Til forsiden

     

Marius Munks slægtsbog      Min fars søskende       Marius Munks erindringer       Bobergs slægtstavle       Navnet Munk       Kristoffer Munks efterkommere      Slægten Munk   Slægten Gesmell   Slægten Tamstrup       Slægten Wiirenfeld       Slægten Fædder        Slægten Leth        Slægten Spliid       Slægten Riber      Slægten Rhuus     Skipper Clements historie

 

Skipper Clement (1484 -1536) og hans slægt

Var Skipper Clement af Munk-slægten ?

Der er stor usikkerhed om Skipper Clements herkomst. Nogle kilder mener at Skipper Clement var af den adelige slægt Munk Vinranke eller Due-slægten. Der henvises til bogen "Kjærulfske Studier" af C. Klitgaard. Men andre mener at der intet belæg er for at blande de adelige Duer ind i historien. Adelsårbogen har ingen Klement i nogen af Due-slægterne. Den sociale forskel på adel og bønder er i det hele taget for stor. Adelen blev ligefrem straffet af kongen, hvis ikke blodet blev holdt rent. Se en lang diskussion om Skipper Clements ophav på: http://www.slaegtogdata.dk/forum/index.php?action=printpage;topic=49152.0

Due-slægten: Hvide-slægten:
Ukendt Toke Trylle
   
Peder Bodilsen af Eggeslev c.1123 - c.1150 Skjalm Hvide d. e.1102
g.m. Una af Danmark  
  Asser Rig Hvide 1078 - 1151
Peder Pedersen Arn af Borup f. o.1130, d. 1199   g.m. Inger Eriksdatter
g.m. Ingefred Assersdatter Hvide 1130-1165 Far til Ingefred
 
Alexander Pedersen Due el. Hvide 1185-e.1221
Ridder, Borup. g.m. Margrethe "af Danmark"
 
Munk Vinranke-slægten: Niels Alexandersen o.1200-e.1268 Kongsdal
g.m. NN
Jon Munk ca.1220 Holbækgård  
Anders Nielsen Due d.e.1285
Niels Jonsen Munk ca.1254 Holbæk g.m. Cecilie Tokesdatter
 
Niels Nielsen Munk I ca.1284  Niels Andersen Due, d.e.1335
g.m. NN
Niels Nielsen Munk II f.1323  
Anders Nielsen af Ingelstorp d.e.1366
Lille Niels Nielsen Munk d.eft. 1401 g.m. NN Jensdatter Galen
 
Niels Nielsen Munk II f.1323  Peder Andersen til Ingelstorp d.e.1366
 
Gunde Munk 1410-1468 til Havbro Anders Pedersen til Ingelstorp  og Skabersjø
 d.efter 1401.G.m. NN Pedersdatter til Boserup
g.m. Karen Skadeland  
Klement Andersen 1421- eft.1453
Peder Gundesen Munk g.m. Anna Pallesdatter Kirt
g.m. Helvig Madsdatter Bolle  
   
Søren Munk Pedersen  1460-1502 Anders Klementsen Munk 1450-
g.m. Gjertrud Pallisdatter g.m. Anne Andersdatter Kjærulff. 3 sønner:  
       
Marine Sørensdatter Munk 1485-1513 g.m.  Clement Andersen Munk, 1484-1536

Anders Andersen

Jep Andersen Munk 1485-

Gift 1. gang m.Clement Andersen
Gift  2. gang m. Thomas Poulsen
"Skipper Clement". G.m. Marine Munk. 4 børn:  
    Morten Jepsen 1525-
    Jep Mortensen 1550-
      Morten Jepsen 1580-
Johanne Thomasdatter 1540-1580 Christenze Clementdatter 1510  
g.m. Laurs Guldsmed & N.C.Bech g.m. Poul Popp Anna Poulsdatter Popp
   
