 i Hoptrup. Lægeaut. Massøse. Datter af  Kaptajn Kammerjunker Gerhard Honnens de Lichtenberg (f. 7. 9. 1868) og Olga Caroline Mathildde Paul, (f. 20/12 1880 i Tyskland). Hun var af delig slægt og beskrives som "fornem på overfladen, men et varmt menneske indeni".

I Danmark dannede Dagmar Ottosen den første Inner Wheel Klub i Haderslev. Klubben fik sit charterbrev den 23. September 1948 og Dagmar Ottosen blev klubbens første præsident. I den anledning blev der digtet en ode til hende.  Se: http://www.innerwheel.dk/da/IWhistorie.

EN ODE TIL DAGMAR OTTOSEN

 

Der var en kone på landet,

og hun hed "Høne" bl.a. -

Nu lægge æg er høners sag,

så denne sagde til hr. Hane en dag:

"Hvis vi to på Rotary-ferie ta'r

til England, så tror jeg, bestemt jeg har

en chance for at komme hjem og være skruk.

Hvad si'r du til det min ven, er den tanke ikke smuk?" 

"Top - Høne, det skal blive skægt

at se om du kan lægge Rotary-æg".

 

Oh, hvilken ferie de sammen havde. 

De vendte hjem så inderlig glade.

Tænk, alt gik som efter en snor, 

enhver kan tænke at glæden var stor,

da, efter passende tid, der kom

de første kyllinger, det var som om 

en helt ny verden sig åbenbared'. –

 

Hr. Hane sagde: "Det var godt klaret,

men nu får du skam travlt, min pige,

med at rejse rundt i det danske rige.

Dertil kan du dig li'så godt beslutte,

jeg Ønsker dig held, min søde putte!

I hver Rotary-rede du må forsøge,

om du kan få held til din bestand at øge".

 

Fru Høne ham gjorde så gerne tilpas,

og under hendes vinger var masser af plads.

på Rotary-hjulet hun rulled' afsted,

og snart fik hun masser af høner med,

som Rotary-rederne loved' at bruge 

til en flok kyllinger at udruge.

  
http://www.innerwheel.dk/da/OdeInnerWheel
  
                 

For enkelte høns - ak - forsøget glipped'

når Rotary-hanerne helt tog pippet

af kyllingerne endnu før æggene var lagt -

det må jeg lige i farten ha' sagt,

for vi ved jo, at en del Rotary-haner kan være

i optrækket både kontrære og tvære.

Men da "Høne" sit startskud fra Haderslev-klub

sendte op, blev der i Inner-Wheel-Tanken sat skub.

 

Det myldred' derude - snart blev der en larm,

så "Høne" blev skiftevis kold og varm.

Hun standsede op og regnede efter,

hvor mange der blev ved forenede kræfter.

At det var mange, da de blev talt,

se det fandt "Høne" slet ikke så galt.

 

Af Rotary-Emblemet er rundet

alle vi høns, som sammen er fundet.

I hjertet af Rotary-hjulet man finder

symbolet på alle Inner-Wheel-kvinder.

Det lille tandhjul, som med assistance

af "Høne", - har fået sin store chance

til at rive sig løs og på egen hånd

rulle afsted for at knytte venskabsbånd

mellem kvinder på hele vor skønne jord

fra Øst til vest og fra syd til nord.

 

For sin indsats vor Gudmor i aften vi hylder.

Vor start her i landet vi "Høne" skylder.

En "Tak" og en "Skål" da fra "Hønsefarmen" -

stat op, kammerater, og gi' den så "hele armen"!

Vores stammoder længe leve …………..

 

på I.W. vegne, M.B. 