Johanne Lauridsdt.Guldsmed 1575-1652 Kirsten Clementsdatter 1519 Poul Poulsen Popp 1533-1597
g.m. Laurids Jensen Suur  g.m. Peder Rhuus  
  Maren Povldt. Popp 1570-1645
  Kristiern Clementsen 1519-1578  
Hans Kr. Kristensen 1557-1604 g.m. Anna Popp Anna Povlsd Popp 1595-1647
g.m. Margrethe Sophie Miang f.1660    
    Johan Povlsen Popp 1580-1645
Kristiern von Cappelgård, f. 1590     
Anne Clementsdatter 1521 Hans Johansen Pop 1615-1678
  g.m.Jens Suur  
Laurids Jensen Suur 1570-1632   Jens Hansen Pop 1641
g.m.Johanne L.Guldsmed   Kurt Hansen Pop 1643-1644
  Laurids Nielsen Bech 1646-1712 Mette Hansdt. Pop 1663-1747
Niels Lauridsen Bech 1611-1667 g.m. Ida Humble Anne Hansdt. Pop 1664-1666
g.m. Helvig von Achen Citzel Hansdt. Pop 1666
Citzel Hansdt. Pop 1668
Karen Lauridsdatter Suur 1610-1671 Thomas Hansen Pop 1669-1729
  Inger Hansdt. Pop 1672-1696
Christopher de Hemmer f. 1634
Hans de Hemmer f. 1638

Skipper Clements slægt: Due-slægten 

Peder Bodilsen af Eggeslev c.1123 - c.1150, G.m. Una ”af Danmark” (formentlig en uægteskabelig kongedatter). (Begges forældre ukendtedte).

 

Peder Pedersen Arn af Borup f. o.1130, d. 1199. G.m. Ingefred Assersdatter Hvide 1130-1165

 

Alexander Pedersen Due (el. Hvide) 1185-e.1221. Ridder, Borup. Alexander var med på vendertogt i 1185, og i 1192 tog Alexander sammen med andre ungersvende på korstog til Det hellige land. I 1201 er jan sekretær for sin døende onkel Absalon og blev indsat i testamentet som den, der skulle sørge for testamentets bestemmelser blev udført [eksekutor].

G.m. Margrethe "af Danmark". Fik 3 sønner, hvoraf kun Niels Alexandersen fik efterkommere. 

 

Niels Alexandersen o.1200-e.1268 Kongsdal.  g.m. NN

 

Anders Nielsen Due d.e.1285. G.m. Cecilie Tokesdatter

 

Niels Andersen Due, d.e.1335. G.m. NN

 

Peder Andersen til Ingelstorp, Cappelgård og Boserup. Død efter 1366

 

Klement Andersen 1421- efter 1453. G.m. Anna Pallesdatter Kirt

 

Anders Klementsen f. ca. 1450, Vedsted, Aaby Sogn, død Vedsted, Aaby Sogn, Gmd., Vedsted, Aaby Sogn, g.m. Anne Andersdatter Kjæruff,  (f. 1459 Vadum sogn, død ? i Vedsted sogn). Datter af. Anders Andersen Kjærulff (1420-1454) og Else Wogensdatter (død 1459). De havde 2 sønner: se: http://familytreemaker.genealogy.com/users/a/n/d/Henrik-B-Andersen/WEBSITE-0001/UHP-0013.html

  .

Skipper Clements far var:

Anders Klementsen f. ca. 1450, Vedsted, Aaby Sogn, død 1518 Vedsted, Aaby Sogn, Bonde, Vedstedgård, Aaby Sogn.

Det menes, at Anders Clementsen Munk var selvejerbonde, da han i 1470 udstedte et brev i anledning af salg af noget gods. Brevet var skrevet på latin og lyder: Alle nærværende og tilkommende skulle vide, at jeg med dette brev uden Svig og Bagtanke har opladt og tilskødet fremviseren af dette Brev, Peder Mørk i Knolde, til evig Ejendom alt mit Gods og al min Ret, som jeg har i det Gods i Saltum og Aaby sogne, som Ove Mørk fordum påbode, med al Tilliggelse, Agre, Enge, Fiskeri, vaadt og tørt intet undtaget. Til Vidnesbyrd herom mit Sevl hængt ved nærværende Brev sammen med andre Beskedne Mænds Segl, nemlig Esge Bonde og Hr. Peder Andersen, Præst i Hjortdal, Givet i Herrens Aar 1470 Torsdagen næst før hellig Laurentius Martyrs Fest.I brevet betegnes han som: Anders Klement til Saltum og Aaby. Se også "Slægten fra Cappelgart".Han var fæstebonde under Vitskøl klostre, siger Dyrskjøt i Eskerods gengivelse.

G .m. Anne Andersdatter Kjæruff (f. 1459 Vadum sogn, død ? i Vedsted sogn). Datter af. Anders Andersen Kjærulff (1420-1454) og Else Wogensdatter (død 1459).

De havde 3 sønner: se: http://familytreemaker.genealogy.com/users/a/n/d/Henrik-B-Andersen/WEBSITE-0001/UHP-0013.html.


Anders Andersen f. 14??. Optaget i Guds legemes Lav i Ålborg 1512,

Jep Andersen f. ca. 1485, Vedsted, Aaby Sogn. Død i Vedsted sogn. Bonde. Gift med NN. En søn: 

 • Morten Jepsen * Omk 1525, Vedsted, Aaby Sogn. Fæstebonde
  • Jep Mortensen, f. ca. 1550, Rævhede, Åby sogn. Død efter 1579, Rævhede, Åby sogn. Fæstebonde
   • Morten Jepsen f. Omk 1580

Clement Andersen [Munk] , (1484-1536) [Skipper Clement] Født omkring 1484 i Fogedgården, Vadum Sogn, Kær Herred og døde den 9 Sep. 1536 i Viborg.). Skibsfører, viceadmiral hos Christian II, kaperskipper. Han blev  bondeoprørsleder og blev henrettet af kongen.

Mens Klement Andersøn voksede op, har vi ingen grund til at antage, at han har fået nogen større boglig ballast. Det er vel rimeligt at antage, at han tidligt har fået pligter og ansvar på gården. Hvornår Klement forlod hjemmet i Vedsted vides ikke, men det må have været omkring år 1500. Bonde ønskede han ikke at blive, og derfor drog han til den nærmeste store by, Aalborg, hvor han har kunnet tjene til livets ophold ved at få hyre på én af de mange både, som i perioder deltog i sildefiskeriet, og om vinteren arbejde for én af de eksporterende Aalborgkøbmænd. Åbenbart har Klement haft flair for handel og sejlads, for snart etablerede han sig med voksende succes i Limfjordsbyen som skipper og handelsmand.

Før han deltog i optøjerne under Grevens Fejde, boede han i Ålborg som en rig og agtet købmand. Han havde selv baade Skibe, Gaarde og Gods og besejlede baade Østersøen, Lybeck, Riga, Reval og vidt om, og i Vestersøen ad England, Nederland Frankrige og Spanien, og konvojerede mange,  så han her formodentlig haft en indbringende beskæftigelse ved dels at drive Kaperi, og dels med sine armerede Skibe at ledsage Handelsskibe for at beskytte dem mod andre Kapere. 

"Han var en meget fornem og agtet Mand, før han ingav sig i den lybske Rebellion. … han forraadte baade sig selv og Kjærulferne ved sine daarlige Krigsanslag” skriver Peter Dyrskjøt. Han var sandsynligvis medlem af Aalborgs vidtberømte Guds Legems Lav, eller Pape- gøjegildet, som det i daglig tale kaldtes. Tilnavnet havde lavet på grund af den årlige skyden »papegøjen af stagen«, som foregik hjælp af en armbrøst. i Lavet samledes købmændene for dels at drøfte merkantile interesser, men også for at deltage i de løjer, som foregik, når lavet kaldte til fest. Desværre er lavets medlemsfortegnelse ikke komplet, årene 1504-O8 mangler, og det kunne meget vel være indenfor denne periode, at Skipper Klement som nystartet købmand blev optaget i lavet. Selvom man leder forgæves efter hans navn på pergaments- arkene, kunne det måske tænkes, at han er identisk med den i 1511 nævnte Klement Munck. Som købmand i Aalborg har det nok været utænkeligt, om han ikke var medlem, for i lavets lokaler blev mangen en handel eller aftale sluttet af de forsamlede medlemmer, så for en købmand med handelsinteresser i og omkring Aalborg har det været bydende nødvendigt at være tilsluttet lavet og dets indflydelse.