(M.B.: Minna Bundesen, tidl. medlem i Aabenraa I.W.klub)

 

 Man kan se et billede af Dagmar Ottosen på http://www.innerwheel.dk/userfiles/file/InnerWheelDanmarksHistorie.pdf

 Begge er begravet på Hoptrup Kirkegård

3 børn: 

 • Geert Ottosen, f. 1932, død 22.12.2013. Bisat Assistens Kirkegårds Kapel 30.12. 2013.
  Landmandsuddannelse. Tjente på Løntgård og Sønderballe, landvæsenselev på Christiansminde ved Horsens. Soldat 1952-1954 ved Slesvigske Fodregiment. 1957 Forpagter på Erlev Børnehjems Avlsgård. Ansat (efter 1962) hos Arkil, uddannede sig via brevkursus til teknisk assistent og blev i 1971 ansat i teknisk forvaltning ved Haderslev Kommune. Kort tid efter tog han kloakmester eksamen og virkede i den egen skab ved vandforsyningen til sin pensionering i 1995. Han var tilnuytte CF i Haderslev og medlem af Hjemmeværnet. I barndommen var han spejder og blev senere medlem af Sct Georgsgildet i Haderslev, hvor hans far allerede var medlem og senere også hans sønner Lars og Henrik samt hans hustru Maja blev medlemmer. Han var medstifter af Spejdermuseet i Åbenrå sammen med sin slægtning Jens Carl Volt. Han omtales som et utrolig hjælpsomt menneske.

  Gift 1957. med Maja, f. 1932.
  2 børn:

  • Lars Ottosen, f. 1959. G.m. NN. 1 barn:

   • Christian Tiede Ottosen, f. 1993

  • Henrik Ottosen, f. 1962. Lektor ved Jelling Seminarium. G.m. Anne Steffensen(f. 1960). Bor Nørrelide ved Jelling på en gård, som de har indrettet til herberg langs Hærvejen. Se: http://genanvendgaarden.dk/gode-eksempler/herberg-ved-haervejen.aspx 
   2 børn:

   • Sofie Ottosen, f. 1991

   • Maria Ottosen, f. 1993

 • Bodil Ottosen  f.  1934. Apoteksassistent. G.m. Christian Hølck Hansen, f. 14.6.1925. Død 14.1.2014 i Hørsholm. Efter militærtiden og anden verdenskrig vagabonderede han rundt i Europa og endte i Marokko, hvor han kom ind i USAs sikkerhedstjeneste. Senere blev det til en lang karriere inden for rejsebranchen, både med leder- og organisationsjob hos American Express og Travel International, men også rejseleder. Det har betydet, at han taler seks sprog. Han fik Hørsholms diplom som ‘årets frivillig 2007’. "Han er et varmt og positivt mennesker, der altid møder op med godt humør. Og han går ikke af vejen for selv de mest krævende opgaver, hvis han dermed kan hjælpe et medmenneske". Har udgivet Sange på dansk og tysk for seniorer, samlet af Chr. Hølck- Hansen. 2 børn:

   • Jes Hølck Hansen, f. 1960. Elektroniktekniker. Bor i Sønderborg.

   • Annemarie Hølck Hansen, f. 1962. Fodterapeut. Bor i Fredensborg. G. m. Lars Nielsen

 • Knud Ottosen, f. 6.4.1937 i Hoptrup. Student Haderslev Katedralskole 1956. Dr.theol., kirkehistoriker, universitetslektor, Århus Universitet. Præst, 1981-ff., feltpræst af reserven.
  G.M. Kirsten (Kitte, Kitha) f. 2.1. 1938, Uddannet ved Det jyske Musikkonservatorium og har undervist der i Hørelære. Koncertpianist. Ægteskabet opløst. Kirsten gift 2. gang m. Bent Grosen. Knud gift 2. gang 1996 m. lægesekretær Ulla Gam, f. 1937. Bor i Brabrand.
   

  Knud Ottosen er en flittig skribent, der har skrevet og udgivet en stor mængde bøger og artikler inden for området kirke- og liturgihistorie. Se mere på:
  http://www.liturgy.dk/.  I bogen "Levende ord & lysende billeder : den middelalderlige bogkultur i Danmark fortæller han i sit bidrag »Fra Notmarkmanualet til Odense Agenden« om de fascinerende oplevelser, studiet af bogkulturen kan berede forskeren.
  K. O. har endvidere skrevet debatartikler, læserbreve samt erindringsstof, bl.a. "Min barndoms Ford A: ”Sørensen”  i Hoptrup Lokalhistoriske Forenings Årsskrift 2008 og “Min barndoms sommer”, trykt i Jydske Vestkysten 27. juli 1996, og i Kirsten Olesen (red.): Trivsel, Alinea,  København 2001.
  Om Knud Ottosen: se også
  http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/457269:Mennesker--Oldkirken---og-nye-tiders-feltpraester