Clement var formentlig gift ca. 1510 med Marine Sørensdatter Munk (f. 1490 Torngaard, Åby sogn, d.1540 Eget). Hun var datter af Søren Pedersen Munk (søn af Peder Gundesen Munk. Født: Omkr 1460, Havbro Sogn, Aalborg, død efter 1502) og Gjertrud Pallisdatter født omkring 1460 i Torngaard, Aaby Sogn, Kær Herred).  Clement har formentlig tilføjet hendes slægtsnavn til sit navn, hvilket var almindeligt dengang.

 

Skipper Clement og Marine havde 4 børn:

Christenze Clementdatter, født ca 1515 på Kappelgaard, Aaby sogn, gift med Poul Poulsen Popp  (død 1597)

Slægten Popp var bekendt for sin magt og rigdom. Povl Poulsen Popp var en formuende købmand i Aalborg og nævnes 1573 som rådmand og blev 1576 borgmester, men han tog sin afsked allerede i 1579.  Povl Poulsen Popp karakteriseres i øvrigt som en dygtig og virksom mand, "meget anseet og derhos riig", som det hedder i bogen om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg. og kunne 1563 sammen med andre Aalborg-borgere låne kongen 650 joachimsdaler og 300 mark i danske markstykker. De fik 3. august kongens brev på at skulle få betaling 3 år efter, men endnu i 1587 stod gælden ubetalt.

I 1587 flyttede den kendte sørøver Mogens Heinesen til Aalborg, hvorfra han ville drive forretninger med den tidligere lensmand på Bergenshus, Hans Lindenov, der havde taget bopæl på sin gård Ørslevkloster. Povl Poulsen Popp gjorde bekendtskab med Mogens Heinesen, og de drev forretninger med hinanden. Da Mogens Heinesen et par år efter var blevet henrettet og hans enke gik fra arv og gæld, fik Povl Poulsen Popp imidlertid kun besværligheder ud af dette kompagniskab, da kan kom i trætte med en af sine fælleskreditorer, hvad der gav anledning til indgriben fra kongens side.

Povl Poulsen Popp ejede og beboede den såkaldte Toldergård på Gammeltorv, i hvilken kong Hans skulle være død. Povl Poulsen Popps hus på hjørnet af Torvegade og Gråbrødregyde er nedrevet, men tømmer og den statelige dørportal med figurer, bomærke og årstal 1571 erhvervedes af museet i Aalborg, som i 1937 afgav det til "Den gamle by" i Aarhus, hvor huset nu er apotek.

Povl Poulsen Popp og hustru gav i 1581 en prædikestol til Vor Frue Kirke i Aalborg. Prædikestolen er et meget smukt stykke billedskærerarbejde, sandsynligvis udført af ålborgensiske billedskærere, men vi kender ikke deres navne. Derimod ved vi, hvem der har skænket den, idet det fremgår af en indskrift nederst på prædikestolen. "Poel Popp ock Maren Poppis hans høstro kerre lode meg opsette Guds ordt til erre, som de gerne horre ock lere". Denne Poul Popp var rådmand og siden borgmester i Aalborg (død 1597). Prædikestolen er skænket i 1581, hvilket fremgår af det egetræsrelief, som findes på prædikestolens bagvæg. Det forestiller Kristus og den samaritanske kvinde ved brønden (Johs. ev., kap. 4), og der læses: "Anno 1581 scref jeg boget blef", og på latin står der: "Hvo som tørster, kan komme til denne samaritanerindes brønd, det er Kristus, han alene har den sande nektar". På prædikestolen såvel som på dens lydhimmel læses ordene: "Himlen og jorden skal forgå, men mine ord ikke", både på gammel dansk og latin. Hovedpartiet består af 6 felter med relieffer forestillende: Jesu fødsel - dåb - korsfæstelse - opstandelse - himmelfart og genkomst. Under hvert billede er på latin skrevet en sentens, som svarer til billedet. Mellem hvert af felterne er anbragt en fritstående figur af de 6 apostle, de øvrige på prædikestolens opgang (fra 1601) og over dens dør (fra 1603). Disse apostelfigurer skal oprindelig have siddet i et korgitter, der i 1623 skænkedes kirken af to borgmestre og en rådmand.