    Knud Ottosen


  3 børn:
  • (Karen) Sofie (Fie) Ottosen Cero, f. 9.6. 1963 i Århus. Operasanger, Foredragsholder og Coach. Har været selvstændig i 15 år, som freelance operasanger og 2002-2012 chef i eget pladeselskab Soprano Records. Har siden 2009 drevet egen virksomhed med fokus på coaching af enkeltindivider, foredrag, teleklasser og workshops. Bor i Kbh.  Se mere på: www.sofiecero.dk/ 
   Uddannelse som operasanger: Det jyske Musikkonservatorium 1984-1988. Diplomeksamen fra The Juilliard School, New York 1990. Solistklasse debut fra Det Kgl. danske Musikkonservatorium, 1994. Afgangseksamen fra Opera Akademiet, Det kgl. Teater, København 1993, Performance erfaring: Internationalt: Har bl. a. sunget i Figaros Bryllup i Salzburg med Peter Ustinov som instruktør og hovedrollen Marie Geistinger på Schloss Schönbrunn i Wien. Nationalt: Mere end 2.700 forestillinger.
   Coachuddannelse: Lifecoach uddannet hos Empower Coaching 2008. Integrative Coach Professionel, The Ford Institute, USA 2009.Teleclass og workshopleader The Ford Institute, USA 2011.
   G. m. Dritan Cero. Født i Delvinë, Albanien. Ingeniør. Uddannelse: Universiteti Politeknik i Tiranës og IHK Ingeniør Højskolen I København. Ansat ved KONE Elevators, senere ved Banedanmark.
    • Elena Cero, f. 25.2. 199? 
    • Tommas Cero f. 2004 


      Sofie Ottosen Cero      Dritan Cero      Elena Cero  
  • Johan Ottosen, f.6.12. 1968 i Århus. Forfatter. Johan Ottosen har været ordsmed i mange år. Han beskæftiger sig specielt med krimi- og spændingsgenren. Johan har udgivet krimithrilleren "Stenens tid" i 2012, der er første del af en trilogi. Johan er også jazzmusiker og har studeret trommer ved mestrene Adam Nussbaum og Joe Chambers i New York, samt  professor Bent Lyllof i København. Er uddannet i som terapeut i Breath Integration af Colin P. Sisson og har i mange år ernæret sig som kaffeekspert.  

   Gift 14.1. 2012 i Rigshospitakets kirke med fysioterapeut Charlotte Korshøj, f. 1.9. 1966. Bor Kbh.Nørrebro. Se mere på: http://johanottosen.com/. 1 søn:

    • Knud Magnus Ottosen, født 10. februar 2012 på Rigshospitalet i Kbh.              
   

  • Søren "Otto" Ottosen, f. april 1971 i Åbyhøj, Århus. Studentereksamen fra Aarhus Katedralskole 1990. Ingen formel uddannelse. Delslært musiker og TV-producer m.m.  Rocksanger i rockbandet Clazz. Efter en tid som promotionmand i musikbranchen begyndte han at lave internet-tv. Ejer af og Direktør i TV-selskabet  Otto & Co. der laver web-TV for offentlige og private virksomheder. Formand for Vespa Klub Århus.
   Se mere på:
   http://dinby.dk/aarhus-onsdag/rocksanger-med-sidevogn og http://www.e-pages.dk/aarhus_onsdag_dk/167/ og http://www.ottoogco.dk/

   Gift 2001 med Mette Søgaard Ottosen, f. 29.8. 1967. Studentereksamen Ordrup Gymnasium 1985. DTP-uddannelse jensens bureau a/s 1997. Uddannet som teknisk designer på Århus tekniske Skole 2005 og som fotograf. Ansat i TDC, derefter egen virksomhed. Bor i Århus.2 børn:

    • Kathrine Ottosen, f. 1998

    • Jonas Ottosen, 1994

                      

                                       
     Søren Ottosen                                              Mette Søgaard Ottosen                   Søren Ottosen                                                            Senest opdateret 7.12. 2014