Nederst på prædikestolen ser vi Poul Popps bomærke og allernederst en afsluttende, sammenknuget figur, hvis egentlige mening næppe lader sig finde - den er der blot. Over prædikestolens dør ser man en hvilende skikkelse, som holder et timeglas i hånden og støtter sig til et dødningehoved, og oven over læses på latin: "I dag mig - i morgen dig".

Kilde: http://www.vorfrue.dk/visSide.php?id=30     Kilde: Slægtsbog for familien Kallesrup, Jydsk slægtsforskning, Viborg 1974

 
Deres børn:

  • Anna Poulsdatter Popp (ca.1530 - c.1557), g.m. sin morbror Kristiern Clementsen (ca., 1519 Åby -1578 Notmark) - se nedenfor

  • Poul Poulsen Popp, f. ca. 1533 i Ålborg, død 27.11. 1597 i Ålborg. Borgmester i Ålborg. G. 7.2.1563 m. Marine Jørgensdatter
   (død 25.5.1599)
   • Maren Povlsdatter Popp, (ca. 1570-1645), g.m. Jørgen Olufsen Bang (f. senest 1565 i Horsens, fik borgerskab i Ålborg 1588. Han var søn af Oluf Nielsen Bang (købmand først i Horsens, senere i Ålborg) og Sidsel Jørgensdatter (1540 - c.1592); bror til Jens Olufsen Bang (1575-1644), der var købmand i Aalborg, og som byggede Jens Bangs Stenhus i Aalborg i 1624)
   • Anna Povlsdatter Popp (1595-1647). G.m. Knud Poulsen, f. i Ålborg, rejste efter konens død til Norge.

   • Johan Povlsen Popp (c.1580 - c.1645)

    • Hans Johansen Popp (c.1615 - 1678) G. 1. gang 1640 Budolfi kirke, Ålborg med Mette Jensdatter (c.1615 - 1661) G. 2. gang 1662 m. Bente Thomasdatter Pop (f. 1630, død marts 1678 Ålborg. Datter af Thomas Pop). Boede i Bispensgade, Ålborg

     • Jens Hansen Popp f. 26.2. 1641 Ålborg, død ?
     • Kurt Hansen Popp f. 1643-1644
     • Mette Hansdatter Popp f.  januar 1663, d. 1747. G.m. Hans Johansen Budtz. Mette er utvivlsomt opkaldt efter faderens første hustru Mette Jensdatter
     • Anne Hansdatter Popp f. 1664.juni 1666
     • Citzel [Sidsel] Hansdatter Popp f. 1666, død som spæd
     • Citzel [Sidsel] Hansdatter Popp f. april 1668
     • Thomas Hansen Popp (1669-1729. Guldsmed i Ålborg. G.m. Mette Munchert
     • Inger Hansdatter Popp (1672 - c.1696), g.m. Laurids Selgensen
 • Kristiern Clementsen, født ca. 1519 på Kappelgaard, Aaby sogn. Død ca. 1578  Notmark, Als. Skipper. G.m. sin søsterdatter Anna Poulsdatter Popp (ca.1530 - c.1557),  datter af Poul Popp og Christenze Clementdatter – se ovenfor.
 • Kirsten Clementsdatter, født ca, 1519 Kappelgård, Åby sogn. G.m. Peder Rhuus, herredsfoged i Hvetbo Herred 1529

 • Anne Clementsdatter f.1521 Kappelgård, Åby sogn, d. 1610 Ålborg). G.m. Jens Suur (d. 1510, død?) Ålborg. En søn: 

  • Laurids Jensen Suur, f. ca. 1570, død 1.3. 1632 Aalborg, begr. Frue Kirke, Aalborg. Købmand, Borgmester og
   Rådmand i Aalborg.  G.m. sin slægtning (hans mors halvsøsters datter)Johanne Lauritsdatter Guldsmed 
   (f. ca.1575, d. 28 juni 1652) (se nedenfor). 4 børn:

   • Karen Lauridsdatter Suur, f. ca. 1610, Aalborg, død okt. 1671, Ålborg, begr. 16 Okt 1671, Aalborg.
    Gift ca. 1635 med Christopher de Hemmer (f. ca. 1600, død 22.5. 1658 Ålborg, begr, 27.5. 1658
    Ålborg. Borgmester). 2 børn: 

 • Christopher de Hemmer, f. 1634, Aalborg, døbt 26 Nov 1634, † 1684, Aalborg, begr.13 Mar 1684,
  Købmand. G.m. Magdalene van Ginchel (f. 1644 Ålborg, døbt 17.2. 1644 Ålborg, død 5.4. 1703
  Klarup Hovedgård, Klarup sogn. Datter af Christen van Ginchel og Sidsel Jørgensdatter)
 • Hans de Hemmer, f. 1638, Aalborg, døbt 11 Mar 1638, Aalborg, død 1677, Randers, Dr. Juris.

Efter Skipper Clements død giftede Marine sig med Thomas Poulsen, (f. før 1510, død før 1561). De fik datteren

 • Johanne Thomasdatter, f. 1540 i Ålborg, d. 1580. G.1. m. Laurs guldsmed (f. før 1535, d. før 1574) Gift 2. gang med Niels Christensen Bech (Født omkring 1550 - Ålborg, Død mellem 1608 og 1617 (Alder 58)). 
  En datter i første ægteskab:

  • Johanne Lauridsdatter Guldsmed, f. før 1575, død 28 JUN 1652. G.m. sin slægtning (hendes mors
   halvsøsters søn) Laurids Jensen Suur (se ovenfor).  Et barn:

   • Niels Lauridsen Bech f. 1611 eller 1612 i Ålborg, død 1667. Præst. G. 27.6. 1637 i Hjørring med Helvig Gertsdatter von Achen.
    • Laurids Nielsen Bech f. 1646 i Hjørring, d.1712, begr. 18.9. 1712 i Ydby sogn. Rådmand i Thisted. G.m. Ida Rudbechsdatter Humble  (f. ca. 1650, død efter 1701)

Skipper Clements fødehjem "Vedstedgård"

Fra en næsten samtidig kilde haves viden om, at Skipper Clement er født i Vedsted i Aaby Sogn, 15 km nord for Ålborg. Det fortælles på egnen at Skipper Klement skulle stamme fra "Vedstedgård", matr. nr. 3, Vedsted by, Aaby sogn. Før i tiden ses gården at være blevet kaldet Skipper Clements gård. 

Endegyldigt bevis for at Skipper Klement er født på netop Vedstedgård haves ikke, men ifølge overleveringen er det på den nuværende matrikel nr. 3 han er vokset op. Dette underbygges af, at Vedstedgård gennem tiden har været den største gård i Vedsted og at Skipper Klement skulle stamme ud af en fornem slægt. Skipper Clements far Anders Clementsen Munk var ejer af Vedstedgård. Han var gift med Anne Andersdatter Kjærulf.

En rimelig sikker viden om Skipper Klements ophav haves fra selvejerbonden Peder Dyreskjøt (1629-1707), som på sin tid var kendt for sin viden om historie og genealogi. I begyndelsen af 1700-tallet sender Peder Dyreskjøt et brev til Biskop Jens Bircherod i Aalborg som ligeledes var historisk interesseret omhandlende bl.a. Skipper Klement. Han skriver: "Skipper Klement var efter gamle Folks Tale født i Aaby Sogn i Vedsted og hans Moder var af stor Slægt af de Kjerulfer; Min Moders Morbroder Sal. Bertel Kjerulf i Aslund, som døde 1672 over 90 Aar gammel, fortalte en Gang i min Ungdom dette til min Sal. Fader om Skipper Klement: Samme Skipper Klement var født i Vedsted i Aaby Sogn og var en rig bosiddende Mand i Aalborg, havde selv baade Skibe, Gaarde og Gods og besejlede baade Østersøen, Lybeck, Riga, Reval og vidt om, og i Vestersøen ad England, Nederland Frankrige og Spanien, og konvojerede mange og var en meget fornem og agtet Mand, før han ingav sig i den lybske Rebellion;"

       
     
                        Vedstedgård o.1930                                                                                                          Vedstedgård 2005